Een chronologisch overzicht van alle gebouwde objecten per buurt in Pixelburg en omstreken.

Voor inlichtingen omtrent nog niet gehonoreerde aanvragen verwijzen wij u graag door naar het loket tussen het kastje en de muur.

    <li class="selected"><strong>Toon objecten uit Pixelburg Centrum</strong></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/2">Toon objecten uit Bitvoort</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/3">Toon objecten uit Voxelsteyn</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/4">Toon objecten uit Texelen</a></li> </ul><ul class="welstands-list col-sm-6 col-md-3"> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/5">Toon objecten uit Subpixelerwaard</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/6">Toon objecten uit Pixelburg Zuid</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/7">Toon objecten uit Voxelveld</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/8">Toon objecten uit Bittekerke</a></li> </ul><ul class="welstands-list col-sm-6 col-md-3"> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/9">Toon objecten uit Texloo</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/10">Toon objecten uit Vector-op-Zoom</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/11">Toon objecten uit Resoleur</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/12">Toon objecten uit Scriptdrecht</a></li> </ul><ul class="welstands-list col-sm-6 col-md-3"> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/13">Toon objecten uit Pixelburg Zuidervaart</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/14">Toon objecten uit Polygoonsterloo</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/15">Toon objecten uit Bitsel</a></li> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/16">Toon objecten uit Voxel op Zand</a></li> </ul><ul class="welstands-list col-sm-6 col-md-3"> <li><a href="https://pixelburg.nl/maps/welstand/17">Toon objecten uit De RGB wijk</a></li>

Pixelburg Centrum

Februari 1992

El Popokattepepl
Edoardo Vamos en zijn echtgenote Anihanita achtten de tijd daar voor een nieuw exotisch etablissement in Pixelburg: Mexicaans restaurant El Popokattepepl. Van Bitvoort tot Scriptdrecht komt men naar El Popokattepepl voor bijzondere gerechten als "Flatilunas Loco", "Guacatrololol" en natuurlijk voor de bijzondere sfeer.<br /> <br /> In een entourage van groen verlichtte tafels (wat de gerechten een nog exotischer uiterlijk geeft) begroet Anihanita iedere bezoeker met de woorden "Aiaiaiai" wat voor een inheems Zuid-Mexicaans dialect moet doorgaan onderwijl Edoardo enigszins korzelig tortilla-wraps staat te vouwen. <br /> <br /> Als een gerecht klaar is om te serveren roept Anihanita "Aiaiaiai!" om de bediening te mobiliseren. Als men is uitgegeten gaat het serviesgoed direct de prullenbak in. Edoardo Vamos heeft namelijk uitgerekend dat het goedkoper is het aardewerk weg te werpen dan te voldoen aan de hoge water en gas rekeningen welke inherent verbonden zijn aan een troep vaatwassers.<br /> <br /> Nu blijkt dat Edoardo Vamos een afspraak heeft met Ed Wong van Sinees-Indies Restaurant Lucky Pixel om "om beurten" open te zijn voor het publiek teneinde niet in elkanders commerciële vaarwater te zitten.<br /> <br /> Walter de Moerbeke vindt dit hoogst merkwaardig en gaat de zaak onderzoeken onder het genot van een korzelig gevouwen tortilla-wrap.

Maart 1987

Noors restaurant Liflaf
Hier is het Noorse restaurant Liflaf gevestigd, eigendom van <a href=http://pixelburg.nl/index.php?mode=burgerzaken&burger_id=300>Egil Bømlo</a>.

