Hier vindt u de vruchten van de noeste arbeid die de leden van heemkundekring “Dûn Hontige Fánt” door de jaren heen hebben weten te verzamelen.

Blader door het archief om een indruk te krijgen van de vele kleurrijke bewoners en lotgevallen die de Pixelburgse geschiedenis rijk is. Klik op de foto bij iedere gebeurtenis voor een vergroting.

<p>Pixelburg heeft reeds meerdere malen zijn portie natuurgeweld gehad maar dinsdag 25 juli, 1967 zal menig Pixelburger nog vers in het geheugen staan. Al dagen was het onbestendig, zwoel zomerweer waarbij de temperatuur in de middag opliep tot een graad of 29&deg;C. De hoge temperaturen in combinatie met een uitdiepend lagedrukgebied nabij Ierland en een stationair koufront zorgden al dagen voor onweders welke dag na dag heviger leken te worden. Toen het koufront aan de wandel ging en koude, polaire lucht een wig dreef tussen de vochtige en warmere luchtlaag ontstond een hevige buienlijn waarin duidelijk meerdere opvallende, haakvormige, radarsignaturen zichtbaar waren.&nbsp;</p> <p>Het hevige onweer trok met hoge snelheid vanuit Frankrijk richting de lage landen en naderde tegen 16.00 Pixelburg. Tegen de tijd dat het noodweer met volle furie toesloeg had hetzelfde systeem al veel windschade veroorzaakt in o.a. Parijs en Edegem-Mortsel. Ooggetuigen spraken van een uitgestrekte, kolkende wolkenkraag welke rap naderbij kwam waarbij wolkflarden uit elkander gereten werden en verdwenen in een onheilspellende muur van wolken. Uit de uitzakking daalde een vuige derwisj van condens en regen neer welke iets na 16.12 de grond raakte en direct een wolk van smoor deed opwaaien op de uitgedroogde akkers van Voxelveld.</p> <p>De tornado trok een spoor van vernieling door de bossen en heidevelden waarna deze zich richting Pixelsteeg verplaatste. De zware windhoos trok over de provinciale weg waarbij verscheidene voertuigen total-loss raakten en enkele stuks vee vroegtijdig afgeschreven konden worden. In een bijzonder geval eindigde een paard zelfs 160 meter verderop in een boomkruin. Het beest mankeerde wonderwel niets. In de buurt van Sanatorium Draeckenruscht verdween de slurf in een muur van regen welke het zicht onttrok aan het zeldzame natuurgeweld.&nbsp;</p> <p>Uit Resoleur kwamen meldingen binnen van omgewaaide bomen en hagelbollen ter grootte van stuivers. In Pixelburg zelf stond menig kelder blank en was de brandweer tot laat in de avond bezig met pompen.&nbsp;</p>
Voxelsteyn opnieuw toneel van noodweer

De tornado nadert de provinciale weg nabij Pixelsteeg. Let op het windeffect op de bomenrij nabij de weg.

In juni 1967 opende ex-coureur Henk Verhelst zijn vernieuwde garage aan de provinciale weg in Voxelsteyn. Uw heemkundekring biedt u een unieke fotoreportage aan in dit nieuwe bedrijf.
Nieuwe garage in Pixelburg

