Een chronologisch overzicht van alle gebouwde objecten per buurt in Pixelburg en omstreken.

Voor inlichtingen omtrent nog niet gehonoreerde aanvragen verwijzen wij u graag door naar het loket tussen het kastje en de muur.

    <li class="selected"><strong>Toon objecten uit Pixelburg Centrum</strong></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/2">Toon objecten uit Bitvoort</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/3">Toon objecten uit Voxelsteyn</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/4">Toon objecten uit Texelen</a></li> </ul><ul class="welstands-list col-sm-6 col-md-3"> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/5">Toon objecten uit Subpixelerwaard</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/6">Toon objecten uit Pixelburg Zuid</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/7">Toon objecten uit Voxelveld</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/8">Toon objecten uit Bittekerke</a></li> </ul><ul class="welstands-list col-sm-6 col-md-3"> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/9">Toon objecten uit Texloo</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/10">Toon objecten uit Vector-op-Zoom</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/11">Toon objecten uit Resoleur</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/12">Toon objecten uit Scriptdrecht</a></li> </ul><ul class="welstands-list col-sm-6 col-md-3"> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/13">Toon objecten uit Pixelburg Zuidervaart</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/14">Toon objecten uit Polygoonsterloo</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/15">Toon objecten uit Bitsel</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/16">Toon objecten uit Voxel op Zand</a></li> </ul><ul class="welstands-list col-sm-6 col-md-3"> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/17">Toon objecten uit De RGB wijk</a></li>

Pixelburg Centrum

Oktober 1950

Slot Voxelsteyn
Dit majestueuze Middeleeuwse kasteel is de woonstede van een van de Heren van Pixelburg. De gewaardeerde en zeer geliefde Wethouder van Digitale Infrastructuur en tevens Minister van Propaganda woont in deze burcht die oorspronkelijk gebouwd werd als jachtslot voor Heer Clavanus De Beuckelaer tot Den Polder in 1375 AD. <br /> <br /> Heer De Beuckelaer tot Den Polder, die vele vijanden had, mocht graag opscheppen dat hij praktisch onsterfelijk was en door niemand gedood zou kunnen worden. Het ongelijk werd hem bewezen toen in 1378, drie jaar na voltooiing van het slot, een eend in zijn oog vloog en hem daarmee op slag doodde. De weduwe De Beuckelaer tot Den Polder werd hierna door de trawanten van de rivaliserende kasteelheer Mozesjan Okkelebeerszoon IX ontvoert naar de Texelse burcht en later overgoten met pek en eendenveren op een bolderkar door de straten van Pixelburg getrokken. Volgens de overlevering was ze niet zo populair.<br /> <br /> Slot Voxelsteyn overziet de heidegronden net buiten Pixelburg en ligt direct aan het Pixelven dat bekend staat om zijn grote wilde eendenpopulatie. Het eeuwenoude gebouw geeft ook zijn naam aan het gebied ten westen van de oude kern van Pixelburg.

December 1950

Huis van Ad Jacobs
In dit bijzondere huis wonen Ad Jacobs en zijn vrouw Ria Laurijssen. Wat dit huis zo merkwaardig maakt is dat het precies op de grens ligt met Bitvoort. Op de stoep voor hun huis is met gekleurde tegels de grens aangeduid tussen Pixelburg Centrum en het gehucht Bitvoort.<br /> <br /> Ieder jaar in oktober plannen Ad en Ria een ludieke actie: verkleed als douaniers vragen ze 'tol' (vervallen parkeerbonnetjes) aan iedereen die voorbij hun huis komt over de steenweg tussen Pixelburg Centrum en Bitvoort. Dit is niet altijd naar de zin van de schepen van mobiliteit, aangezien deze actie zorgt voor ellenlange files op de steenweg, die soms reiken tot aan de Grote Kerk. Toch zijn Ad en Ria niet van hun plan af te brengen.

Juli 1951

Amateur theater Planckenkoorts
Ondanks de overwegend nuchtere instelling van de meeste Pixelbrugers, is er toch nog een groep welke het nodig acht zich expressief te uiten in tenenkrommend slecht theater. De groep oefent iedere donderdagavond en eventuele optredens zijn op zaterdagochtenden. Met een gemiddelde van 0,3 betalende bezoeker per maand is het theater overigens niet bepaald populair.

