Hier vindt u de vruchten van de noeste arbeid die de leden van heemkundekring “Dûn Hontige Fánt” door de jaren heen hebben weten te verzamelen.

Blader door het archief om een indruk te krijgen van de vele kleurrijke bewoners en lotgevallen die de Pixelburgse geschiedenis rijk is. Klik op de foto bij iedere gebeurtenis voor een vergroting.

<p>De bibliotheek van Pixelburg wordt druk bezocht. Het domein van o.a. Klotske Kerkbaard, Deodatjan Okelebeerszoon XII is een populair instituut, en de 2475 boeken en publicaties zijn dan ook meer uitgeleend dan dat ze op de schappen terug te vinden zijn. Om aan deze populariteit tegemoet te komen heeft Deodatjan Okelebeerszoon XII, verantwoordelijk voor de digitalisering van de catalogus, een grote stap voorwaarts gezet.</p> <p>De heer Okelebeerszoon krijgt namelijk oncontroleerbare woedeaanvallen wanneer de magnetische spoelen weer eens vastlopen of als hij zijn ponskaart niet meer uit de terminal krijgt. Hierdoor heeft de bibliotheek van Pixelburg nu toegang tot de landelijke bibliotheek via telefoon. Over een landlijn worden er bepaalde teksten voorgelezen, die de terminal dan onmiddellijk uitprint op papier. De magnetische spelen zijn overbodig geworden, en iedere Pixelburger krijgt toegang tot de informatie die hij wil. Op voorwaarde dat deze terug te vinden is in de landelijke bibliotheek uit de hoofdstad. Het is dan ook niet toevallig dat iedere aanvraag een verwerkingstijd van 4 tot 6 weken nodig heeft.</p>
Modernisering van de bibliotheek

Een ambtenaar van Pixelburg controleert de uitdraai.

<p>De aanleg van rijksweg 21 vordert gestaag. De eerste test-kilometers zijn inmiddels een feit en worden momenteel nauwlettend in de gaten gehouden op sporen van verzakking, scheuren en uitspoeling. Als de eerste uitkomsten van positieve aard zijn zal in het voorjaar van 1978 de rest van het trac&eacute; worden afgebouwd.</p> <p>De overspanning welke de Pixelrijn gaat overbruggen zal volgens Adelbert van Merri&euml;nboer een knap staaltje techniek zijn. Geen boogburg maar een tuibrug zal de machtige R-21 de continu&iuml;teit geven welke nodig is om Pixelburg te verbinden met de R-18 t.h.v. knooppunt Bitsel.</p> <p>Met de aanleg van de R-21 zullen de regionale files definitief tot het verleden behoren, jazeker!</p>
Aanleg rijksweg 21 van start.

De machines van aannemersbedrijf Merriënboer-Tak graven en vlakken onverminderd af.

7 Februari 1977

Posterijen in Pixelburg

<p>De Pixelburgers hebben er even op moeten wachten, maar nu heeft Pixelburg een eigen postgebouw met postsorteerstation en postbedeling.</p> <p>Ervoor moesten de Pixelburgers altijd naar de grote stad om hun belangrijke brieven op te gaan halen, maar dat is sinds februari 1977 verleden tijd.</p> <p>Pixelburg kreeg bij deze ook een offici&euml;le postcode: 3607 WM.</p>
Posterijen in Pixelburg

Boven: Een paar dappere postbodes die dagelijks onderweg zijn in en rond Pixelburg. Onder: De post in volle actie.

