Hier vindt u de vruchten van de noeste arbeid die de leden van heemkundekring “Dûn Hontige Fánt” door de jaren heen hebben weten te verzamelen.

Blader door het archief om een indruk te krijgen van de vele kleurrijke bewoners en lotgevallen die de Pixelburgse geschiedenis rijk is. Klik op de foto bij iedere gebeurtenis voor een vergroting.

<p>Het ging Mikrochip tijden voor de wind, de sterke marketingcampagne en de eindeloze stroom producten vonden gretig aftrek. Voor velen is het dan ook een verrassing dat Mikrochip al tijden in financiele moeilijkheden zit. De na elkaar ge&iuml;ntroduceerde besturingssystemen Raamwerk Eeuwwisseling en Raamwerk 6.0 "Ruit" bleken een totale flop en ook de&nbsp;Family Powerplay PC, van oudsher een verkoopsucces, gaat veel minder over de toonbank van de grote consumer stores in Pixelburg.</p> <p>Analisten wijten de malaise van Mikrochip aan het terugtreden van Bil van der Hekken, die in 2006 stopte als leider van het bedrijf en zich volledig wilde richten op de studie naar het&nbsp;Voxelse Sijsje. Zijn opvolger Steef van Ballensteyn heeft volgens deskundigen een destructieve invloed op het bedrijf en is meer bezig met zijn grote hobby volksdansen - zwetende, rituele paringsdansen zijn de specialiteit van de nieuwe CEO. Steef is zelfs &nbsp;op zijn werk meer bezig met zijn volksdanshobby getuige een incident waarbij hij woedend meubilair smeet naar een argeloze werknemer die hem wees op het feit dat het gebruik van tekstverwerker&nbsp;Mikrochip Scribent onder werktijd normaliter niet gebruikt mag worden als programma om flyers te produceren voor een danswedstrijd.</p> <p>Naast het vermeende, gebrekkige leiderschap van&nbsp;Steef van Ballensteyn kampt Mikrochip ook met de moordende concurrentie van Rond Fruit, het technologisch succesverhaal van het nieuwe millennium. De introductie van de Pixelpod, een muziekspeler, en Pixelpad, een draagbare tabletcomputer,&nbsp;heeft voor een gigantische publiciteit voor het bedrijf van Job Stevens gezorgd, concurrenten hebben het nakijken. Mikrochip tracht uit alle macht de achterstand en geleden schade in te halen, de aangekondigde, revolutionaire producten in de nieuwe Family Powerplay-lijn hebben inmiddels een naam: de Poddelpix, een muziekspeler,&nbsp;en de Paddelpix, een draagbare tabletcomputer. Mikrochip kijkt naar de toekomst. PUNT.</p>
Mikrochip in financieel zwaar weer

Een van de weinig bekende foto's van Steef van Ballensteyn tijdens een volksdanssessie. Hier klapt in zijn handen om de vruchtbaarheidsgodin Zuzuzzu te plezieren.

