Hier vindt u de vruchten van de noeste arbeid die de leden van heemkundekring “Dûn Hontige Fánt” door de jaren heen hebben weten te verzamelen.

Blader door het archief om een indruk te krijgen van de vele kleurrijke bewoners en lotgevallen die de Pixelburgse geschiedenis rijk is. Klik op de foto bij iedere gebeurtenis voor een vergroting.

14 Februari 1960

De Kroketmuur

In februari 1960 opende Tonie Van Eert officieel de Kroketmuur. Al snel werden er over heel Pixelburg automaten geplaatst, gevuld met lekkere Karel Paneer Kroketten. Uw heemkundekring laat graag wat foto's zien van de eerste automaten die geplaatst werden.
De Kroketmuur

Foto's van de Muurkroket automaten

1 Januari 1960

Nieuwjaar 1960

Pixelburg heeft de overgang gemaakt naar de jaren '60! Graag laten we u dan ook een greep zien uit alle festiviteiten die hebben plaatsgevonden ter viering van deze historische gebeurtenis.
Nieuwjaar 1960

Pixelburg viert 1960

<p>In 1959 organiseerde Donaat de Lange in samenwerking met dorpsvereniging "Liever lui dan moe" een recordpoging welke Subpixelerwaard op de regionale kaart zou moeten zetten als een krachtbron van durfallen, atleten en briljante entrepreneurs. Maar... Subpixelerwaard zou Subpixelerwaard niet zijn als ook dit initiatief niet verbonden zou zijn aan het credo, maximaal effect met minimale middelen, en er werd daarom het concept van "tonnekes-liggen" in het leven geroepen.</p> <p>De regionale commissie welke toeziet op de vele record pogingen die jaarlijks worden ondernomen zag namelijk geen heil en kunde in het zetten van een record "luieren en slapen" en verzocht Donaat met een waardig alternatief te komen. Men mocht liggen maar niet op een vlak oppervlak, was de door Donaat aan de commissie voorgelegde regel. Deze stemde hiermee in en snel werden er enkele fruit en wektonnen het buurthuis ingerold waarna eenieder die daar zin in had aan de recordpoging mocht deelnemen.</p> <p>Overigens is geen enkele van de pogingen goedgekeurd aangezien het niet was toegestaan om met de handen of voeten evenwicht te houden of in slaap te vallen. Met name dat laatste was een haast onmogelijk na te leven voorwaarde.</p>
Wereldrecordpoging Tonnekes-Liggen in Subpixelerwaard.

Deze inwoner van Subpixelerwaard greep zijn kans om tijdens de record poging, verkleed als "loonslaaf", voor de massaal toegestroomde pers de aandacht te vragen voor het feit dat werken ongezond en zinloos is.

5 Januari 1959

Nieuwjaarsviering 1959

<p>De jaren '50 zijn bijna voorbij. Er wordt een groots feest gepland om 1960 in te luiden, maar ook voor 1959 werd een evenement georganiseerd in basisschool Het Dikkopke.</p> <p>Hoogtepunt van het evenement was het vlaggezwaaien, waarbij alle kinderen een vlag in de lucht staken. Slechts weinigen slaagden erin om hun ogen droog te houden bij het aanschouwen van zoveel vaderlandsliefde.</p> <p>We kijken reikhalzend uit naar de festiviteiten van volgend jaar.</p>
Nieuwjaarsviering 1959

De kinderen van basisschool Het Dikkopke laten zien dat ze op een vakkundige manier voorbereid worden op het latere arbeidsleiven.

19 December 1958

Smog over Texelen

<p>Een combinatie van koude, polaire lucht en windstilte heeft ervoor gezorgd dat Texelen vandaag onder een dikke laag smog verdween. Smog is een opeenstapeling van alle gezonde bedrijvigheid die ontstaat door de noeste arbeid van de Pixelburgse arbeiders.</p> <p>Vooral rond frikadellenfabriek 't Worstje en hondenbrokkenfabriek Woef schijnt de smog van uitzonderlijke kwaliteit te zijn. Dit tijdelijke fenomeen staat symbool voor de prachtige ondernemingslust die al jaren heerst over dit prachtige stukje Pixelburg en uw Heemkundekring kon het dan ook niet laten om een foto te laten nemen van dit schouwspel. Volgens dokter Frentzen is deze dikke smog uitstekend nieuws voor uw longen. Het zorgt ervoor dat ze harder moeten werken en zodoende extra training krijgen. Uw kinderen zouden er zelfs harder door groeien.</p> <p>Volgens Peerke Timozeef gaat de volgende dagen de wind weer aanwakkeren, dus de smog zou wel eens snel kunnen verdwijnen. Vandaag eens een keertje die smog goed diep opsnuiven is ons advies!</p>
Smog over Texelen