<p>In 1975 staken de nestors van de Pixelburgse moderne muziekbeweging de handen ineen en componeerden samen een compositie die Pixelburg op zijn grondvesten moest doen schudden.</p> <p>Dat de compositie uiteindelijk tot stand is gekomen mag een wonder heten, want de drie heren hebben alleen een geheel eigen kijk op het componistenvak. Zo wilde Robert Knipp dat het stuk niet langer duurde dan een seconde of drie en pleitte Rinus van Gever voor meer ritmisch gebonk. Uiteindelijk hakte Horenfliep van Graanderen de knoop door en het resultaat is een aaneenschakeling van korte muziekstukken van een seconde of drie die veelal bestaan uit ritmisch gebonk. Het volledige werk duurt in totaal 8 uur. De titel van het stuk is: "De Pixelburg Variaties in G-klein, voor Gongen, Getrommelde Betonplaten, Remmende Treinen En Een Handvol Microtonale Blazers, Op. 61"</p> <p>Aangezien het volgens Horenfliep van Graanderen om een totaalkunstwerk gaat, zijn schilder Groof Bittebaart en danser Piet Gaveur, van dansvereniging "De Luna Beleving", gevraagd om respectievelijk de visuele omlijsting en choreografie te verzorgen.</p> <p>Groof Bittebaart kwam uiteindelijk met een gigantisch lichtorgel dat samen is ontwikkeld met uitvinder Erik Cullewaert, tijdens de uitvoering ontploffen er kleuren die afgestemd zijn op de muziek. Piet Gaveur kwam met een choreografie op de proppen die het best omschreven kan worden als een Neo-Bacchanale en Querulante interpretatie van de partituur van Knipp, Van Gever en Van Graanderen.</p> <p>De opvoering van het stuk, door leden van het symfonie-orkest uit de grote stad, de heren Knipp en Van Gever, onder leiding van Horenfliep van Graanderen roerde velen tot tranen. Volgens de Pixelburgse Courant kan "De Pixelburg Variaties in G-klein, voor Gongen, Getrommelde Betonplaten, Remmende Treinen En Een Handvol Microtonale Blazers, Op. 61" zich meten met "Der Ring des Nibelungen" van Richard Wagner of het "Weihnachtsoratorium" van J.S. Bach.</p> <p>Geroemd werd het puntige contrapunt, zo typisch voor Rinus van Gever en de bondigheid van Robert Knipp die zo kunstig door het epische stuk is verweven door Van Graanderen, welke zich later ook bewees als dirigent. De enige dissonant kwam vanuit Bitvoort, waar Archibald Sjek de mening van de Bitvoorters puntig samenvatte: "Met overheidsgeld gesponsord kattengejank, dat is het. Eliterotzooi. Iemand nog een kroket?"</p>
De Monstercompositie van Knipp, Van Gever en Van Graanderen

Dirigent Horenfliep van Graanderen en de microtonale blazers uit de grote stad.

16 September 1975

Opening universiteit Pixelburg

<p>In januari 1975 werd Pixelburg een echte academische stad: de Universiteit Pixelburg opende zijn deuren. Toch was dit een verrassing voor velen: het ontwerp van Kauwvanger-Plaassen maakte gebruik van de allernieuwste constructietechnieken en was daardoor een half jaar eerder dan gepland klaar. De eerste studenten waren daardoor nog helemaal niet ingeschreven, en velen moesten nog eerst afstuderen aan het Drs. Ir. Ing. Leo de Jongh College.</p> <p>In september 1975 kon de UP dan eindelijk zijn deuren plechtig openen, en dat gebeurde met het nodige spektaktel. Meest opvallend waren de sportieve activiteiten die de nieuwe studenten bedacht hadden, allemaal met een wetenschappelijke insteek. De viscositeit en aerodynamica wetenschappen hebben natuurlijk een belangrijk aandeel in het curriculum van de universiteit, en dus werden deze voorgesteld door zakspringen (viscositeit) en rijden op kleine fietsjes (aerodynamica).</p> <p>Vele genie&euml;n zullen afstuderen aan deze prachtige instelling.</p>
Opening universiteit Pixelburg

Boven: Aerodynamica. Onder: Viscositeit.

<p>Volgens Fanny Custers van het Huisvrouwenverbond Pixelburg moet de onschuld weer terug in het dagelijkse leven van Pixelburg. De huisvrouwen van het verbond klagen steen en been over de verharding van de stad en de problemen die dit met zich meebrengt. Als voorbeelden van de verharding noemt Mevrouw Custers het plan van Ome Ger (van het Paleis van de Vrije Liefde) om een heuse pornofilm te schieten met als werktitel "Diepe Keel", over een beschaafd lid van een kerkkook die er achter komt dat ze hoog kan zingen.</p> <p>Vooralsnog is Ome Ger de enige acteur, en tevens regisseur, van de film maar de huisvrouwen van het verbond spreken er al schande van. Gelukkig zien zij hun positie versterkt door de afwijzing van Pastoor Mikkels aan het adres van Ome Ger voor het gebruik van de herbouwde Sint Miyamotokerk als locatie voor het filmen.</p> <p>De perikelen in Pixelburg Zuiderwaart zijn de huisvrouwen ook een doorn in het oog. Ongure types frequenteren dit gebied en terroriseren de speelplaatsen van de groene wijk. Verder worden er met regelmaat injectienaalden en lege potjes pillen aangetroffen door de gemeentereiniging.</p> <p>De grote hoeveelheden studenten die thans naar Pixelburg komen voor het uitstekende hogere en universitaire onderwijs leiden ook tot gevreesde studentenprotesten. Recent werd er een mars gehouden in de Bittekerkse straten omdat Elitetandarts Jolkenik weigerde om armlastige studenten te behandelen en hij naar eigen zeggen alleen de gebitten van rijke dames met geld wil zien.</p> <p>Volgens Mevrouw Fanny Custers moet er naar het verleden gekeken worden, naar de rustige jaren '50 bijvoorbeeld, toen alles nog goed was. "In de jaren '50 leefde men nog eenvoudig en waren kinderen nog bang voor vieze, vuile spoken op de hei. Tegenwoordig staat er een pretpark op de hei waar er met poep naar buffels geworpen kan worden. In zo'n maatschappij willen we toch niet leven?"</p>
Onschuld moet terug in Pixelburg

