Terug naar het volledige overzicht

14 Juli 1965

Nieuwe stoplichten in Pixelburg

<p>In juli 1965 was het eindelijk zover: de ambtenaren van Pixelburg gaven het spreekwoordelijke groene licht voor de installatie van de eerste stoplichten. Deze kwamen te staan op de Provinciale weg aan het dukke kruispunt aan de Pixelbank, met aan de &eacute;ne kant de weg naar het centrum van Pixelburg en aan de andere kant de weg naar het dichtbevolkte Pixelburg Zuid.</p> <p>Na lang bakkeleien waren de ambtenaren het dan eens geworden over een voor hen revolutionaire kleurencode: Rood voor stoppen, groen voor doorrijden en oranje voor afremmen. Het is pas na het maandenlange vergaderen en de week v&oacute;&oacute;r de installatie van de lichten dat ze beseften dat ze gewoon de landelijke kleurencode hadden aangenomen, maar dat maakte hun fierheid er niet kleiner op.</p> <p>Al snel bleek het installeren van stoplichten moeilijker dan gedacht. Er moesten namelijk aan &aacute;lle kanten van het kruispunt stoplichten komen, &eacute;n ze moesten op elkaar afgestemd worden. Dit veroorzaakte in het begin heel wat verkeershinder, met alle gevolgen van dien. Tot overmaat van ramp werd het stoplicht dicht bij het huis van Zure Nel ge&iuml;nstalleerd, waardoor de Pixelburgers die in de file stonden niet alleen tijd verloren maar ook geen andere keuze hadden dan te luisteren naar het gezeur van Zure Nel, hoe hard ze Pixelburg Radio ook in hun auto hadden staan.</p> <p>Toch zijn stoplichten onontbeerlijk tot de ontwikkeling van Pixelburg tot een moderne stad. We kijken dan ook uit naar de moderne treinovergangen die ook van dit systeem gebruik zullen maken.</p>
Nieuwe stoplichten in Pixelburg

De eerste weken na de installatie van de stoplichten stonden er nog lange files. Verkeersbrigadier Hondieu van Kovestoof deed er echter alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen.