Terug naar het volledige overzicht

4 Maart 1323

De Berrichtung Diabulum

<p>Voxel op Zand is naast een populair natuurgebied ook een goudmijn voor archeologen en geschiedkundigen. Groot was dan ook de vreugde van uw heemkundekring toen men in de ru&iuml;nes van de villa van Janshonck Verstruyk een stapel gravures uit de 14de eeuw vond. Waarom Verstruyk de gravures in zijn bezit had is niet duidelijk, maar hij was er vast iets kwaadaardigs mee van plan.</p> <p>De gravures toonden de gruwelijke realiteit van het Pixelburgse leven in de 14de eeuw en zijn allen van de hand van de bekende kunstenaar Blocks Bergs - ook wel Blocksium Bergianium. De gravures die gevonden werden in de ru&iuml;ne van Verstruyk zijn onderdeel van zijn "Berrichtung Diabulum", een belangrijke bron voor de geschiedenis van Pixelburg en ontbraken tot nog toe.</p> <p>Graag vragen wij uw aandacht voor de belangrijkste gravure: "Lyderlycke, Texelsche Vrolykhyt", hierboven te zien. Volgens uw heemkundekring is het tafereel typisch voor de liederlijke drankfestijnen van de boeren in Texelen en Voxelsteyn in de 14de eeuw.</p> <p>De figuur in het middendeel, met de twee branden vuren in plaats van armen, is welhaast zeker Mozesjan Okelebeerszoon IX die volgens de overlevering een pact met de Duivel gesloten zou hebben.</p> <p>Op de voorgrond ziet u Satan dan ook zijn behoefte doen in een helse poepdoos. De duivels die vrolijk feesten met de argeloze boeren en onderwijl een engel spiesen zijn waarschijnlijk een verwijzing naar de grote hoeveelheid manschappen die Mozesjan Okelebeerszoon IX op latere leeftijd verzamelde als Burchtgraaf van Texelen.</p> <p>De vrouw die in het midden haar hoofd in het achterste van een geit tracht te steken is waarschijnlijk de weduwe van Clavanus De Beuckelaer tot Den Polder, die door Okelebeerszoon aan een publiekelijke vernedering onderworpen werd.</p> <p>Het was een woelige tijd, die 14de eeuw.</p>
De Berrichtung Diabulum

De Berrichtung Diabulum, gevonden in de villa van Janshonck Verstruyk