Terug naar het volledige overzicht

19 September 1971

De Grote Kerk brandt uit

<p>In september 1971 brandde de Grote Kerk van Pixelburg Centrum bijna volledig uit. Deze enorme calamiteit blijft in het geheugen van elke Pixelburger gebrand.</p> <p>Het begon allemaal toen Willie Pen in de avond van 19 op 20 september 1971 nog even uit zijn raam keek naar zijn geliefde torenklok. Hij zag echter niet alleen het vertrouwde beeld, maar ook een duister figuur die snel wegliep van de grote toren. Willie zweert gehoord te hebben 'El Zorro straaikes egein' maar aangezien Willie al een gevorderde leeftijd heeft, is het moeilijk om hier veel geloof aan te hechten. Niet veel later begonnen omwonenden een brandlucht te ontwaren in de omgeving van de grote kerk.</p> <p>Het was vermaard toneelspeelster Geertje Larois die als eerste de telefoon in de hand nam en de brandweerlui riep. Deze vertrokken bijna onmiddellijk uit Texelen, en reeds 8 minuten later kwamen ze aan, maar de vlammen sloegen toen al uit de zijbeuk. Al snel bleek hun 2400 liter watertank te klein voor het blussen van dit inferno, en er werd rechtstreeks water vanuit de Pixelrijn gepompt.</p> <p>Even werd er nog gevreesd voor de omwonende huizen. Vooral boekenhandel en uitgeverij De Jolige Haan, gevuld met uiterst brandbare materialen, werd even bedreigd maar door de moedige inspanningen van de brandweerlui werd dit pand gevrijwaard. De vereniging Scepticus kreeg wel wat waterschade te verwerken, wat dan weer door Tedje Hag werd gezien als een goddelijk teken.</p> <p>Het blussen van de brand nam bijna een hele nacht in beslag, en bij het ochtendgloren werd de omvang van de vernieling duidelijk: enkel de buitenmuren bleven nog overeind staan. De Hyrule kerk kreeg gelukkig geen schade te verwerken.</p> <p>Pastoor Mikkels, die al snel ter plaatse was, zag dit als een beproeving van zijn geloof en beloofde al snel met de heropbouw te beginnen. Ook ereburger Van Merri&euml;nboer maakte dezelfde belofte: ' We beginnen onmiddellijk met een nieuwe kerk! Ze zal er precies hetzelfde eruit zien als de oude, alleen zal ze veel goedkoper zijn! Ja we kunnen niet beloven dat ze er ook 5 eeuwen zal blijven staan, maar 50 jaar is ook goed en tegen dan zijn we er toch allemaal niet meer. Althans, jullie niet. Ik bedoel .. Als het goed is, dan klopt het!'</p>
De Grote Kerk brandt uit

Boven: De Grote Kerk staat in brand. Onder: De vernieling bij daglicht