September 1951

Groof Bittebaart
Groof is artiest! Als schilder is hij eigenlijk alleen bekend in Pixelburg, als criticaster van alles wat modern lijkt te zijn is hij veel bekender. Zijn afschuw voor moderne schilderkunst is tomeloos. Kladderaars zijn het!<br /> <br /> Groof is nog maar net de schokgolf van het impressionisme en expressionisme te boven en moet nog ontdekken dat er inmiddels ook dingen als surrealisme en abstract-expressionisme bestaan om zich druk over te maken.<br /> <br /> Regelmatig zijn er discussie avonden in het lokale kunstencentrum waar Groof regelmatig zijn mond roert. Met argumenten als: "Dat kan mijn neefje van zes ook!" discussieert hij menigeen onder het tafel.<br /> <br /> Als kunstenaar is Groof net iets minder slecht dan Betsy van Jeneveren. Hij heeft een semi-failliete galeriehouder die zijn werk sporadisch verkoopt als isolatiemateriaal voor nieuwbouwhuizen. Groof denkt daarom dat hij erg succesvol is. Zijn stijl valt te typeren als "kinderlijk primitivisme". Eigenlijk zou hij willen dat hij kon schilderen als de oude meesters van weleer - Vermeer, Rembrandt - maar uiteindelijk eindigt zijn werk weer in het niveau van een kindertekening. Dat kan mijn neefje van zes ook.

Juli 1951

Reiniers' Geluidsinstrumenten - in - en verkoop
Alle moderne instrumenten onder hetzelfde dak. Van de hypermoderne Theramin tot de meer klassieke, analoge triangel. Alles op het gebied van muziekinstrumentaria is hier te verkrijgen. Helaas voor Reinier is het gros van de inwoners zo a-muzikaal als wat. Gelukkig zijn daar zanger Rico en de Dienstdoend officier Monumenten en Welstand om de verkoopcijfers enigszins op te krikken.

Augustus 1951

Dokterpraktijk van Heinz Helmutt Frentzen
Heinz Helmutt Frentzen woont sinds februari 1946 in Pixelburg. Zijn specialiteiten zijn enkelfracturen, veelvuldig opgelopen tijdens de curlingactiviteiten van de naastliggende curlingclub.

Juni 1951

De Okelebeerszoon Media Groep
Peer (Peerjan) Okelebeerszoon is een succesvolle telg uit het Okelebeerszoon geslacht. Waar zijn neef, Deodatjan, zijn dagen slijt als eenzame ICT medewerker in de bibliotheek, drukt Peerjan de sterren van de hemel.<br /> <br /> Als een ware mediamagnaat, een ware Howard Hughes zo u wilt, is Peerjan verantwoordelijk voor het produceren van zo'n beetje al het drukwerk in Pixelburg. Belangrijke projecten zijn de Pixelburger Courant en het drukken van de Pixelburgse Ponden voor de bank. <br /> <br /> Met zijn rol als valutadrukker is de productie van de Okelebeerszoon Media Groep explosief gestegen en is Peerjan op zoek naar een grotere ruimte voor zijn drukkerij.

Augustus 1951

Het huis van Zure Nel
Zure verblijft in deze plaatsvervangende woning nadat men bij uitvoering 'Plan Zuid' genoodzaakt was haar oude dorpshuisje af te breken. Mevrouw Nel was al niet bepaald het zonnetje van de buurt maar sinds haar dit onrecht is aangedaan is Zure extreem verbitterd. De buren worden dan ook gek van haar chronische geklaag.
Het huis van Peerke Timozeef
Peerke is werkzaam op de afdeling meteorologie op het gemeentehuis van Pixelburg en woonde buiten de gemeente. Zijn reistijd naar het werk bedroeg dan ook zes-en-een-half-uur per dag waarbij Peerke om 3.30 moest opstaan en pas rond 21.00 weer thuis was. Na de realisatie van Plan Zuid kocht Peerke meteen een mooie rijtjeswoning en bedraagt de reistijd naar zijn werk nog maar een kwartier.

Augustus 1953

IJsbouts, Scholck en van Wermelinghe advocaten
Slagersdochter Janske heeft hier, in een van de typisch karakteristieke panden welke het oude centrum sieren, haar advocatuur gevestigd. Ze beschouwt zichzelf als de luis in de pels van de gevestigde elite en neem het naar eigen zeggen op voor de arme Pixelburger. <br /> <br /> Zelfs de Heren van Pixelburg krijgen regelmatig dwangbevelen van dit advocatenkantoor op de deurmat ( van hun kapitale villa's ) welke zij hoogstwaarschijnlijk lacherig wegwuiven.<br /> <br /> Er bestaan overigens hardnekkige roddels over niet te verklaren stromen geld omtrent Ijsbouts, Scholck en van Wermelinghe advocaten. Het feit dat Walter de Moerbeke zich geheel afzijdig houdt maakt de boel alleen nog maar meer verdacht...