Luchtfoto van de smog die over Texelen hangt, genomen vanuit een trouwe Glocker

<p>De Heemkundekring belicht graag elk onderdeel van de maatschappij, en omdat de industrie nu zo belangrijk is voor het leven van Pixelburg berichten we graag over de verkiezingen van de ondernemingsraad die doorgegaan is in &eacute;&eacute;n van de meest prestigieuze fabrieken van Pixelburg: den Vacu&uuml;msucker Machinefabriek. Deze prachtige fabriek werd opgericht door de heer Denbatseki in 1921 en nu, in 1958, bewees Denbatseki echt het allerbeste voor te hebben met zijn werknemers. Hij schreef namelijk een verkiezing uit voor de ondernemingsraad, waarin de belangrijke beslissingen rond de fabriek gezamenlijk worden genomen.</p> <p>Volgens de heer Denbatseki wordt zo de fabriek een beetje eigendom van iedereen, een traditionele Russische ondernemingsstrategie. Groot was dan ook de belangstelling van alle werknemers die graag hun steentje bijdroegen aan het beleid van hun bedrijf. De verkiezingen gingen door in het schaftlokaal Walhalla (de werknemers van de Vacu&uuml;msucker Machinefabrik hebben zo geen schaftlokaal omdat ze geen middagpauze hebben) en deze was maar net groot genoeg.</p> <p>De verkiezing (die verplicht was) ging door op een zondagmiddag, zodat er geen 14-urige werkdagen verstoord zouden worden. De heer Denbatseki is verheugd mee te kunnen delen dat hijzelf verkozen is tot hoofd van de Ondernemingsraad met 98% van de stemmen (2 % foutenmarge) en dat hij blij is op deze manier de vertegenwoordiger te zijn van iedereen en dus de beslissingen zal nemen alsof ze door iedereen genomen zijn. De Vacu&uuml;msucker Machinefabriek is zo echt een beetje van iedereen geworden.</p>
Verkiezingen Ondernemingsraad

Met veel enthousiasme begeven de werknemers zich naar het Walhalla om hun ondernemingsraad te verkiezen

<p>Grote consternatie in Pixelburg deze week. Peerke Timozeef kan er nog steeds niet over uit: "Het was zo duidelijk aan de sterrenhemel! De grote beer is namelijk weer zichtbaar aan het noordelijk halfrond..."</p> <p>Op de nacht van de laatste januari vond er namelijk een heuse tijdsverschuiving plaats, gelukkige van korte duur. Plots was het geen 1958 meer, maar werd de klok bijna drie jaar teruggezet. In de verwarring heeft Kalenderfabriek Zonnige Nel dagenlang moppenkalenders voor het jaar 1955 vervaardigt en wist niemand meer dat Zanger Rico een grote hit met een Mexicaanse bewerking van zijn "Bitvoort is lelijk, net als jij" had in 1957.</p> <p>Bezorgde Pixelburgers gingen massaal de straat op om voedsel te hamsteren bij de verschillende kruideniers en de enige supermarkt. De Pixelgarde had de lastige taak om de mensenmassa in bedwang te houden. Zure Nel wist zelfs te vertellen dat ze in aanraking gekomen is met een gummiknuppel van een van de dienders. Weliswaar raakte de stok alleen terloops haar arm aan, maar desalniettemin beraadt ze zich op verdere stappen en of ze de hulp van IJsbouts, Scholck en van Wermelinghe advocaten zal moeten inschakelen.</p> <p>Op de laatste ochtend van de zomer werd iedereen plots weer wakker in het jaar 1958. Wat er tussen februari en augustus 1958 is voorgevallen is iedereen een raadsel evenals de toedracht van de tijdsverschuiving.</p> <p>Voor Tedje Hag is het een bewijs dat zijn geschifte tijdstheorie wel degelijk wetenschappelijke onderbouwing kent. Hij heeft dan ook besloten zijn protestacties bij het Drs. Ir. Ing. Leo de Jongh College te intensiveren.</p> <p>Slager Tichelbout van Wermelinghe is nog steeds aangedaan door de hele situatie. Mede doordat al zijn vlees plotsklaps bedorven was door het gedoe met de tijd. Ook zegt hij meer te weten over hoe de tijdsverschuiving tot stand moet zijn gekomen. "Ik was in de buurt van het kerkhof op het moment dat het gebeurde, moet u zien. En er kwam zo'n eigenaardig licht uit het huis van Herr Doctor Frentzen. Even daarvoor betrad Adelbert van Merri&euml;nboer de woonstede van de dokter. Ik kan alleen maar gissen wat voor infernale plannen ten uitvoer worden gebracht daar bij het kerkhof. Vindt u niet dat Meneer Van Merri&euml;nboer er met de dag jonger uit gaat zien?" Meer wilde de goede slager niet kwijt aan Heemkundekring &ldquo;D&ucirc;n Hontige F&aacute;nt&rdquo;, behalve dat de blinde vinken deze week in de aanbieding zijn.</p>
De Eerste Tijdsverschuiving van 1958