11 Oktober 2011

Occupy Pixelburg

<p>Van de ene op de andere dag stonden er tientallen tenten voor de ingang van <i>De Pixelburgsche Bank</i>. Aanvankelijk dacht de Pixelgarde dat het tentenkamp een groep verdwaalde kampeerders betrof. Toen men de vermeende toeristen echter sommeerde om uit te wijken naar Camping 't Smoorgat in Vector-op-Zoom of Het Drechtje in Scriptdrecht, bleek het te gaan om een vreedzaam protest tegen het financiële onrecht en de economische crisis. Vanaf dat moment werd duidelijk dat de globale Occupybeweging ook in Pixelburg aanwezig was.</p><p>Het idee om pal voor de ingang van De Pixelburgsche Bank tenten op te zetten was ontsproten aan het brein van Zuster Sjamalilda, een non die eerder door Kardinaal Z.H.G.M.I.P.T.S.B. Mikkels op de zwarte lijst was geplaatst vanwege haar subversieve ideeën en imago als Protestnon. Samen met een klein leger colleganonnen en andere sympathisanten werden er rond de klok acties ondernomen tegen “de uitbuiting van de Gewone Burger door het Grootkapitaal”. Zo waren er demonstraties op het plein voor de bank, werd er een gigantisch protestbreiwerk in de vorm van een wollen fallus om het standbeeld Directeur Balthazar Scholvis gedrapeerd en verzorgde Zanger Rico een papegaaienshow met vogels die citeerden uit werk van Karl Marx en Friedrich Engels.</p><p>In de weken die volgden trokken het tentenkamp en de acties van de Occupiers veel bekijks. Na een grote protestmars langs de financiële instituten werd de sfeer echter steeds grimmiger. Tijdens de mars, aangevoerd door Zuster Sjamalilda, werden de trotse gevels van <i>De ProCent Bank, De VerzekeringsBank</i> en <i>No Red Cent Investment Banking</i> door ongeïdentificeerde onverlaten bekogeld met hopjesvla. De Pixelgarde dreef uiteindelijk de demonstranten terug naar het tentenkamp.</p><p>Volgens velen had de arrogante houding van Balthazar Scholvis wellicht iets te maken met de woedende demonstranten. Scholvis beweerde in een uitzending van <i>Pixelburg Regio Nieuws</i> het volgende: “Ja. Nu. Hè. Die klaplopers, die moeten niet zeuren. Ja. Wij voldoen als bankiers aan de vraag van de consument. Als de consument graag zijn schoonmoeder wil verkopen dan introduceren wij het <i>Rotsvast Familiekrediet</i>. Het liep storm, kan ik u zeggen. Ja. Nu. Hè. Dus dan moeten ze niet gaan zeuren als het financieel wat minder gaat. Alle voorwaarden van onze financiële producten staan duidelijk in onze smaakvolle brochures. Als mensen niet betalen kunnen wij, als armetierige bankiers, op een gegeven moment ook niet meer eten. Dan raken wij aan de bedelstaf, dan moeten we uit vuilnisbakken eten. Daar zouden de mensen eens wat meer bij stil moeten staan, wat een ongelooflijk leed er schuil gaat aan de top van grote bedrijven. Wat voor offers managers iedere dag moeten maken voor dat zeurende, werkschuwe uitschot dat zich klant noemt. Ja. Nou. Nu. Hè.”</p><p>Na de desastreus verlopen protestmars en het spoor van vernielingen sloegen de integere, financiële ondernemers van Pixelburg de handen ineen en werd er een grootschalige tegenactie op touw gezet. Met een aantal grote bulldozers van <i>Aannemersbedrijf Van Merriënboer-Tak</i> schoof men het gehele tentenkamp integraal in de Pixelrijn. Daarna werden alle leden van de Occupybeweging uit het water gered door de Pixelgarde te Water, om vervolgens gearresteerd te worden wegens grootschalige vervuiling en oneigenlijk gebruik van het Pixelburgse oppervlaktewater.</p><p>Inmiddels is de rust wedergekeerd in het financiële hart van Pixelburg. <i>De VerzekeringsBank</i> speelde handig in op de ontstane situatie door rechtsbijstandsleningen <span style="line-height: 1.42857143;">te introduceren, </span><span style="line-height: 1.42857143;">speciaal voor oppervlaktewaterdeliquenten, </span><span style="line-height: 1.42857143;">tegen zeer gunstige tarieven en looptijden van 1375 jaar. Bij </span><i style="line-height: 1.42857143;">No Red Cent Investment Banking</i><span style="line-height: 1.42857143;"> deed als handreiking een mini-piramidetent cadeau aan iedereen die de pensioengerechtigde leeftijd van 129 had bereikt. Van Protestzuster Sjamalilda werd niets meer vernomen nadat haar reis richting een straftribunaal in het Vaticaan door een onbekende fout plots omgeboekt </span><span style="line-height: 1.42857143;">werd </span><span style="line-height: 1.42857143;">naar een zonvakantie in Mogadishu.</span></p>
Occupy Pixelburg

Protestnon Zuster Sjamalilda met haar protestbord. De foto op het bord is waarschijnlijk van de moeder van Balthazar Scholvis die haar pasgeboren juweel van een zoon in haar handen houdt.

<p>De welstandscommissie heeft een algeheel verbod uitgevaardigd op "woningen in jaren 30 stijl”. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat de komende 15 jaar hele vinex wijken in retro-look worden opgetrokken wat het aanzicht en de diversiteit van de stad niet ten goede zou komen. Hoewel makelaars donders enthousiast zijn over het retro bouwen stelt de commissie in kwestie: "als iedere makelaar en projectontwikkelaar bij ieder woningproject gilt dat het uniek is, en ieder project Dudok noemt, en ieder project in jaren 30 stijl bouwt is het eigenlijk allemaal niet meer zo uniek”. </p> <p>Brakwater makelaardij is boos omwille dit verbod. Volgens Brakwater willen de mensen juist graag uniek wonen in een trendy jaren ’30 stijl woning, maar dan met de gemakken van nu zoals permanent gesloten ramen, kunststof bakstenen, duistere spaar-led-lamp vertrekken en woonkeukens in plaats van woonkamers. </p> <p>Richard de Meir is zoals hij zelf stelt "tevreden” met deze spontane beslissing. De Meir: "door de crisis en budgetbeperkingen werden steeds meer projecten opgetekend door hersenloze bouwkundigen, dat kwam de kwaliteit van het gevelbeeld over het algemeen niet ten goede.”</p> <p>Projectontwikkelaars zijn bang dat door dit verbod goedkope standaardisering onmogelijk wordt en de huizenkosten weer zullen oplopen. Samen met de gemeente is men daarom in overleg om een fonds op te zetten vanwaaruit een architectonisch of stedenbouwkundig bureau kan worden aangesteld zodat deze extra kosten niet hoeven worden doorberekend aan de koper.</p>
Verbod op woningen jaren '30 stijl

Enkele confectie woningen in jaren '30 stijl in Pixelburg Zuidervaart-west.