Fanny Custers klopt een mat uit alsof het de hedendaagse onverlaten van Pixelburg zijn.

6 Juni 1972

De nieuwe Pixelpond

<p>Het oude ontwerp uit 1951 was inmiddels vatbaar geworden voor vervalsing en fraude waartoe de Pixelburgsche Bank besloot nieuwe coupures uit te brengen welke met kenmerken als diepdruk en watermerken niet te vervalsen zijn.</p> <p>Het 1 pond biljet is komen te vervallen en een 10 ponden biljet is aan de serie toegevoegd om te voldoen aan de wensen van de moderne consument en zijn steeds veranderende uitgavenpatroon. De oude biljetten zijn nog tot juli 1973 te besteden bij de plaatselijke middenstand. Daarna heeft men nog tot augustus 1990 om biljetten om te wisselen volgens een jaarlijks te bepalen inflatie correctie.</p>
De nieuwe Pixelpond

Een overzicht van de nieuwe Pixelpond

  • De nieuwe Pixelpond
<p>Met een forse toename van het aantal Hopjesvla incidenten in Pixelburg-Zuid en Zuidervaart besloot het Bestuur van college van wethouders van ambtenaren van besluiteloosheid toe te stemmen met de bouw van een nieuw Pixelgarde bureau op Oud-Zuid.</p> <p>Op de dag van de opening van het nieuwe handhavingskantoor werd er besloten direct een resoluut signaal af te geven. Met de machtige en gloednieuwe Limo&euml;n dienstwagens werd een wegblokkade opgeworpen waarbij eenieder die de wijk betrad werd gecontroleerd op flacons Hopjesvla, en niet zonder resultaat.</p> <p>In totaal werd er die dag 67 liter (!) hopjesvla in beslag genomen. Volgens Hondieu van Kovestoof hadden sommige mensen de pakken vla zelfs verstopt in geheime compartimenten onder de vloermatten van hun wagens. Jongelui die dachten de politie te slim af te zijn op hun wendbare en pijlsnelle Flandria brommers kwamen bedrogen uit. Zij werden opgewacht door de nieuw opgerichte brommerbrigade welke zich ophield in de talloze brandgangen en stegen die Pixelburg-Zuid rijk is.</p> <p>De operatie was volgens brigadier Petrus van Stavoren tot Ballo&euml;rveld een groots succes. Op korter termijn gaan er meer en omvangrijkere opsporingsoperaties volgen.</p>
Bureau-Zuid in actie op Oud-Zuid en Zuidervaart

De wegblokkade van de Pixelgarde in Zuidervaart.