Grote consternatie in Pixelburg tijdens de Tijdsverschuiving van 1958

<p>In de hete zomer van 1956 was voor de kattendienstverlening in Pixelburg de maat vol. In het hele gemeente sloten kattenkapsalons, uitlaatservices en poezenpsychiaters wekenlang uit protest hun deuren. Reden was een rechterlijk vonnis omtrent de behandeling van zwarte katers. Van oudsher weigerde de kattendienstverlening van Pixelburg namelijk om zwarte katten te behandelen. Dierenwinkels verkochten bijvoorbeeld enkel rode, witte en bont gevlekte dieren, maar nimmer zwarte katers.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Zwarte katers werden namelijk van oudsher geassocieerd met de verhalen over Vieze Vuile Spoken en Heksen Nok en om die reden niet geaccepteert om geen ongeluk af te roepen over de bedrijfstak. De rechter meende echter dat een dergelijke dienstweigering het gevolg was van illegale kartelvorming en een indirecte poging tot smaad jegens het zwarte kattenras. Een van de eigenaars van een zwarte kater, Braag Fluk, ging zelfs nog wat verder en sprak de volgende woorden tijdens zijn getuigenverklaring: "Dit riekt naar pure discriminatie en racisme jegens zwarte katers! Waar moet mijn Rico* heen als hij getraumatiseerd en krols terugkomt van een tevergeefse paringsjacht? Wie vijlt daarna zijn nagels? Niet de kattenmiddenstand van Pixelburg, want die zijn te veel bezig met hun abjecte bijgeloof!"</p> <p>&nbsp;</p> <p>Na de rechterlijke uitspraak staakten diverse bedrijven meteen hun diensten voor alle katachtigen. De woedende zwarte katerbezitters organiseerden hierop protestacties waarbij men demonstratief voor de diverse dierenwinkels, kapsalons en andere bedrijven bleef wachten totdat ze hun deuren weer zouden openen.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Vanaf dat moment was het een strijd om wie de langste adem zou hebben; de kattenbezitters of de kattendienstverlening. Na enkele weken begonnen de problemen ook door te sijpelen in de rest van de Pixelburgse samenleving. Veel zwarte katerbezitters verschenen niet meer op hun werk, omdat ze dagen en nacht aanwezig moesten zijn in de rijen voor de diverse kattenmiddenstanders. De lange rijen leverden ook problemen op met de doorstroming van het verkeer, een doorn in het oog voor verkeersbrigadier Hondieu Van Kovestoof.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Uiteindelijk trok de middenstand aan het kortste eind. Gerenommeerd kattenpsycholoog Verucca Bertelien liet als eerste, stiekem enkele zwarte katers binnen via de achterdeur. Vanaf dat moment was het hek van de dam.</p> <p>Veel Pixelburgers zijn de wilde stakingen uit 1956 al vergeten, maar bezitters van zwarte katers worden op de dag van vandaag herinnert aan het bijgeloof van de kattenmiddenstand als zij - nog altijd als derderangs burgers - met een pikzwarte Felix of Poekie onder de arm de kattenmassage via de achterdeur moeten betreden.</p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-size: x-small;">* = Het huisdier van Dhr. Braag Fluk.</span></p>
De Katerstaking van 1956

In de kokend hete zon demonstreren verontwaardigde kattenbezitters voor een poezentrimsalon tegen het onrecht dat hun zwarte katers is aangedaan.