<p>In de gemeente Bitsel lijkt de tijd een beetje stil te staan. De streng gereformeerde gemeente toleert geen nieuwerwetsigheden als televisies, secularisatie, emancipatie of plezier en is vooral heel erg in de Here. De Bitselse kinderen worden opgevoed als godsvrezende, maar eerbare modelburgers met een robuust portfolio aan heilige huisjes op zak waar naar hartelust moreel verontwaardigd over gedaan kan worden als de heidense goegemeente er tegenaan trapt.</p> <p>Een van die heilige huisjes voor de Bitselse burgerij is het algehele morele verval. Voor dominee&nbsp;Dolk-Dorearus Vogelenzang beprekt dit verval zich niet alleen tot het mensenras, maar ook in het dierenrijk is het een verwerpelijk geslemp en gehoereer van jewelste. Tijdens het jaarlijkse Bitselse Morele Reveille, een festival dat verder bouwt op het succes van de sinds 1996 gehouden "Dag Tegen de Televisie", werd er door de dominee aandacht gevraagd voor de zorgelijke aanblik van de Bitselse agrarische gronden. "Moeten wij tolereren dat de veestapel van de heidense boeren uit Pixelburg gewoon maar parmantig nakend kan rondhuppelen met hun zondige, bungelende aanhangels in onze weelderige graslanden? Moeten wij getuige zijn van de gapende koeienanus die dreigend haar vuige excrement spuit?"</p> <p>Het antwoord op de bovengenoemde vragen van dominee Vogelenzang was een overtuigend: "Nee". Daarom trok de Bitselse burgerij, na enige huisvlijt van de Bitselse vrouwen op de naaimachine, er op uit om de gehele veestapel binnen de gemeentegrenzen te voorzien van passende kledij die de zondige delen van de beestenboel zouden moeten bedekken. Dominee&nbsp;Dolk-Dorearus Vogelenzang nam tevreden het voortouw en na een middag hard ploeteren was de hele veestapel voorzien van een gereformeerde garderobe.</p> <p>Mocht u in uw Limo&euml;n voorbij de akkers en weides van Bitsel zoeven en een varken in een broekpak of een koe in een jurk aantreffen, bedenk dan dergelijke ingrepen een noodzakelijk onderdeel zijn van Gods Werk.</p>
De Aankleding van de Bitselse Veestapel

Het maatpak voor Koe Bella XV-64 zit haar als gegoten. Dominee Dolk-Dorearus Vogelenzang bekijkt kritisch of de taille nog wat moet worden ingenomen.

<p>Van Merri&euml;nboer-Tak staat niet bekend om zijn feilloze bouwwerken. In Pixelburg Zuid bleek er massaal bouwafval gestort te zijn in fundamenten ter vervanging van beton en wat betreft wegenbouw gaat het de firma niet altijd beter af getuige o.a. de Resoleurse slurf en mislukte provinciale verbindingsweg. Maar dat het zijn eigen hoofdkantoor van inferieur materiaal heeft voorzien is een nieuw dieptepunt. De gevelplaten (in smaakvol beige) blijken namelijk gelijmd te zijn met een composiet welke, onderhevig aan de elementen en temperatuurschommelingen, gemakkelijk verduurt en zijn kleefkracht verliest. Zo kon het gebeuren dat tijdens de koude inval van december 2010 enkele van de gevelplaten plotseling naar beneden stortten. Daarbij werd de Menszeuge van een Prijswater &amp; HuisCoopers accountant vernield.</p> <p>Adelbert Van Merri&euml;nboer geeft het weer de schuld en spreekt van overmacht: "zonder die ellendige temperatuurschommelingen was er niets gebeurd, wij hebben alles nauwkeurig berekend en als het goed is dan klopt het en daarmee uit". De advocaten van het bouwconcern onderzoeken inmiddels de mogelijkheid tot gerechtelijke stappen jegens Peerke Timozeef en diens meteorologische dienst.</p>
Gevelbeplating Van Merriënboer-Tak toren gevaar voor directe omgeving

De trotse toren van Van Merriënboer-Tak.

1 December 2004

Pixelburg en de Euro.