Garage Hogguer

<p>Zeden en gewoonten veranderen, en zo vergaat het ook met de geschiedenis. Vele straten in en rond Pixelburg hebben hun naam verkregen van bekende personen uit het verleden, maar soms gebeurt het dat deze om de &eacute;&eacute;n of andere reden uit de gratie vallen. Dit gebeurde ook in Pixelburg in 1967.</p> <p>In Pixelburg Zuid had de straat al sinds oudsher de naam Leinsedelstraat, naar Lucien Leinsedelstraat, oud-politieker die in de jaren 50 in de gemeenteraad van Pixelburg zat, net toen Pixelburg Zuid aangelegd werd. Iedere politieker kreeg toen wel &eacute;&eacute;n of andere straat naar zich vernoemd. Lucien Leinsedel was &eacute;&eacute;n van de voorstanders van 'Plan Zuid', de uitbreiding van Pixelburg naar het Zuiden. Hierdoor werd het oude dorpshuisje van Zure Nel afgebroken en werd ze genoodzaakt om te verhuizen naar een nieuwer huis aan de provinciale weg, wat haar humeur niet ten goede kwam.</p> <p>Toen Leinsedel ook nog eens een straatnaam naar zich vernoemd kreeg, was voor Nel de maat vol. Iedere week bestookte ze het gemeentehuis met zure brieven, tot de ambtenaar die daar &eacute;&eacute;n namiddag per week kwam werken heel zijn namiddag kwijt was aan het weggooien van de brieven van Nel. Toen bekend werd dat de overgrootvader van Leinsedel een Bitvoorder was, was de maat voor de gemeenteraad vol. Leinsedel werd uit de gemeenteraad gezet en er werd besloten om de straatnaam te veranderen.</p> <p>De eer was dan ook aan Zure Nel om een nieuwe straatnaam te verzinnen en deze te onthullen. Dit werd de Meester Vandevenstraat, een obscure schoolmeester van het einde van de 19e eeuw die wegens schandalen uit zijn functie ontzet werd. Zijn link met Zure Nel is niet duidelijk.</p>
Straatnaamverandering in Pixelburg Zuid

Zure Nel onthult de nieuwe naam van de straat, de blijdschap is niet onmiddellijk van haar gezicht af te lezen.

<p>Dat men sinds mensenheugenis de dingen anders doet in Bitvoort is geen onbekend gegeven. Zo was er in maart 1967 een experiment "links voorrang geven". Gezien het feit dat de gemiddelde Bitvoordenaar bij tijd en wijle niet eens het verschil tussen rechts en links kan verklaren had een groot aantal ramp-toeristen (voornamelijk Pixelburgers) reeds bezit genomen van het kruispunt om onder het genot van een boterham, en koffie uit de thermosfles de ene na de andere botsing met blikschade gade te slaan.</p> <p>Toen er door de ontstane verkeerschaos geen doorkomen meer aan was besloot menig Bitvoordenaar de auto te laten voor wat het was en de reis te vervolgen op de oude vertrouwde Fijngerst Zeswieler. Na het (overigens mislukte) experiment werd het gezegde "Alle ellende komt van links" opgenomen in de toch al merkwaardige Bitvoortse vocabulaire.</p> <p>Tegenwoordig schijnt het vooral een politieke lading te hebben.</p>
Experiment met links voorrang geven in Bitvoort

Het experiment in volle gang. Pixelburgers kijken geamuseerd toe.

<p>Topondernemer en connaisseur van het grote geld, Balthazar Scholvis viert al jaren successen met Scholvis Investments. Sinds de oprichting van het bedrijf in 1961 heeft men al vele grote projecten op haar naam staan. Uiteraard is er de klassieke Groeilening (op een bedrag van minimaal 500 Pixelpond 75 jaar &plusmn; 2,5% netto rendement), een product dat nog steeds een grote bron van inkomsten is voor het bedrijf.</p> <p>Scholvis bleef echter niet stil zitten en introduceerde de Groeilening Plus, DividendFundament en de Huishoudlening voor de Huisvrouw.</p> <p>De hit van het afgelopen jaar is echter het Rotsvast Familiekrediet. In de woorden van de onnavolgbare Scholvis zelf: "Ja. Nu. H&egrave;. Dat Rotsvast, dat is geweldig. We geven de klant geld en die kan dan leuke dingen doen. Nu. H&egrave;. We bieden de klant een unieke kans om, naast de andere fantastische financi&euml;le producten van Scholvis Investments, hypotheken af te sluiten op vrouw en eventuele kinderen of andere familie. Dus komt u geld te kort? Aarzel dan niet en neem een lening met uw dierbaren als onderpand, alleen zij weten hoe belangrijk het voor u is om zonder zorgen te leven."</p> <p>Op de vraag wat er zou gebeuren als een klant van Scholvis Investments het maandbedrag voor het Rotsvast Familiekrediet niet meer op zou kunnen brengen kon de Heer Scholvis nog geen antwoord geven. Deze clausule ontbreekt ook in de brochure voor het hypotheekproduct. Volgens Scholvis een nalatigheid van de drukker, de Okelebeerszoon Media Groep, welke snel opgelost gaat worden.</p> <p>"Ja. Nu. H&egrave;. Lenen is leuk!"</p>
Scholvis Investments groot succes