Augustus 1985

Prong - Beens en Kessels Advocaten
In een van de meest prachtige monumentale panden die Pixelburg rijk is zetelt het advocaten collectief Prong - Beens en Kessels. Tot 1985 was Prong - Beens en Kessels vooral gespecialiseerd in civiel recht totdat Bardus Prong zich ging verdiepen in de gemeentelijke beleidsvoering en aldaar vele vormfouten vond. Prong - Beens en Kessels zagen vervolgens al snel in dat publiekrecht een tak van sport was waar men nog naar hartenlust kon procederen. Onontgonnen terrein dus voor de advocaten in kwestie.<br /> <br /> Bardus Prong over enkele van de meest spraakmakende zaken die in voorbereiding zijn: "Kijk eens naar Resoleur. Ergens in 1960 uit de grond gestampt als recreatie en winkelgebied. Nu blijkt dat Van Merriënboer-Tak destijds, nog voordat de benodigde vergunningen waren vrijgegeven, reeds alle grondwerkzaamheden en funderingen had afgerond. Juridisch gezien staat het grootste deel van Resoleur dus op illegaal geconstrueerde funderingen."<br /> <br /> Nog een zaak waar Bardus zich in aan het verdiepen is is de komst van het Bisdom en de vermeende betrokkenheid van "fout goud". "Bijzonder om te zien hoe de kerk materialisme en bezit verwerpt onderwijl het als een ware plutocratie functioneert en opereert. Wij hebben een ernstig vermoeden dat de financiën benodigd voor het Bisdom uit roerige gebieden komen en dat er in zekere zin bloed aan kleeft." <br /> <br /> Prong - Beens en Kessels hopen deze zaken op korter termijn (5 tot 7 jaren) voor te kunnen leggen bij de nog te vormen rechtbank te Pixelburg.

Augustus 1972

Stichting de Nieuwetijd
Deze stichting is opgericht als tegenwicht van "De Vereniging scepticus - beter een gat in uw spook". Deze laatstgenoemde stichting maakt er een sport van om roddel en achterklap, een favoriete bezigheid van de Pixelburgers, met wortel en tak uit te roeien. Ook trekt de sceptische stichting, met Piet Arfeuille als voorzitter, al twintig jaar ten strijde tegen bijgeloof en kwakzalverij.<br /> <br /> Stichting de Nieuwetijd is opgericht door Antwannetta Pillendraaier die zich verbonden zegt te voelen met Moeder Aarde en in een vorig leven zegt gestorven te zijn op een slagveld tijdens de laatste Napoleontische oorlog - als konijntje.<br /> <br /> Waar "De Vereniging scepticus" collectief iedere nieuwe ontdekking afwijst, ook al blijkt deze later waar of anderszins bewezen te zijn, is Stichting de Nieuwetijd er als de kippen bij om vol bewondering te verklaren dat de ontdekking een teken van een hogere macht is en wel waar moet zijn. Was Piet Arfeuille zeer cynisch en afwijzend over de ontdekking van Mozesjan Okkelebeerszoon IX op een stuk geroosterd brood, Antwannetta viel huilend op haar knieën en verklaarde dat het stuk toast een teken van Bariboeba, de helende levensenergie moest zijn.<br /> <br /> Antwannetta heeft met haar man Henk (hoewel zijn droomnaam, die hij volgens zijn vrouw van de Marsmannen kreeg, nu Xuriphilazzyxxi 1138 is) drie kinderen. Zijn zijn een waar spektakel om te zien, aangezien Antwannetta ze dagelijks met blauwepaarse verf beschilderd. Het zijn namelijk zogenaamde Indigo Kinderen, hooggevoelige wezens die een Nieuwe Tijd zullen inluiden en blijkbaar een paarse huid hebben. Over de psychologische gevolgen van deze actie voor de kinderen Pillendraaier beraden de beste psychologen van Pixelburg zich nog.