19 September 1971

De Grote Kerk brandt uit

<p>In september 1971 brandde de Grote Kerk van Pixelburg Centrum bijna volledig uit. Deze enorme calamiteit blijft in het geheugen van elke Pixelburger gebrand.</p> <p>Het begon allemaal toen Willie Pen in de avond van 19 op 20 september 1971 nog even uit zijn raam keek naar zijn geliefde torenklok. Hij zag echter niet alleen het vertrouwde beeld, maar ook een duister figuur die snel wegliep van de grote toren. Willie zweert gehoord te hebben 'El Zorro straaikes egein' maar aangezien Willie al een gevorderde leeftijd heeft, is het moeilijk om hier veel geloof aan te hechten. Niet veel later begonnen omwonenden een brandlucht te ontwaren in de omgeving van de grote kerk.</p> <p>Het was vermaard toneelspeelster Geertje Larois die als eerste de telefoon in de hand nam en de brandweerlui riep. Deze vertrokken bijna onmiddellijk uit Texelen, en reeds 8 minuten later kwamen ze aan, maar de vlammen sloegen toen al uit de zijbeuk. Al snel bleek hun 2400 liter watertank te klein voor het blussen van dit inferno, en er werd rechtstreeks water vanuit de Pixelrijn gepompt.</p> <p>Even werd er nog gevreesd voor de omwonende huizen. Vooral boekenhandel en uitgeverij De Jolige Haan, gevuld met uiterst brandbare materialen, werd even bedreigd maar door de moedige inspanningen van de brandweerlui werd dit pand gevrijwaard. De vereniging Scepticus kreeg wel wat waterschade te verwerken, wat dan weer door Tedje Hag werd gezien als een goddelijk teken.</p> <p>Het blussen van de brand nam bijna een hele nacht in beslag, en bij het ochtendgloren werd de omvang van de vernieling duidelijk: enkel de buitenmuren bleven nog overeind staan. De Hyrule kerk kreeg gelukkig geen schade te verwerken.</p> <p>Pastoor Mikkels, die al snel ter plaatse was, zag dit als een beproeving van zijn geloof en beloofde al snel met de heropbouw te beginnen. Ook ereburger Van Merri&euml;nboer maakte dezelfde belofte: ' We beginnen onmiddellijk met een nieuwe kerk! Ze zal er precies hetzelfde eruit zien als de oude, alleen zal ze veel goedkoper zijn! Ja we kunnen niet beloven dat ze er ook 5 eeuwen zal blijven staan, maar 50 jaar is ook goed en tegen dan zijn we er toch allemaal niet meer. Althans, jullie niet. Ik bedoel .. Als het goed is, dan klopt het!'</p>
De Grote Kerk brandt uit

Boven: De Grote Kerk staat in brand. Onder: De vernieling bij daglicht

<p>Een schokkende ontdekking van verzetsheld Jean Van Welkenhuyzen deed Pixelburg op zijn grondvesten schudden. Documenten in zijn bezit zouden aantonen dat ereburger Dr. Heinz Helmutt Frentzen (in het bezit van een Duitse nationaliteit) oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd in de Tweede Wereldoorlog.</p> <p>De gewaardeerde doctor zou in de oorlog experimenten uitgevoerd hebben die de basis vormen voor zijn praktijk als huisarts en voor zijn grootste uitvinding: "Das Frentzen Apparat".&nbsp;Ook al spraken vele notabelen uit Pixelburg, waaronder Balthazar Scholvis en Adelbert van Merri&euml;nboer, schande van de aantijgingen van Van Welkenhuzyen werd er toch besloten een tijdelijk oorlogstribunaal in te richten om de zaak tot op de bodem uit te zoeken.</p> <p>Dansschool Otjens in Pixelburg Zuid fungeerde als tijdelijke locatie voor dit gewichtige tribunaal. De "Vereniging Scepticus" bij monde van Piet Arfeuille wees de beschuldigingen van Van Welkenhuyzen van de hand, maar voegde daar aan toe dat de grote uitvinding van Frentzen - "Das Frentzen Apparat" - tevens lariekul is. Antwannetta Pillendraaier van rivaliserende stichting "De Nieuwetijd" verklaarde dat de beschuldigingen wel degelijk waar moesten zijn, aangezien zij in een vorig leven als zanglijster aanwezig was op een boomtak nabij Berghof, de priv&eacute;woning van Adolf Hitler in de Bavarische Alpen, en daar getuige was van een ontmoeting van Frentzen met de F&uuml;hrer.</p> <p>Gerespecteerd advocate Janske van Wermelinghe II verdedigde de goede Doctor, terwijl Van Welkenhuyzen zelf de rol van aanklager op zich nam. Een enkeling getuigde tegen Frentzen, waaronder botersmokkelaar Wannamarius Haptoflef en Van Welkenhuyzen zelf, in een hilarisch kruisverhoor waar aanklager en getuige Van Welkenhuyzen zowel de vragen moest stellen als antwoord moest geven.</p> <p>Van Wermelinghe II voerde een lange rij getuigen op die allen spraken over de intense goedheid die Frentzen in Pixelburg aan de dag had gelegd. Balthazar Scholvis noemde vol trots de betrokkenheid van Frentzen bij het Pixelburgse curling. Terwijl een fris en fruitige en eeuwig jonge Adelbert van Merri&euml;nboer wees op de prachtige uitvindingen die persoonlijke vriend Heinz op zijn naam heeft staan. Belastingambtenaar Walter De Moerbeke hield een prachtig relaas over zijn ingegroeide teennagel en de verwijdering hiervan door de kundige dokter.</p> <p>Na een uur vol emoties en beschuldigingen van een verzuurde Van Welkenhuyzen werd het tribunaal ontbonden en kreeg de aanklager bij wijze van boete de rekening voor de zaalhuur mee naar huis. De naam van Dr. Heinz Helmutt Frentzen is gelukkig weer gezuiverd van iedere smet.</p>
Dr. Frentzen een oorlogsmisdadiger?