Weldoener B. Scholvis (links, met wandelstok) spreekt met een tevreden klant van Scholvis Investments die trots zijn hagelnieuwe Limo&euml;n SD toont, voor het hoofdgebouw in Texloo, gekocht met een Rotsvast Familiekrediet.

<p>In juli 1965 kwamen de eerste stoplichten van Pixelburg als paddestoelen uit de grond, maar al snel bleek dat niet alleen de automobilisten moesten beteugeld worden: ook de voetgangers moesten hun duitje in het zakje doen.&nbsp;Op 1 november 1965 trad dan ook de nieuwe voetgangersregeling in voegen.</p> <p>Voetgangers mochten op drukke wegen alleen aan zebrapaden oversteken op kruispunten met verkeerslichten moesten ze wachten op het rode licht voor automobilisten voor ze mochten oversteken. Op die dag trok tien man van de Pixelgarde erop uit om voetgangers en 'rijdend verkeer' voor te lichten over het gebruik van de nieuwe zebrapaden.</p> <p>Wandelaars kregen onderandere te horen dat ze rechts moesten houden en bij voorkeur groepsgewijs moesten oversteken. Het was nog even wennen: in het eerste jaar werden er nog twee lichtgewonden en een gedeukte bumper genoteerd.</p>
Zebrapadtraining voor Pixelburg

De Pixelgarde helpt de burgers bij het oversteken, een nieuwe ervaring.

<p>In juli 1965 was het eindelijk zover: de ambtenaren van Pixelburg gaven het spreekwoordelijke groene licht voor de installatie van de eerste stoplichten. Deze kwamen te staan op de Provinciale weg aan het dukke kruispunt aan de Pixelbank, met aan de &eacute;ne kant de weg naar het centrum van Pixelburg en aan de andere kant de weg naar het dichtbevolkte Pixelburg Zuid.</p> <p>Na lang bakkeleien waren de ambtenaren het dan eens geworden over een voor hen revolutionaire kleurencode: Rood voor stoppen, groen voor doorrijden en oranje voor afremmen. Het is pas na het maandenlange vergaderen en de week v&oacute;&oacute;r de installatie van de lichten dat ze beseften dat ze gewoon de landelijke kleurencode hadden aangenomen, maar dat maakte hun fierheid er niet kleiner op.</p> <p>Al snel bleek het installeren van stoplichten moeilijker dan gedacht. Er moesten namelijk aan &aacute;lle kanten van het kruispunt stoplichten komen, &eacute;n ze moesten op elkaar afgestemd worden. Dit veroorzaakte in het begin heel wat verkeershinder, met alle gevolgen van dien. Tot overmaat van ramp werd het stoplicht dicht bij het huis van Zure Nel ge&iuml;nstalleerd, waardoor de Pixelburgers die in de file stonden niet alleen tijd verloren maar ook geen andere keuze hadden dan te luisteren naar het gezeur van Zure Nel, hoe hard ze Pixelburg Radio ook in hun auto hadden staan.</p> <p>Toch zijn stoplichten onontbeerlijk tot de ontwikkeling van Pixelburg tot een moderne stad. We kijken dan ook uit naar de moderne treinovergangen die ook van dit systeem gebruik zullen maken.</p>
Nieuwe stoplichten in Pixelburg

De eerste weken na de installatie van de stoplichten stonden er nog lange files. Verkeersbrigadier Hondieu van Kovestoof deed er echter alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen.