<p>Op 1 januari 2002 was het dan zover: vanaf 00:00u kon men de eerste kakelverse eurobiljetten tappen bij de Pixelburgse bank, tegen een conversiekoers van 1 Euro voor 2,3399 Pixelpond. Dranghekken, pixelgarde, zanger Rico en een oliebollenkraam waren ingeroepen om er een waar feest van te maken. De organisatie van het "Tap je euroflap festijn" had gerekend op duizenden gegadigden. In plaats daarvan bleef het angstvallig stil. De oliebollenkraam had daarentegen wel een aardige avond en Rico maakte er natuurlijk een feest van. Maar het flaptap automaat bleef werkloos.</p> <p>Later die week liet de Pixelburgse bank via verschillende media kanalen weten dat het toch echt gewenst was over te gaan op de Euro. Een noodingreep waarbij de gemeente al het betalingsverkeer op het treinstation louter "Euro-compatible" maakte leidde alleen maar tot een decimering van het aantal reizigers. Enkele weken later werden Pixelponden gewoon weer aangenomen. En daarmee was de lokale overheid gezwicht voor de koppige Pixelburger.</p> <p>Er werd gewaarschuwd vanuit de grote stad voor de enorme economische schade die Pixelburg zou oplopen als "Pixelpond enclave". Maar 2 jaar later is het juist Pixelburg welke profiteert van de situatie. Waar politici destijds de mensen gerust stelden dat "uw Pixelpond nog evenveel waar zou blijven" waren het de ondernemers die listig gebruik maakten van onwetendheid onder consumenten. Schrijnend was het geval van het Apollo-ijsje: van 0,75 Pixelpond naar 0,75 Euro. Terwijl winkelketens en uitbaters bij hoog en laag beweerden zich aan regels te houden ("het is toch nog hetzelfde bedrag?") liepen de prijzen gestaag op.</p> <p>Behalve in Pixlburg, waar in het winkeltje van oma Kokkie een Apollo ijsje anno 2004 0,85 Pixelpond kost i.p.v. de 1,25 Euro die gerekend wordt buiten de gemeentegrenzen. In Bitvoort accepteert men de Euro niets eens: alleen doubl&eacute; vergulde objecten zijn daar welkom als betaalmiddel.</p>
Pixelburg en de Euro.

De oliebollenkraam deed in tegenstelling tot de Euro wel goede zaken. Het inspireerde zanger Rico zelf tot een nieuwe hit: verliefd op de oliebollenkraam.

<p>De Pretzoo heeft een grote primeur, dankzij een anonieme donor beschikt men nu over een levende dinosaurus in het pretpark. Met een helicopter werd het grote dier vanaf onbekende locatie naar de Pretzoo in Bittekerke gebracht. De operatie werd met militaire precisie ondernomen door de dinosaurusexperts van de Pretzoo en rond het middaguur dartelde Bronto de dinosaurus lustig in zijn speciaal gecre&euml;erde verblijf.<br />De verhuizing van het gigantische dier trok bijzonder veel bekijks en ook de Pretzoo werd in de dagen na de operatie extreem goed bezocht. De mensenmassa concentreerde zich natuurlijk op het verblijf van Bronto, de enige nog levende dinosaurus ter wereld.</p> <p>Naar de identiteit van de anonieme donor van het reuzenreptiel is het gissen. Een journalist van rioolkrant "Het Voortschrijdend Inzicht" zegt de gulle gever persoonlijk te kennen en wil alleen los laten dat de man of vrouw uit Bitvoort komt. Sceptici menen dat de levende dinosaurus nep moet zijn, aangezien deze diersoort al miljoenen jaren (duizenden jaren volgens bronnen in de deelgemeente Bitsel) zijn uitgestorven. Dat het beest uit Bitvoort zou komen is volgens deze argwanende criticasters reden te meer om te twijfelen aan de authenticiteit van de Mesozo&iuml;sche bezienswaardigheid. Men wijst dan ook op de controversi&euml;le ontdekking van het Romeinse Colosseum enkele tientallen jaren geleden in Bitvoort. Deze opgraving bracht tevens een intact dinosaurusskelet en berijder aan het licht. Volgens Archibald Sjek, inwoner van Bitvoort, is dat nou juist het bewijs dat er een levende dinosaurus uit Bitvoort kan zijn gekomen: "As ik in mun tuin ga groave dan kom ik zo een poar T-Rexen tegen. Wa nou!"</p> <p>Intussen stapelt het bewijs tegen de echtheid van de dino in de Pretzoo zich helaas op. Diverse ooggetuigen melden bijvoorbeeld dat Bronto soms stilvalt en niet meer beweegt en pas na interventie van een verzorger weer tot leven komt. Ook hoort men soms rare mechanische geluiden onder de huid van het gigantische3 reptiel en zijn er opvallend veel vogelnesten van papier-mach&eacute; gesignaleerd in de directe omgeving van het dinoverblijf. Desalniettemin is Bronto de dino een fantastische trekpleister!</p>
Dinosaurussen in de Pretzoo!