Een prachtige wandeling voor het hele gezin!
Wandeling door het historische centrum van Pixelburg

Wandeling door Pixelburg Centrum

<p>De Pixelgarde ontving op 8 Mei 1953 de melding van de grootste misdaad in de geschiedenis van Pixelburg: de beroving van de Pixelburgse Bank.</p> <p>Een tipgever, die zich voordeed als Balthazar Scholvis nam in de morgen van de 8ste mei contact op met Brigadier Petrus van Stavoren tot Ballo&euml;rveld met de verschrikkelijke melding dat er gemaskerde mannen het pand van de bank waren binnengedrongen. De brigadier wachtte geen moment en verzamelde zijn mannen om te beginnen aan een fikse fietstocht richting het bankgebouw.</p> <p>Met flinke tegenwind en een enkele lekke band bereikte de onverschrokken Pixelgarde tegen het einde van de middag het bankgebouw waar niets aan de hand bleek te zijn. Bankdirecteur Scholvis bleek niet aanwezig te zijn, die was op wild - een grote duif in het bijzonder - aan het jagen met Pastoor Mikkels in de bossen van Voxelsteyn.</p> <p>Wie verantwoordelijk is voor het valse alarm is nog onduidelijk. Veel mensen vermoeden dat het een streek is van Ronny Vermeiren en Bert Janssens voor hun radioprogramma op de zender '97.5 Uit ons Dak'. Hoe dan ook, het zuurverdiende spaargeld van de Pixelburgers is gelukkig nog veilig.</p>
De Pixelgarde rukt uit!

De dapper mannen van de Pixelgarde trotseren weer en wind

24 November 1952

Mister Bitvoort 1952

<p>Uw Heemkundekring wenst zoveel mogelijk te documenteren van het reilen en zeilen in en rond Pixelburg. Dit betekent dat we ons ook genoodzaakt voelen om gebeurtenissen in Bitvoort te documenteren.</p> <p>Ditmaal belichten we de verkiezing van Mister Bitvoort uit het jaar 1952. Het was de eerste keer ooit Bitvoort iets dergelijks opzette. Daar waar de meeste steden een miss verkiezen, wilde Bitvoort (weeral) iets apart doen en besloten ze om een Mister te verkiezen. Het uiterlijk was niet zozeer van belang, wel hun acteertalent tot het naspelen van licht-bijbelse taferelen. Deze verkiezing werd georganiseerd in snackloket De Geglazuurde Dakpan.</p> <p>Engelbert de Vries deed een geslaagde poging met het nabootsen van Attilla de Hun die een inval deed op het Romeinse Rijk, maar het was uiteindelijk toch het duo Dweest en De Fluit die wonnen. Ze brachten hun hitnummer 'Dat zijn ik nooit niet' met Dweest gekleed als Pietje de Dood en De Fluit als pasgeboren Jezus. De Bitvoorders gingen uit hun geglazuurde dak en het duo won met brio de verkiezing.</p> <p>Sindsdien is de verkiezing niet meer gehouden geweest. Voorwaar geen groot verlies.</p>
Mister Bitvoort 1952

Dweest en De Fluit brengen nogmaals hun winnende nummer, "Dat Zijn Ik Nooit Niet"