<p>Het begint bijna een gewoonte te worden, maar weer kan uw heemkundekring melding maken van een verkeersongeluk. Op zaterdag 29 mei 1965 reed de oude notaris Krentenbakker naar huis, komende van groenteboer De Beukelaar uit Texelen waar de notaris iedere week verse groenten en fruit gaat halen, het geheim van zijn gezondheid op oudere leeftijd.</p> <p>In de laatste bocht voor zijn huis ging het echter vreselijk mis. Willekes Hanegracht stond weer maar eens op straat toevallige voorbijgangers uit te schelden met schamperende leuzen over Scheten uit het Reutelende Karkas van het Pixelburgse Grootkapitaal. Hanegracht kwam echter net van een tandbehandeling bij elitetandarts Jolkenik en door de schitterende schijn van Hanegrachts parelwitte tanden werd notaris Krentenbakker verblind. Daardoor zag hij te laat de vrouw van Jan Roovers die net aan het oversteken was om naar boetiek CouCourri te gaan. Op het nippertje kon de notaris de vrouw ontwijken maar kon niet verhinderen dat zijn auto omsloeg.</p> <p>Verkeersbrigadier Hondieu van Kovestoof werd wederom opgetrommeld, en na het aanzien van zoveel treurnis kon hij alleen maar de volgende woorden uitbrengen: "Op een dag zullen er doden vallen, wanneer worden nu eens eindelijk die verkeerslichten ge&iuml;nstalleerd die de gemeente al jaren beloofd heeft." Volgens bronnen binnen de gemeente zijn de verkeerslichten al lang klaar, maar hebben de bevoegde ambtenaren nog niet beslist over de kleuren die het verkeer moeten regelen. E&eacute;n ambtenaar wil blauw - geel - bruin en de andere wil zwart - grijs - wit. We verwachten tegen 1968 een beslissing. Zowel de notaris als de vrouw van Jan Roovers werden gracieus door Henk Verhelst thuis gebracht.</p>
Verkeersongeluk in Bittekerke

Het verkeersongeval in Bittekerke, notaris Krentenbakker staat links van zijn auto met de verkeersbrigadier te praten. De vrouw van Jan Roovers staat haar verhaal te doen tegen omstaanders.

<p>De oprichting van de Pixelburgse brandweer had al de nodige controverse met zich meegebracht, maar ook de werking van de brandweer zelf leek in 1962 niet optimaal.</p> <p>In de ochtend van 4 april 1962 wenste Klotske Kerkbaard uit Pixelburg Zuid haar kat Guru te eten te geven maar deze kwam niet opdagen, zoals hij iedere morgen normaal doet. Al snel bleek deze in een boom verscholen te zitten bij de Stadstuinen en durfde er niet meer uit te komen. Ten einde raad belde Klotske de brandweer zodat ze met hun lange ladder Guru konden komen bevrijden. Daar aangekomen nam brandweerman Querulkwast Berentippel echter de hoogst merkwaardige beslissing om de ladder ongemoeid te laten en Guru met water uit de boom te spuiten.&nbsp;Volgens Berentippel is het 'algemeen bekend dat katten niet van water houden, en dus zeer snel uit de boom zal komen zonder teveel gevaar voor onze brandweerlieden'.</p> <p>Toch heeft het nog een paar uur geduurd voor Guru gered kon worden. De waterslang bleek nogal wat lekken te vertonen waardoor de druk niet opgevoerd kon worden. Pas na verwoede plakpogingen slaagde de brandweer erin om de boom waarin Guru zat van top tot teen nat te spuiten, zonder resultaat. Uiteindelijk was het Klotske zelf die met een doos hondenbrokken van Woef Guru uit de boom leidde. Jammer genoeg was er toen al een halve Pixelrijn verspild en stonden er grote delen van de weg onder water. Berentippel beloofde om in het vervolg minder kwistig om te springen met water en de juiste middelen in te zetten.</p>
Wateroverlast door overijverige brandweer

