Terug naar het volledige overzicht

12 September 1970

Dr. Frentzen een oorlogsmisdadiger?

<p>Een schokkende ontdekking van verzetsheld Jean Van Welkenhuyzen deed Pixelburg op zijn grondvesten schudden. Documenten in zijn bezit zouden aantonen dat ereburger Dr. Heinz Helmutt Frentzen (in het bezit van een Duitse nationaliteit) oorlogsmisdaden zou hebben gepleegd in de Tweede Wereldoorlog.</p> <p>De gewaardeerde doctor zou in de oorlog experimenten uitgevoerd hebben die de basis vormen voor zijn praktijk als huisarts en voor zijn grootste uitvinding: "Das Frentzen Apparat".&nbsp;Ook al spraken vele notabelen uit Pixelburg, waaronder Balthazar Scholvis en Adelbert van Merri&euml;nboer, schande van de aantijgingen van Van Welkenhuzyen werd er toch besloten een tijdelijk oorlogstribunaal in te richten om de zaak tot op de bodem uit te zoeken.</p> <p>Dansschool Otjens in Pixelburg Zuid fungeerde als tijdelijke locatie voor dit gewichtige tribunaal. De "Vereniging Scepticus" bij monde van Piet Arfeuille wees de beschuldigingen van Van Welkenhuyzen van de hand, maar voegde daar aan toe dat de grote uitvinding van Frentzen - "Das Frentzen Apparat" - tevens lariekul is. Antwannetta Pillendraaier van rivaliserende stichting "De Nieuwetijd" verklaarde dat de beschuldigingen wel degelijk waar moesten zijn, aangezien zij in een vorig leven als zanglijster aanwezig was op een boomtak nabij Berghof, de priv&eacute;woning van Adolf Hitler in de Bavarische Alpen, en daar getuige was van een ontmoeting van Frentzen met de F&uuml;hrer.</p> <p>Gerespecteerd advocate Janske van Wermelinghe II verdedigde de goede Doctor, terwijl Van Welkenhuyzen zelf de rol van aanklager op zich nam. Een enkeling getuigde tegen Frentzen, waaronder botersmokkelaar Wannamarius Haptoflef en Van Welkenhuyzen zelf, in een hilarisch kruisverhoor waar aanklager en getuige Van Welkenhuyzen zowel de vragen moest stellen als antwoord moest geven.</p> <p>Van Wermelinghe II voerde een lange rij getuigen op die allen spraken over de intense goedheid die Frentzen in Pixelburg aan de dag had gelegd. Balthazar Scholvis noemde vol trots de betrokkenheid van Frentzen bij het Pixelburgse curling. Terwijl een fris en fruitige en eeuwig jonge Adelbert van Merri&euml;nboer wees op de prachtige uitvindingen die persoonlijke vriend Heinz op zijn naam heeft staan. Belastingambtenaar Walter De Moerbeke hield een prachtig relaas over zijn ingegroeide teennagel en de verwijdering hiervan door de kundige dokter.</p> <p>Na een uur vol emoties en beschuldigingen van een verzuurde Van Welkenhuyzen werd het tribunaal ontbonden en kreeg de aanklager bij wijze van boete de rekening voor de zaalhuur mee naar huis. De naam van Dr. Heinz Helmutt Frentzen is gelukkig weer gezuiverd van iedere smet.</p>
Dr. Frentzen een oorlogsmisdadiger?

Pixelburgers praten na over het showproces van Dr. Frentzen bij Dansschool Otjens, dat tijdelijk dienst deed als oorlogstribunaal.