Bronto blijft opvallend rustig onder de helikopter. Op de foto vliegt men de deelgemeente Texloo binnen. Het was even spannend of de dinosaurus niet de hoogbouw zou raken.

<p>De vierjaarlijkse verkiezing werd sinds de start in 1984 reeds 4 keer gewonnen door Resoleur. De "betonnen parel" is volgens de vakjury "een apotheose van disproportioneel bouwen en (irrationeel) betongebruik". Met name de kopie&euml;n van de Pixelburgse herenhuizen kunnen rekenen op veel antipathie. De bouwkundige wildgroei die deze deelgemeente kenmerkt is o.a. te danken aan een uniek fenomeen: bouwbeeldverloedering. Waar er (nog) nooit effectief is opgetreden door de gemeente Pixelburg zijn de bewoners van Resoleur de grenzen gaan opzoeken van wat het kadaster en bestemmingsplan toelaat. Voorbeelden van deze "bouwbeeldverloedering" zijn: de papier-mach&eacute; tanks van Resoleur, de Miniatuur Kathedraal van Resoleur, de Resoleurse Slurf, de Wolkenkrabber van Resoleur en het outlet centrum met zijn herenhuis kopie&euml;n. Ook de tijd laat zijn sporen na. Waar de historische kernen in en rond de gemeente Pixelburg rijpen en karakter krijgen lijkt Resoleur vooral te lijden onder betonrot en verstopte afvoeren door de grote wateroppervlakken die cumuleren op de verzakte ZOAB platen.</p> <p>Advocaten collectief Prong - Beens en Kessels heeft onderwijl zijn kadaster onderzoek afgerond (zeven jaren later dan verwacht, en begroot) waaruit inderdaad blijkt dat de destijds benodigde vergunningen nooit zijn vrij gegeven vanwaar men gerust kan stellen dan het gros van de bebouwde kavels aldaar dus illegaal zijn geconstrueerd door Van Merri&euml;nboer-Tak. De gemeenteraad reageerde tamelijk giftig op deze uitkomst en dreigde direct het hele gebied te onteigenen. De lobby van Resoleurse ondernemers wist tijdens het verhitte debat de commerci&euml;le belangen van het gebied voorop te stellen waardoor er een patstelling werd bereikt. Toch eisen verschillende partijen (waaronder de Jos Tebbe bouwgroep) dat delen van Resoleur worden opgegeven ten gunste van Pixelburg Westoever, een nieuwbouwplan dat de zware woon-werk en verkeer belasting van Zuid moet verlichten door spreiding t.o.v. verdichting wat de laatste decennia een methode was om de groei van Pixelburg te faciliteren waarbij natuurgebieden werden (en nog steeds worden) ontzien. Een andere plausibele optie is het gebied te revitaliseren zoals dat reeds geschiedde met het Stationskwartier. In een volgende stap zal een nieuw (en prijzig) meerjarig onderzoek uitwijzen welke opties er zijn teneinde uiterlijk 2008 met een (wellicht) bindend advies te komen.</p> <p>Hoe dit verhaal zich verder gaat ontwikkelen zal natuurlijk op de voet worden gevolgd door uw heemkundekring &ldquo;D&ucirc;n Hontige F&aacute;nt&rdquo;.</p>
Resoleur opnieuw uitgeroepen tot lelijkste gemeente en het onderzoek van Advocaten collectief Prong

Zicht op Resoleur; enkele van de panden zijn aan grondige renovatie toe.

18 Maart 1999

De Jonge Aarde Hypothese

<p>De laatste jaren wordt er in Pixelburg allerhande belangwekkend onderzoek uitgevoerd. Zo zijn er diverse wetenschappers die werken aan wereldschokkende onderzoeken aangaande de ware natuur van engelen uit de bijbel (dit zijn namelijk buitenaardse wezens), maar ook de ontstaansgeschiedenis van Pixelburg en de rest van de wereld wordt kritisch beschouwd.</p> <p>Eenieder is tegenwoordig van mening dat de aarde miljarden jaren oud is, ooit bevolkt werd door dinosaurussen en uiteindelijk door de mensachtigen. De Gereformeerde Wetenschapsfaculteit Bitsel heeft echter een hele andere hypothese. Op basis van de bijbel menen zij dat de aarde slechts 6000 jaar geleden geschapen kan zijn. Dinosauri&euml;rs zouden in die 6000 jaar samen met mensen hebben geleefd en de vele fossielen die door palonteologen gevonden worden zijn niet meer dan frivool, decoratief strooigoed van onze schepper.</p> <p>De dinosaurussen zouden verder ook niet uitgestorven zijn, maar zich hebben ingegraven. Op basis van vele illustraties is men er zelfs zeker van dat de stad Pixelburg gebouwd is op het lichaam van een immense Liopleurodon die al eeuwen zijn winterslaap zou houden in de Pixelrijn.</p> <p>Bitvoort is verheugd met de bevindingen van de&nbsp;Gereformeerde Wetenschapsfaculteit, aangezien dit dorp al jaren vele bezoekers trekt met de archeologische opgraving van een Romeins colosseum waarbij de skeletten van een gladiator die een Tyrannosaurus Rex in de arena bereedt gevonden zijn. De plausibele hypothese van de Wetenschapsfaculteit geeft de nodige onderbouwing aan de toeristische trekpleister waarvan de authenticiteit in twijfel werd getrokken.</p>
De Jonge Aarde Hypothese