Klotskes kat Guru veroorzaakte heel wat overlast

<p>De gemotoriseerde vooruitgang heeft weer twee blikken slachtoffers ge&euml;isd.</p> <p>Op zaterdagmorgen wilde Tomas Dekker even naar Resoleur om daar een frisse duik te nemen in de Resoleurse Zanderij, gevolgd door een lekkere wafel in het paviljoen Malheur. Tomas had echter grote pech, want net op het moment dat hij zijn straat uitreed, besloot Tichelbout van Wermelinghe de provinciale weg op te rijden. De klap was enorm. Gelukkig reden beide heren in stevige metalen rossen waardoor ze allebei ongedeerd uit hun wrakken kropen.</p> <p>Henk Verhelst was als eerste op de plaats van onheil en leidde beide heren onmiddellijk naar zijn toonzaal om bij te komen op de nieuwe veloursen zetels van zijn toonzaalmodellen. Verkeersbrigadier Hondieu van Kovestoof werd onmiddellijk opgetrommeld en dankzij de snelle Limo&euml;ns was hij binnen de 18 minuten ter plaatse. Onmiddellijk zag hij het probleem: 'Pixelburg heeft nog geen verkeerslichten of andere verkeersinfrastructuur ge&iuml;nstalleerd. Ik kan toch niet overal aanwezig zijn?' Zelfs brigadier Petrus van Stavoren tot Ballo&euml;rveld kwam ter plaatse en ondervroeg beide bestuurders. Ook al bleek Tichelbout in licht aangeschoten toestand te zijn na een nacht doorgezakt te hebben in De Koploper, vond brigadier Petrus dat geen probleem: 'Er bestaan helemaal geen wetten rond dronken rijden in Pixelburg, dat scherpt alleen maar de zintuigen aan.'</p> <p>Tomas kocht onmiddellijk een nieuwe wagen bij Henk Verhelst en bood gracieus aan Tichelbout aan om hem thuis te brengen, wederom een mooi voorbeeld van de burgerzin die heerst in Pixelburg.</p>
Groot accident in Pixelburg Zuid

Tomas\' wagen (onder) reed hard in op de wagen van Tichelbaut, een lantaarn heeft het niet overleefd. Henk Verhelst is de onderste wagen al aan het wegtakelen.

<p>Al sinds de bouw van de eerste woning van de eclectische dorpskern van Resoleur is er grote weerstand tegen het project. Voornaamste kritiekpunt is de hoeveelheid beton, een bouwmateriaal waar gretig gebruik van is gemaakt bij de constructie van Resoleur.</p> <p>Volgens aannemersbedrijf Van Merri&euml;nboer-Tak is de gehanteerde betonbouw echter een duurzame en vooral goedkope oplossing en zeuren de criticasters voornamelijk. "Resoleur moet het een prachtige, negentiende-eeuwse sfeer uitademen, maar ondertussen alle moderne gemakken van 1960. Dus enerzijds de klassieke rustiek van Napoleon en de isolatie van betonnen platen. Iedereen wint en die kritische jongelui hebben nog nooit genoten van een heerlijke winkeldag bij Rosada Bazaar." Aldus Sjon Tak.</p> <p>Resoleur ontvangt veel lof vanwege toeristische trekpleisters als de Resoleurse Zanderij en Sanatorium Draeckenruscht, maar het in Napoleonistisch stijl opgetrokken dorpscentrum kan op geen enkele waardering rekenen. Toch willen de gezamenlijke projectontwikkelaars (Van Merri&euml;nboer, Tak, Drostelaars en Scholvis) hun visie doorzetten en voor 1980 het gehele gebied van beton voorzien hebben. De talrijke, inmiddels opgezette actiecomit&eacute;s voeren echter een felle strijd en het laatste woord is over deze kwestie nog niet gezegd.</p>
Grote weerstand tegen Resoleur