<p>De uitbreiding van Pixelburg Zuid is volop in beweging, de moderne tijd raakt Pixelburg in het centrum van de ziel. Door deze extra woongelegenheden kan onze mooie stad nu eindelijk uitgroeien tot een groots wereldcentrum.</p> <p>Pixelburg Zuid is opgezet volgens een strak en helder plan. De woningen zijn opgesteld in rijen en blokken. De woningen hebben een eenvoudige opbouw van twee lagen met zadeldak. Gestapelde woningen zijn veelal tot vier lagen hoog met een flauw hellend zadeldak of plat dak. De nokrichting is evenwijdig aan de weg. Binnen rijen zijn er weinig accenten. Hoekwoningen zijn op een raam of deur in de zijgevel na merendeels gelijk aan de tussenwoning. De detaillering is zorgvuldig en soms fijn. Rijwoningen hebben weinig accenten. Siermetselwerk als accent en gootklossen komen voor. Bij gestapelde woningbouw is de entree in de gevel veelal verbijzonderd.</p> <p>Op- en aanbouwen komen weinig voor. De meeste rijwoningen hebben een stenen onderbouw met een zadeldak. Raampartijen soms in combinatie met plaatmateriaal beslaan een groot deel van het gevelvlak. Daken zijn in principe gedekt met rode of gesmoorde keramische pannen. Kozijnen zijn vaak oorspronkelijk van hout en geschilderd in een lichte tint. Kunststof en stalen kozijnen komen ook voor. Het kleurgebruik is terughoudend. Pixelburg Zuid heeft een groen en open karakter. Naast de tuinen is er in de structuur ook veel openbaar groen opgenomen in de vorm van speelplekken, pleintjes en plantsoenen.</p>
Uitbreiding Pixelburg Zuid

Een prachtig voorbeeld voor de toekomst: Pixelburg Zuid is een gezellige drukte

<p>De verbinding met Subpixelerwaard is een project dat al zeer lang op de agenda van de gemeente stond. Zodra uitvoerende partij Van Merri&euml;nboer-Tak groen licht kreeg voor deze verlenging van de provinciale weg begonnen de werkzaamheden vanaf de dorpsweg vanaf Subpixelerwaard naar de kern van Pixelsteeg.</p> <p>De vele protestacties van boer Pauke Pik, wiens boerderij dicht aan de nieuwe weg ligt, vertraagden het bouwproces enorm en leverde een hoop gedoe op met het verstrekken van de vergunningen - iets wat Adelbert van Merri&euml;nboer anders zo makkelijk af gaat.</p> <p>Pixelburg is nog maar net bekomen van het bouwschandaal omtrent de brug over de Pixelrijn die de aanleg van een dubbelbaans provinciale weg ineens noodzakelijk maakte. De offici&euml;le lezing is dat Adelbert van Merri&euml;nboer en Sjon Tak niks te verwijten valt en de constructiefouten die de brug te breed maakte voor de al aanwezige weg al in het door de gemeente goedgekeurde bouwplan stonden. De verbinding van Pixelsteeg met Subpixelerwaard dreigt een nieuw schandaal te worden.</p> <p>Op 9 Februari 1952, toen de werkzaamheden in volle gang waren verzakte plots een groot deel van de weg ter hoogte van de boerderij van Pauke Pik. De ravage was dermate groot dat er inderhaast gekozen is voor het enkele meters verleggen van de gehele weg. Met als gevolg grote stukken zinloos asfalt. Geen van de betrokken partijen eist de verantwoordelijkheid voor dit debacle op. Adelbert van Merri&euml;nboer verwijst andermaal naar de goedgekeurde gemeentelijke plannen en had als enige commentaar: "Als het goed is, dan klopt het, h&egrave;."</p> <p>De gemeente geeft het ingewikkelde drainage systeem van Pauke Pik de schuld, deze zou de gehele fundering voor de weg ondergraven hebben met sleuven voor zijn waterafvoer. Pauke Pik was niet beschikbaar voor commentaar, omdat hij de zondagsrust wil eerbiedigen.</p> <p>Ondertussen worden de stukken door geen enkele partij opgeruimd iets waar de bewonersvereniging Pixelsteeg, bij monde van Henk Verhelst, furieus over is: "Ja! Wat is dit nou? Ik had gehoopt op wat stevig bochtenwerk op die weg, zoals in de plannen stond en nu zijn er door de fout van wie dan ook veel minder bochten in die weg. Waar kan ik nu nog lekker met 85 km/u door bochten heen scheuren? Ik wil mijn bochten terug! Pixelsteeg moet meer bochten hebben."</p>
Verbindingsweg ontlokt woede

Een luchtfoto van het rampgebied, de ravage is duidelijk zichtbaar. Rechts op de boerderij van Pauke Pik een onbekende man in een zwart vossenpak.