September 1966

Das Frentzen Apparat
Naast dorpsarts is Heinz Frentzen tevens een begenadigd uitvinder zo bleek na de onthulling van Das Frentzen Apparat, een tijdmachine ontwikkeld in samenwerking met een speciale legereenheid van de Pixelmacht.<br /> <br /> Das Frentzen Apparat deed bij de feestelijke onthulling zelfs gerenommeerde Pixelburgse uitvinders als Erik Cullewaert en Pjotr Vladimir Denbatseki verbleken. Na jaren van gedegen onderzoek en experimenten vond Dr. Frentzen het tijd om zijn machine te onthullen. Na een serie toespraken van luitenant-kolonel Janszoon Omker Huygens en een zichtbaar geëmotioneerde Adelbert van Merriënboer en liters champagne was het tijd voor de eerste tijdreis.<br /> <br /> De machine leek aanvankelijk niets te doen, totdat de reizgers (Van Merriënboer, Huygens en Frentzen zelf) enkele seconden verdwenen en plots weer verschenen met een Zonnige Nel Kalender uit 1951. Het toegestroomde publiek werd wild van enthousiasme en tekende massaal in voor een toeristische trip in de tijd.<br /> <br /> De Vereniging scepticus - beter een gat in uw spook gaf in een verklaring aan niet onder de indruk te zijn van het werk van Dr. Frentzen en zet grote vraagtekens bij de echtheid van het experiment. "Zo'n kalender uit 1951 kan overal vandaan komen." Zure Nel klaagde over het uitvallen van de stroom in haar huis op het moment dat Dr. Frentzen zijn wetenschappelijke werk presenteerde.<br /> <br /> Op vragen van de pers of Dr. Frentzen verantwoordelijk is voor de tijdsverschuivingen die Pixelburg teisterden in de jaren '50 en of er waarheid zit in de roddels die slager Tichelbout graag mag verspreiden gaven de betrokkenen geen antwoord.<br /> <br /> <a href="http://pixelburg.nl/index.php?mode=dasfrentzenapparat">Reis door de tijd met Das Frentzen Apparat.</a>

September 1961

Boekenhandel en uitgeverij Den Jolige Haan
Sinds 1855 het vrije literaire centrum van Pixelburg en omstreken. Deze boekhandel annex uitgeverij (Uitgeverij Den Jolige Haan) heeft al heel wat schrijvers uit de anonimiteit gehaald en hen roem ofwel bekendheid geschonken. Er worden wekelijks vele proefschriften en manuscripten naar de uitgeverij ingezonden welke, indien van uitmuntende kwaliteit, vervolgens door de boekhandel worden tentoongesteld en verkocht. <br /> Twee vliegen in

Maart 1962

Janus Walkurshond
Janus Walkurshond is de grootste aanjager van de vele indianenverhalen en roddels in Pixelburg. Daarmee is Janus een doorn in het oog van Piet Arfeuille, de Beroepsontkenner van Alles van de "De Vereniging scepticus - beter een gat in uw spook". Waar Piet alle verhalen over corruptie, spookverschijningen en tijdssprongen afdoet als lariekoek en onzin is Janus Walkurshond er als de kippen bij met zijn uitpuilende plakboeken vol foto's en bewijs.<br /> <br /> Janus tracht al tijden zonder succes zijn verhalen te slijten aan de Pixelburger Courant. Dit simpelweg omdat het lezerspubliek niet zit te wachten op verhalen over vieze vuile heksen in Voxelveld, spoken op de hei en de verschijning van een meermin in het kanaal van Texloo. <br /> <br /> Even leek het er op dat de aanhoudende roddels van Walkurshond omtrent de duistere zaken waarvan hij de cirkel rondom Adelbert van Merri

Februari 1960

Het hoofdkwartier van de Pixelgarde
Dit moderne en degelijk beveiligde pand is het hoofdkwartier van de onverschrokken Pixelgarde. Er zijn 4 cellen welke allemaal voorzien zijn van comfort als rvs sanitair, wollen dekens en een houten stretcher. Brigadier Petrus van Stavoren tot Balloërveld heeft hier zijn eigen kantoor en crisiscentrum waar hij in tijden van ernstige calamiteiten m.b.v. de modernste communicatiemiddelen overzicht kan houden en indien nodig zijn eenheden strategisch kan positioneren.<br /> <br /> Met de komst van 4 nieuwe Ford politiewagens is de op-roeptijd drastisch verbeterd: van 37 minuten naar 8 minuten.

Mei 1952

Huis van Erik Cullewaert
In dit ogenschijnlijk heel standaard huisje woont een bijzondere man: Erik Cullewaert is één van Pixelburgs bekendste uitvinders en we verwachten dat er heel wat fabrieken met Cullewaerts uitvindingen uit de grond zullen verrijzen in de komende jaren.