De betonnen pracht van Resoleur

<p>Querulkwast Berentippel is een van de koene brandweerlieden die de Pixelburgse Brandweer rijk is. Deze onversaagde inwoner van Pixelburg draait zijn hand niet om voor een hulpeloos katje of een brandende bejaarde. De heldendaden van Meneer Berentippel en zijn collega's spreken boekdelen en daarom is dermate schandalig dat de Pixelburgse Brandweer gehuisvest is in een derdehands kantoorpand.</p> <p>De brandweerlieden eten tussen de roestige archiefkasten van wat eens een bloeiend bedrijf in de champignonimport is geweest. De Pixelburgers waren echter niet gecharmeerd van deze exotische schimmels en het bedrijf ging al snel over de kop.</p> <p>Na de eerste Pixelburgse Conferentie werd unaniem besloten dat een brandweerkorps een noodzakelijkheid voor Pixelburg was. De daadwerkelijke uitvoering van het plan heeft veel kwaad bloed gezet bij de Pixelburgers. De brandweerlieden blussen brandjes met emmers en dienen zelf de sirenegeluiden te produceren als ze rennend uitrukken voor een brand. Terwijl in Vector-op-Zoom hypermoderne Centuriontanks rondrijden en de heide aan gort schieten behelpt de brandweer, toch de ruggengraat van een moderne samenleving, zich met met een gehuurde ladder van het lokale schildersbedrijf en wollen uniforms, een gulle schenking van Erik's Wolfabriek.</p>
De Oprichting van de Pixelburgse Brandweer

Tijdens de strenge winter van 1960 blussen de brandweerlieden van het Pixelburgse korps een brand met een geleende en ladder vrachtwagen van Sjon Tak

<p>De grote droom van Toon Glocker is na jaren van hard werken en onderzoek werkelijkheid geworden. Zijn bedrijf, Glocker Avionics, heeft de pitch gewonnen voor het ontwikkelen en bouwen van een supersonische verkenner / bommenwerper voor alle deelnemende NATO landen.</p> <p>Toon mag niet te veel zeggen over het concept en de exacte specificaties maar we mochten wel een tekst-verhullende promotiefoto maken van het initi&euml;le voorstel. Glocker heeft een miljoenen investering ontvangen van de staat om de bouw van de benodigde grote productiehallen in Texloo te bekostigen. Het project levert 115 banen extra op en zal veel hoogopgeleide ingenieurs naar de stad trekken, wat de lokale kennis-economie zeer zeker ten goede zal komen.</p> <p>Het is de bedoeling dat er juni 1964 enkele prototypen gebouwd zijn welke getest gaan worden op een nog te bouwen vliegbasis in de buurt van Pixelburg. Daarna volgt de productie van 35 stuks tot 1967 met de mogelijkheid van een additionele levering van nog eens 10 stuks. Na het ontmantelen van de productielijn loopt het onderhoudscontract nog door tot (!) 1990.</p>
Monsterorder voor Glocker Avionics