Een dwarsdoorsnede van de stad Pixelburg gebouwd op een dinosaurus in de Pixelrijn. Aan de onderzijde, in het midden van de afbeelding is volgens onderzoekers een theehuis van enkele zeemeerminnen te zien.

<p>Op het marktplein van Pixelburg Centrum werd in 1997 voor de eerste maal het Nationaal Kampioenschap Mest Vullen gehouden. Het zogenaamde "Mest Vullen" mag met recht een nieuwe volksport genoemd worden en het evenement werd dan ook druk bezocht. Deelnemers krijgen een rij koeien aangewezen en vanaf dat moment loopt de klok, de eerste persoon die zijn emmertje kan vullen met de ontlasting van al zijn koeien is de winnaar. De wedstrijd vergt een breed scala aan technieken aan de deelnemers, om de koeien aan het poepen te krijgen moet het dier gemasseert, ge&euml;ndoscopeert en toegefluisterd worden om vervolgens vliegensvlug de emmer op de juiste plaats te manoeuvreren. Beginnelingen onderschatten de laatste handeling regelmatig, hetgeen de nodige spettering en diskwalificatie ten gevolge heeft.</p> <p><span class="Apple-style-span">Regionaal kampioen Zwar Bullezaf leek lang de gedoodverfde winnaar en kreeg in de eerste vijftien minuten maar liefst drie van de vijf koeien aan de diarree. De laatste twee dieren hielden echter hardnekkig hun achterste gesloten. Het was Pixelburger&nbsp;Tynus Gerstepflats die als eerste met speciale, geheime Thaise massagetechnieken en Tibetaanse laxatiemantras zijn vijf toegewezen dieren tot een ware Exrementen Symfonie wist te roeren. De jury beloonde&nbsp;</span>Gerstepflats<span class="Apple-style-span">&nbsp;dan ook met de hoofdprijs, een gouden beker in de vorm van een toiletrol, en de titel: "Nationale Mestvuller van het Jaar 1997".</span></p> <p>Ondanks veelvuldig geklaag over stankoverlast van omwonende burgers gaat de tweede editie van de Nationale Kampioenschappen Mest Vullen volgend jaar gewoon door op het marktplein van Pixelburg Centrum.</p>
Eerste Nationale Kampioenschappen Mest Vullen

Tynus begint vol goede moed aan zijn voorlaatste koe met een inmiddels rijkelijk gevulde, dampende emmer terwijl de jury kritisch toekijkt op het correcte verloop van de wedstrijd.

<p>Het gigantische succes van de "bouwervaringen" van Kaas en Koos in Pixelburg en omgeving hebben het immer ondernemende en gespierde duo doen besluiten om hun bouwactiviteiten te staken om zich voornamelijk toe te gaan leggen op het bouwbelevingsgedeelte. Deze beleving bestaat voornamelijk uit een zwetende Kaas en Koos die halfnaakt allerhande zware arbeid uitvoeren, zoals het oppakken van stenen en het hanteren van een hamer. Tijdens deze activeiten is het niet ongewoon dat de beide heren per ongeluk kledingsstukken verliezen.</p> <p>De nieuwe beleving is vormgegeven als een zogenaamde dinershow, terwijl de betalende gasten genieten van een maaltijd, liefdevol verzorgd door het cateringbedrijf van Archibald Sjek, voeren Kaas en Koos adembenemende capriolen uit met diverse bouwmaterialen. Met succesnummers als Crazy Cementmengen, Burlesque Bestraten en Inspannend Invoegen krijgen Kaas en Koos meermalen de handen op elkaar.</p> <p>Niet alleen de trouwe fans, zoals de mysterieuze gemaskerde bezoeker met een witte boord die bij iedere voorstelling op de eerste rij plaatsneemt, zijn lyrisch, de bezoekers komen van heinde en verre om magie van de atletische ex-bouwvakkers te aanschouwn onder het genot van hoogwaardig voedsel.</p> <p>Ferenc Otjens,&nbsp;medebedenker van het dinner show concept,&nbsp;is zeer in zijn nopjes met de gestage toestroom van gretige huisvrouwen dat hij er over denkt om een speciaal zalencomplex te laten bouwen voor dit soort belevingstheater.</p>
De Kaas & Koos Dinner Show

Kaas en Koos in hun metseloutfit net na het serveren van de groentesoep.