<p>Onder luid applaus opende Adelbert van Merri&euml;nboer het curlingterrein ten noordoosten van Pixelburg. De Pixelburgse ondernemer draagt de sport een zeer warm hart toe, te zien aan de met levendige logo's van het aannemersbedrijf bedrukte sportkledij die de mannen van SC Pixelburg droegen bij de opening.</p> <p>"Dit is een grote dag voor sportief Pixelburg", zo sprak Meneer Van Merri&euml;nboer. "Met dit nieuwe sportterrein kunnen we de prestaties van ons uitmuntende sportteam naar nog grotere hoogten stuwen."</p> <p>Oud landskampioen en nu trainer en ijsmeester van het team Boppe Kiltjenaar kon zijn tranen niet bedwingen toen het rode openingslint feestelijk werd doorgeknipt. "De mooiste dag uit mijn leven," zo zei hij. "Beter dan de geboorte van mijn 12 kinderen. We worden landskampioen! En ik kijk die bezems eens, wat een prachtkwaliteit, wat een fantastisch cadeau van Meneer Van Merri&euml;nboer. Ik mag Adelbert zeggen. De ijsbaan is werkelijk fantastisch, de Spray-o-matic C4000 geeft ons net dat beetje extra om die rotzakken van Bitvoort de kop in te drukken. Vermoorden zullen we ze. Figuurlijk gezien dan, h&egrave;."</p> <p>Pastoor Mikkels uitte in een verklaring zijn zorg over de positie van het sportpark dat dicht bij de begraafplaats ligt. Met namen tijdens begrafenissen zou het geluid van de uitzinnige menigte supporters wellicht de serene rouw kunnen doorbreken. De gemeenteraad gaat het bezwaar van Pastoor Mikkels grondig bekijken.</p>
Opening Curlingterrein Pixelburg

Het gelukkige curlingteam van Pixelburg

<p>Het mooie zomerse weer van de laatste mei dagen is afgestraft met een noodweer welke zijn gelijke niet kent. Het was de laatste dagen al benauwend warm en temperaturen van boven de 30 graden Celsius waren geen uitzondering.</p> <p>Zoals door Peerke Timozeef voorspeld zou er later in de middag ene kans zijn op warmte onweders. Niets, maar dan ook niets kon de inwoners van Pixelsteeg voorbereiden op het epische natuurgeweld dat zich in de namiddag in het zwerk onttrok. Om 16.30 werd het vanuit het zuidwesten donker.</p> <p>Ooggetuigen meldden dat de hemel groen, oranje en zelfs paars kleurde alvorens de dag leek te veranderen in een pikzwarte nacht. 'Er was een onophoudelijk geflits en gedonder', verteld ooggetuige Ronny Vermeiren: 'Opeens hield het op met regenen en klonk er een gebulder, alsof tientallen vrachtwagens Caf&eacute; de Koploper van verse goulash kwamen voorzien.'&nbsp;Een heuse tyfoon trof de omgeving Pixelsteeg. 'Ik trok mijn gloednieuwe Olympus Ace uit mijn tas ( meneer was net Mandarijn-eenden gaan spotten op landgoed De Jong, nabij het Mandarijn-eend ven ) en kon nog net een plaat schieten van ene getordeerde olifantenslurf welke uit de wolken hing en vuil en stof wegblies'.</p> <p>Volgens Peerke Timozeef gaat het hier niet om een cycloon, noch om een tyfoon. 'Typische persfouten, zowel de cycloon als tyfoon zijn beide benamingen voor een grootschalig tropisch stormsysteem welke niet in deze contreien voorkomt'. 'Het gaat hier om een windhoos, of tornado, zoals men deze in Amerika noemt'. De cycloon gaf schade aan bomen en de schuur van Pauke Pik. Laten we tot slot van geluk spreken dat deze tyfoon niet tot gewonden heeft geleid. Een orkaan van deze omvang is namelijk levensgevaarlijk!</p>
Ongekend noodweer treft Voxelsteyn

Orkaan Voxelsteyn

  • Ongekend noodweer treft Voxelsteyn
  • Ongekend noodweer treft Voxelsteyn