Pixelburgers praten na over het showproces van Dr. Frentzen bij Dansschool Otjens, dat tijdelijk dienst deed als oorlogstribunaal.

<p>In Vector-op-Zoom gebeurde in de zomer van 1969 een bizar ongeval.</p> <p>Op een frisse donderdagochtend verplaatste Fred Sjek zich op zijn trouwe Moeflon racefiets van Bitvoort naar Vector-op-Zoom, waar hij snackcaf&eacute; De IJsbeer uitbaat. Peerke Timozeef had een mooie, warme dag aangekondigd en dus wist Fred dat het weer een drukke dag ging worden in zijn zaak.</p> <p>Op de Resoleurse steenweg in Vector-op-Zoom, ter hoogte van het artillerie schiet kamp, liep het echter goed mis. Een zware militaire vrachtauto, bestuurd door luitenant-kolonel Janszoon Omker Huygens reed Fred Sjek zwaar aan. Fred Sjek liep een dubbele beenfractuur op, maar werd gelukkig snel vervoerd naar het Pixelburg Medisch Centrum in Texelen. Huygens verklaarde achteraf dat hij een zeer geheim wapen aan het vervoeren was naar het artillerieveld, dat dringend moest gebruikt worden tijdens een schietoefening.</p> <p>Getuigen verklaarden echter dat het geheime wapen een klotsend geluid maakte en dat de luitenant-kolonel kort ervoor nog gezien was in de Abdij Voxelsteyn. Snackcaf&eacute; De IJsbeer kon echter na 2 weken alweer zijn deuren openen, precies op tijd voor het einde van de zomer.</p>
Verkeersongeluk in Vector-op-Zoom

De fiets van Fred Sjek liep zware averij op, de militaire vrachtauto wat minder

<p>In september 1966 sprong er nabij het centrum van Pixelburg een donker gebouw uit de grond: dokter Frentzen inaugureerde zijn Frentzen Apparat. Met deze bijna magische machine was het voor elke Pixelburger mogelijk om even in zijn verleden te gaan kijken.</p> <p>Toch kampte het vernuftige apparaat in het begin met moeilijkheden. Sommige inwoners van Pixelburg bleken ook verjongd te worden door het gebruik ervan. Rare taferelen van jonge kinderen in volwassenen kleren doken op in Pixelburg.</p> <p>Volgens sommige geruchten is het Frentzen Apparat eigenlijk maar een bijverschijnsel van het &eacute;chte onderzoek van Frentzen: de eeuwige jeugd voor de ereburgers van Pixelburg. Dit wordt door Van Merri&euml;nboer met klem ontkend, al ziet deze er jonger en levendiger uit dan ooit. De problemen met het Frentzen Apparat werden echter snel weer opgelost en de oude kinderen waren al snel weer als vanouds. Van Frentzen kon alleen maar de woorden 'Intessante entwicklungen' vernomen worden.</p>
Das Frentzen Apparat met haperingen

Kinderen in volwassen kleren doken op doorheen heel Pixelburg

In juli 1968 opende het Pixelburg Medisch Centrum de deuren. Uw Heemkundekring brengt u dan ook met plezier een overzicht van het ziekenvervoer in Pixelburg door de jaren heen.
Ziekenwagenpark van Pixelburg