4 Januari 1996

De Dag Tegen de Televisie

<div> <p>De inwoners van Bitsel zijn zonder uitzondering streng gelovig. Het aantal kerkbezoekers in de gemeente is nog steeds even hoog als in de vroege jaren '50 en ook de afschuw voor nieuwerwetse technologie&euml;n zoals de radio en de televisie is zeer sterk aanwezig. Het is dan ook niet opzienbarend dat in 1996 de eerste Bitselse "Dag Tegen de Televisie" werd gehouden. Deze feestelijke dag stond in het teken van diverse donderpreken van de ouderlingen van Bitsel over het Kijkkastje van Satan. Het programma bestond verder uit een aantal cursussen met welluidende titels als: "Verborgen duivelsboodschappen in TV Pixelburg" en "Gruif Pielefiets: Duivelskind".</p> <p>Hoogtepunt van de dag was de "Grote Televisie Molestatie" waarvoor de hulp van enkele soldaten van de Pixelmacht was ingeroepen. Met groot militair materieel werden enkele in Bitsel aangetroffen illegale televisietoestellen. Volgens&nbsp;schuldbewuste ouderling Gees Meeuwen had hij zijn&nbsp;drie meter lange exemplaar echt nodig omdat zijn 42 kinderen er anders niet voor pasten en ze alleen van televisiekijken rustig werden. Dominee&nbsp;Dolk-Dorearus Vogelenzang was echter onverbiddelijk en de televisie van Ouderling Meeuwen werd daarna meermalen overreden door een tweetal Centurion tanks van de Pixelmacht, onder luid gejuich van de inwoners van Bitsel.</p> <p>Het feestelijke programma is vastgelegd door de cameraploeg van TV Pixelburg en zal binnenkort op werkdagen te zien zijn in het programma "Uit in Pixelburg".</p> </div>
De Dag Tegen de Televisie

Militair Teus Kleppesteun brengt zijn raketwerper in gereedheid om het gereformeerde televisietoestel uit Bitsel te bestoken met een barrage van Stingers.

<p><br />In de vroege ochtend van 13 april 1995 werden om 03:20 uur veelPixelburgers&nbsp; opgeschrikt door een krachtige aardbeving. Het epicentrum lag enige kilometers ten zuidwesten van Bitsel. De aardbeving had een sterkte van 5,8 op de Schaal van Richter.<br /><br />De aardbeving werd gevoeld tot in Tsjechi&euml;, Zwitserland, Frankrijk en Engeland en is voor zover bekend de sterkste die ooit in Pixelburgis waargenomen. In het gebied tussen de Pixelrijn, Texloo en Bitsel is aanzienlijke schade aangericht met een intensiteit van ruim VII op de 12-delige Mercalli-schaal.In het landschap traden landafschuivingen, oeververzakkingen en zandfonteinen op. Dergelijke verschijnselen ontstaan door het trillen van de met water verzadigde bodem. De schade bleef beperkt omdat de aardbeving ongeveer 17 kilometer diep was.<br />De totale schade wordt geschat op 275 miljoen gulden waarvan 170 miljoen in Pixelburg.</p>
Zware aardbeving treft Pixelburg

Puinruimen op het stationsplein van Texloo in de ochtend na de aardbeving. Vanwege het zeer vroege tijdstip van de beving waren er gelukkig weinig mensen op straat waardoor er, ondanks de vallende steenbrokken, geen slachtoffers zijn gevallen.