Mei 1953

Huis van Alfred De Borsu
Midden in het oude centrum woont Alfred De Borsu, leider van de vereniging Genade Over Pixelburg (GOP). Hij ageert sterk tegen de uitbreidingsdrang van de Heren van Pixelburg en eist de onmiddellijke stopzetting van de verstedelijking.

Mei 1957

Haarmode Juppelen
Het duurde even voordat Jonas Juppelen een winkelpand kon aanschaffen. Na jaren bij de mensen thuis zijn knipkunsten vertoond te hebben was het dan eindelijk zo ver: een eigen kapperszaak.<br /> <br /> De moeilijke jaren voor het betrekken van het winkelpand hebben de nodige afgunst veroorzaakt bij Jonas jegens het ogenschijnlijk achteloze succes van Priscilla's Haarwerken in Bitvoort. "Een prutser eersteklas," aldus jongeheer Juppelen die zelf het exclusieve kapperscollege in de grote stad volgde. Nu moet gezegd worden dat Priscilla inderdaad drukker is met het ontduiken van de belastingdienst.<br /> <br /> Haarmode Juppelen is dagelijks open voor heren, behalve op zondagen.
Tabakszaak Kuch
Postzegels, pleisters, paperclips, zelfs sigaren zijn te krijgen bij Tabakszaak Kuch. Snevoflan Kuch is de trotse eigenaar van deze tabakswinkel, welke een waar walhalla is voor de Pixelburgse nicotine liefhebber.<br /> <br /> Meneer Kuch mag graag rookavonden houden die druk bezocht worden. Omwonenden weten al hoe laat het is als de winkel van Snevoflan weer blauw staat van de rook en het slijmerige gerochel nog tot in de late uurtjes te horen is.<br /> <br /> Meneer Snevoflan is van respectabele leeftijd en heeft nog altijd wat moeite met de vrijgevochten huisvrouwen die in zijn winkel sigaretten of shag (Belinda Halfzwaar is zeer populair) komen kopen. Hij kijkt de meeste vrouwen dan ook meestal vanachter zijn gigantische pijp wantrouwig zijn zaak uit.

Januari 1961

Reclameatelier Weidegras Clauwer
Met de komst van veel bedrijvigheid in Texelen en Texloo kan de marketeer niet achterblijven. Weidegras Clauwer doekte zijn studio in de grote stad omwille een reeds verzadigde markt op om in Pixelburg opnieuw zijn slag te slaan. Steeds vaker ziet men de geesteskinderen van de reclamebons in het straatbeeld verschijnen. Wie is er inmiddels nog niet bekend met de grote "J" van Jossemans Transport uit Resoleur? Of wat te denken van het Corop logo? <br /> <br /> Weidegras Clauwer staat vooral bekend om zijn herhaling in slogans en USP's want "herhaling is herkenning" aldus Clauwer. Zijn studio staat vol met peperduur designmeubilair en het laatste op het gebied van beeldreproductie. Ook is hij actief als "copywriter" en zijn laatste publicatie "De USP als unique selling point" is standaard leesmateriaal geworden voor iedere zichzelf respecterende ondernemer.

Oktober 1961

De openbare bibliotheek Pixelburg.
Het domein van o.a. Klotske Kerkbaard, Deodatjan Okelebeerszoon XII en een zeer gewaardeerd instituut. De bibliotheek omvat 2475 titels waaronder wetenschappelijke publicaties, mooie prentenboeken, spannende detectives, zoetsappige romannetjes en het zwaardere werk van bijvoorbeeld A.S.Dh. van den Heideveld. De jaarlijkse contributie bedraagt 2 Pixelpond per jaar voor volwassenen en kinderen jonger dan 10 jaar mogen gratis een maximum van 7 boeken per maand lenen. <br /> <br /> Tevens is er een stilteruimte waar men zich in alle rust kan verliezen in bijvoorbeeld "Herfst in mei" van A.S.Dh. van den Heideveld of Peerke Timozeefs' wetenschappelijke werk "het fysische gedrag van regendruppels op oppervlakken welke onderhevig zijn aan viscositeit.".