Ziekenwagens in Pixelburg

<p>1968 was een jaar van onbedaarlijke groei in Pixelburg. Texloo groeide uit zijn voegen en de lokale infrastructuur stroopte gestaag dicht. Lange rijen Blaf 500 wagens (met hun karakteristieke reutelende 2 takt geluid) en claxonnerende Limo&euml;n DS wagens vormden een dagelijks beeld in de stad. Volgens Henkie Hotserwold was de epische verkeersopstopping zelfs de reden dat de Pixelburgse duiven van smetteloos wit naar grauwgrijs verkleurden. Scholvis daarentegen fulmineerde over het feit dat zijn loonslaven hun tijd wel beter en effectiever konden doorbrengen dan starend naar bumpers en deels beslagen achterruiten: "Ja, dus, h&egrave; nu, ok&eacute;, er moet gewerkt worden, ja!".</p> <p>Het college van burgemeester en wethouders was het er unaniem over eens dat deze situatie niet houdbaar was en begon een onderzoek naar het "mobiele werken". Met name de financi&euml;le schade door tijdsderving (die in de miljoenen liep) was onacceptabel. Het programma van eisen behelsde o.a. minder roet-uitstoot, een telefoonaansluiting, verlichting en een werkblad. En dit alles gecombineerd in een veilig en bruikbaar vervoersmiddel. Fijngerst verkreeg de opdracht het frame te ontwikkelen (wat zowaar tot een rel leidde aangezien Fijngerst een ondernemer uit Bitvoort is) en kwam met een variant op de bekende zeswieler: een vijfwieler aangedreven door een Autoped 35cc knetterpijp. De communicatiemiddelen werden verzorgd door Erik Cullewaert die een radio-signaal aangestuurde telefoon ontwikkelde.&nbsp;</p> <p>Toen het indrukwekkende platform de testfase had doorstaan startte een pilot waarbij enkele werknemers van de Pixelburgse bank de contraptie gebruikten voor het dagelijkse verkeer. Al snel kwam een nogal gewichtig euvel aan het licht. Gedurende de ontwerp en testfase had men een stuurinrichting over het hoofd gezien wat tot gevolg had dat men louter rechtuit kon rijden. In de praktijk betekende dit dat men de vijfwieler bij iedere kruising handmatig in de juiste hoek moest draaien alvorens men de weg kon vervolgen. Zeker in het kronkelige centrum leverde dit bepaald geen tijdswinst op en leidde het zelfs tot onveilige situaties.</p> <p>Na deze mislukking werd het vijfwiel-kantoor verstoken van verdere gemeentelijke subsidie en werden de overgebleven exemplaren verkocht aan de voormalige koloni&euml;n als landbouwapparatuur.</p>
Experiment mobiel werken in Pixelburg

Mobiel aan het werk.

<p>Daar waar de trein al sinds 1956 een gevestigde waarde was in Pixelburg, had de inwoner ervan maar weinig keuze in zijn vervoer buiten de stad. Een zekere laksheid aangaande de treinen werd dan ook deel ervan.</p> <p>Treinen reden zeer onregelmatig af en aan, en volgens sommige Pixelburgers verdwenen deze eens ze aan de rand van de stad waren. En natuurlijk stopten de treinen niet aan het station, waardoor het op- en afstappen een hachelijke bezigheid was.</p> <p>Genoeg is genoeg, dacht een zekere Lindbergh uit de grote Hoofdstad, en zorgde voor een permanente verbinding tussen Pixelburg en Amsterdam. De bushalte was strategisch geplaatst aan het grote hoofdkantoor van aannemersbedrijf Van Merri&euml;nboer-Tak, niet ver van het station. Op deze manier hadden inwoners echt een keuze tussen beide vervoersmiddelen en konden ze nog even kijken door de ramen van het machtige hoofdkantoor, waar ingenieurs de hand legden aan schitterende bouwsels.</p> <p>Toch had vanaf het begin ook de buslijn te kampen met heel wat problemen. Er was slechts &eacute;&eacute;n bus beschikbaar, waardoor de bushalte slechts &eacute;&eacute;n keer per dag kon bediend worden. En door slecht afgestelde verkeerslichten in en rond Pixelburg liep de bus heel wat vertraging op. Om maar te zwijgen over het lange traject dat de bus moest afleggen, wat niet altijd bevorderlijk was voor de beendoorbloeding.</p> <p>Vanaf het begin was de bus naar de Grote Stad echter een succes. Donald Wauters kon zo naar de laatste ontwikkelingen op fietsgebied gaan kijken in de hoofdstad, Appie Nelissen kon er naar de kwakzalverconferenties en Teus Poekens ging er verse haring ophalen (tot groot ongenoegen van de medereizigers).</p>
Het OV per bus arriveert

Lindbergh (links) met vrouw bij de voorstelling van de nieuwe bus tussen Pixelburg en de hoofdstad. De chauffeur (helemaal rechts) kijkt uit naar zijn eerste rit.