  • Zware aardbeving treft Pixelburg
  • Zware aardbeving treft Pixelburg
<p>In de ochtend van 27 augustus 1993 werden de bewoners van Pixelburg Centrum opgeschrikt door een heftige explosie ter hoogte van waar eerst het curlingterein was. Na de ontploffing volgde een serie Duitstalige vloeken en een welgemeend "NEIN NEIN NEIN NEIN!". Toegesnelde burgers vonden de befaamde huisarts Dr. Frentzen in zijn achtertuin temidden van de brokstukken van wat eens Das Frentzen Apparat was, een ingenieuze contraptie die het mogelijk maakte om terug in de historie van Pixelburg te reizen.</p> <p>De toedracht omtrent de explosie is onduidelijk en er doen vele theori&euml;en de ronde. Zo denken veel mensen dat de ontploffing een terroristische aanslag is van de militante groepering BLABLA, ook al staat deze actiegroep vooral bekend om de geweldloze hopjesvlabombardementen tegen Koos Pappelejanus.</p> <p>Ook naar de georganiseerde misdaad wordt gewezen. Het opblazen van Das Frentzen Apparat zou te maken kunnen hebben met het rammen van een werknemer ter hoogte van het Tebbe Trade Center in April 1993 en het hopjesvla-incident met Jos Tebbe op de Grote Dijkweg. Tot nu toe hebben de mysterieuze spelers binnen de georganiseerde misdaad, die alleen onder de bijnaam "De Kin" en "De Edelman" en als vijanden van elkaar bekend staan, de aanslag nog niet opge&euml;ist.</p> <p>Slager Tichelbout van Wermelinghe heeft een heel andere theorie. Hij volgt de experimenten met het buigen van tijd en ruimte van Frentzen al jaren kritisch en geeft de dokter de schuld van de Tijdsverschuivingen van 1958, 1960 en 1982. Volgens berekeningen van de bezorgde slager Tichelbout duurde het jaar 1993 bijna 4 keer zo lang als voorgaande jaren en gedroeg de tijd zich op ander vlakken ook vreemd, problemen die hij aan Frentzen en zijn experimenten wijt. Recente verbouwingen aan Das Frentzen Apparat zouden de machine tijd hebben doen eten en is uiteindelijk door verzadiging uit elkaar gespat. De metingen van Tichelbout laten zien dat de tijd vanaf de explosie weer normaal is gaan verlopen.</p> <p>Toch heeft Dr. Frentzen Das Frentzen Apparat nog enigszins kunnen redden en is het nog steeds mogelijk om vanaf 1992 terug te reizen in de tijd. De dokter is echter niet meer van plan om in 1994 (en verder) het reizen naar 1993 of een ander toekomstig jaartal nog mogelijk te maken. Volgens verschillende bronnen heeft dit ook deels te maken met de miljoenendeal die de dokter zou hebben gesloten met een cosmeticafabrikant uit de Grote Stad. Voor deze anonieme fabrikant zou de dokter verjoningskuren gaan maken onder de welluidende naam: "Heinz Helmutt's Alter Revitalisierung Salben und Schmierereien".</p>
Das Frentzen Apparat ontploft!

Van het bijgebouw waarin Das Apparat gehuisvest was is weinig meer over. Rechtsonder de fiets van Slager Tichelbout.

<p>Vele Pixelburgers kunnen de dag nog heugen dat vastgoedmagnaat Jos Tebbe aan een aanslag op zijn leven ontsnapte. De verantwoordelijkheid voor het gooien van de liters hopjesvla naar de Limo&euml;n XM Turbo op de Grote Dijkweg is nooit opge&euml;ist, maar volgens velen betrof de opdrachtgever een rivaal uit het vastgoedcircuit.</p> <p>&nbsp;</p> <p>In 1993 was het weer raak, ditmaal was het niet Tebbe die het moest ontgelden, maar een landmeter in dienst van Gerards van Delft. Na een uitgelopen bespreking op een onbekende locatie in de zuid-oostelijke hoek van Bittekerke vertrok de landmeter in zijn Menszeuge 3 E46 Kompakt naar zijn woning in Pixelburg Zuid. Het noodlot sloeg toe ter hoogte van het kruispunt tussen de Tebbe Trade Tower en het Tebbe Trade Center. Een tankwagen vol hopjesvla uit oostelijke richting ramde op volle snelheid de Menszeuge Kompakt in de zijkant.</p> <p>Van de tankwagen ontbreekt tot nog toe ieder spoor, maar de Pixelgarde wist, in samenwerking met de brandweer, een met hopjesvla overdekte, bibberende landmeter te redden uit het autowrak. Ooggetuigen melden allen dat de tankwagen een rood lichtsignaal negeerde en met volle snelheid, zonder uit te wijken, de onfortuinlijke landmeter moet hebben geraakt.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Een saillant detail is overigens dat de landmeter deel uit maakt van de langslepende onderhandelingen die nog steeds gevoerd worden over de bestemming van Bitsel, een zaak waarin Van Delft en Tebbe lijnrecht tegenover elkaar staan. Dit is dan ook voor velen een reden om aan te nemen dat deze aanslag een vergelding is voor het ongeluk dat Jos Tebbe is overkomen en dat de daders gezocht moeten worden in het criminele vastgoedcircuit. De Pixelgarde onderzoekt de zaak en heeft ook het dossier Jos Tebbe heropent.</p>
Criminele afrekening in Texelen?

De Pixelgarde, in burger, neemt foto's van de geramde auto. Het kruispunt is afgezet om de dikke laag hopjesvla op te kunnen ruimen.