Oktober 1949

Hyrule kerk
Hyrule kerk werd in de dertiende eeuw gebouwd om de talloze pelgrims, welke noordwaarts richting de basiliek van Bitvoort trokken lang de Pixelrijn, te voorzien van een pleisterplaats. De kerk is in een sobere Romaanse stijl opgetrokken en geeft onderdak aan talloze relikwieën zoals de laatste Nintendo zapper en een stuk van Mario's snor.

Januari 1950

De Oerboom des Oorsprongs
Deze oeroude boom dateert van ver voor de stichting van Pixelburg. De Oerboom des Oorsprongs is een beschermd monument en is opgenomen in de officiële UNESCO lijst voor werelderfgoed. Dankzij deze status geniet de boom al eeuwenlang immuniteit jegens de stedelijke ontwikkelingsdrift van de ondernemende Pixelburgers. <br /> <br /> De Heemkundekring van Pixelburg is in het bezit van kopieën van geschriften van ver voor de jaartelling waarin de boom al voorkomt en het middelpunt is van paganistische rituelen aangaande heksen, vuile spoken en andere duistere zaken.

Oktober 1950

Eriks Wol Fabriek
Onder het motto, geen lol zonder wol, prepareert deze kleine werkplaats al jaren wol op een ambachtelijke manier.<br /> <br /> Menig Pixelburger heeft een van de wanstaltige wollen-creaties, welke hier dagelijks worden gefabriceerd, in zijn bezit zoals daar zijn: wollen ondergoed, wollen servies, wollen meubilair en zelfs wollen truien.<br /> <br /> Tevens creëert Erik onder zijn alter ego 'zwart met vlammen punt kom' intrigerend en bij vlagen psychedelisch illustratief werk.<br /> Ook drinkt Erik graag aanmaak koffie en is het logischerwijs ten strengste verboden restjes boter terug in het bakje te smeren!

December 1950

Slagerij Tichelbout van Wermelinghe
De familienaam Wermelinghe staat sinds jaar en dag synoniem aan kwaliteitsvlees. Buffel vlees, koedoe steak, en gematteerd runderspek zijn slechts enkele van de vleesproducten die Tichelbout dagelijks versnijdt en ten toon heeft liggen in zijn diesel-gestookte koelvitrine. <br /> <br /> Met de ultiem wervende slogan 'Tichelbout, met twee t's' weet de slagerij klandizie van binnen en buiten de regio binnen te halen. <br /> <br /> Overigens komt chefkok Karel Paneer van Café de Koploper uit het gehucht Pixelsteeg hier dagelijks goulash halen voor zijn befaamde kroketten.

April 1950

Het Gemeentehuis
Dit ontwerp van architect P.J.H van Eck is een pareltje der nieuwe zakelijkheid. Het bakstenen gebouw heeft twee verdiepingen met o.a. kantoren voor de verschillende departementen, een ongezellige trouw-aula en een kijk-uit-het-raam-en-doe-niks ruimte. <br /> <br /> Het kunstwerk op het plein is van de zeer matig getalenteerde kunstenares Betsy van Jeneveren en heeft als titel: Amorf vrouw-figuur met balk door de borst verdwaalt in het vacuüm. Het had eigenlijk een papegaai op een tak moeten worden, geïnspireerd op Betsy's reizen door Zuid Amerika. Dat is niet gelukt.

December 1950

Bakkerij De Zure Krent
Bert Van Heeren was niet blij toen het nieuwe gemeentehuis zich in april 1950 kwam vestigen over de plaats waar hij zijn nieuwe bakkerij ging openen. Het afschuwelijke gebouw verpestte het zicht naar het historische centrum en hij vreesde dat niemand in de buurt zou willen komen.<br /> <br /> Groot was zijn vreugde toen bleek dat de talrijke ambtenaren iedere middag een groot broodje met beleg kwamen halen om te eten tijdens hun middagpauze van 12 uur tot 15u45. Al snel moest hij alleen op weekdagen openen tussen 11uur en 12u30 en werd hij één van de meest succesvolle bakkers van Pixelburg.