Het initiële concept van de Glocker-LRB-4

<p>Terwijl de nivelleringsmachines van bouwbedrijf Van Merri&euml;nboer-Tak koortsig trachten de hectaren aan beton spiegelglad te polijsten krijgen zij tegenstand vanuit een onverwachte hoek. Er zijn namelijk honderden duiven neergestreken op het bouwterrein.</p> <p>Al koerende en foeragerende paraderen de diertjes op het pas gegoten beton met alle gevlogen van dien: inmiddels staan er werkelijk duizenden duivenpoot afdrukken in de verse trottoirs.</p> <p>Adelbert Van Merri&euml;nboer verwijt Henkie Hotserwold van het verschrikken van de populatie in de Voxelsteynse bossen waardoor de dieren genoodzaakt zijn elders een leef en foerageergebied te vinden. Henkie doet dit af als totale onzin en preekt zelfs een duivenmagneet te zijn. "Mijn lieve gevederde vrienden volgen mij overal, ik ben immers de alfa-duif!". Henkie zegt zelfs te weten wat waarschijnlijk de echte oorzaak is van het ongewenste bezoek. "Al die werklui lozen de laatste kruimels van hun lege broodtrommels op de plek waar ze staan. Het is als een koud-buffet voor duiven!".</p> <p>De schade loopt inmiddels in de tienduizenden Pixelponden. Adelbert probeert nu allerhande diervriendelijke methoden te vinden om de beestjes te verjagen: van vogelverschrikkers tot harde schlagermuziek.</p> <p>Tot nu toe lijkt de laatste methode zelfs een averechts effect te bewerkstelligen. Op het ritme van de hit: "mijn ruwhouten kruis" van Syb Pietry lijken de duiven in de extase van paringsdrang te geraken met als gevolg; nog meer "duivenpootjes" in het grijze goud van Adelbert.</p>
Duiven terroriseren bouwput Resoleur

De duiven van Resoleur. Volgens duivenspecialist Henkie voert het paartje links een gesprek onderwijl het trio rechts waarschijnlijk een "line-dance" ten uitvoering brengt.

<p>Het begint een welhaast vertrouwd patroon te worden en het lijkt er op dat de jaren '60 ook gaan lijden onder de tijdsflux die Pixelburg in 1958 teisterde. Weervorser Peerke Timozeef weet het nu heel zeker: "De tijd is trager gaan lopen. Ik weet het zeker. Gisteren keek ik door mijn telescoop naar de sterrenhemel en zag dat de Grote Beer gigantisch uit de maat brulde.</p> <p>De tijdsverschuiving is uitermate subtiel en zorgde verder niet voor de massale onlusten die de catastrofe in 1958 met zich meebracht. Adelbert van Merri&euml;nboer, aanwezig bij de raadsvergadering aangaande de planning van een nieuwe villawijk in Bittekerke, gaf desgevraagd commentaar op het vermeende oprekken van de tijd: "Fantastisch toch, meneer, zo'n natuurlijke tijdsverlenging. Dat wil zeggen dat we allemaal nog langer te leven hebben. Ik zie kansen weggelegd die nog niet eerder mogelijk waren..."</p> <p>Op de vraag waarom er kort voor de tijdsverschuiving een batterij aan gigantische stroomgeneratoren bij het huis van Doctor Frentzen geplaatst zijn door het aannemersbedrijf van Van Merri&euml;nboer antwoordde de sympathieke ondernemer het volgende: "Sinds Doctor Frentzen een wasmachine van Vercauteren heeft springen steeds de stoppen als hij een bonte was tracht te draaien. Daarom heeft hij er voor gekozen om een zelfstandige energie-installatie te laten plaatsen zodat hij ook ten tijde van een nucleaire holocaust schoon ondergoed heeft."</p> <p>Tedje Hag ziet de ontwikkelingen als een verder teken van de Intelligent Designers en ligt nu bijna permanent voor de deur van het Drs. Ir. Ing. Leo de Jongh College en valt leerlingen lastig met zijn geraaskal over XML en vectoren.</p> <p>Kalenderfabriek Zonnige Nel is de enige instantie die niet zo blij is met de tijdsontwikkelingen. Zij zien hun omzet van scheurkalenders dankzij het lengen der dagen drastisch krimpen omdat mensen minder snel een nieuwe kalender nodig hebben.&nbsp;De woordvoerder van Zonnige Nel: "We hebben langer de tijd om dezelfde productie te draaien en de kalenders gaan langer mee. Ik zie alleen maar verliezers hier."</p>
De Tweede Tijdsverschuiving van 1960

Uitzinnige Pixelburgers dansen op de nieuwe hit van Zanger Rico: "De dagen zijn langer, mijn meissie is zwanger, mijn trouwpak aan een kleerhanger, ik ben een zanger, waar is toch mijn sleutelhanger?"