Terug naar het volledige overzicht

4 April 1962

Wateroverlast door overijverige brandweer

<p>De oprichting van de Pixelburgse brandweer had al de nodige controverse met zich meegebracht, maar ook de werking van de brandweer zelf leek in 1962 niet optimaal.</p> <p>In de ochtend van 4 april 1962 wenste Klotske Kerkbaard uit Pixelburg Zuid haar kat Guru te eten te geven maar deze kwam niet opdagen, zoals hij iedere morgen normaal doet. Al snel bleek deze in een boom verscholen te zitten bij de Stadstuinen en durfde er niet meer uit te komen. Ten einde raad belde Klotske de brandweer zodat ze met hun lange ladder Guru konden komen bevrijden. Daar aangekomen nam brandweerman Querulkwast Berentippel echter de hoogst merkwaardige beslissing om de ladder ongemoeid te laten en Guru met water uit de boom te spuiten.&nbsp;Volgens Berentippel is het 'algemeen bekend dat katten niet van water houden, en dus zeer snel uit de boom zal komen zonder teveel gevaar voor onze brandweerlieden'.</p> <p>Toch heeft het nog een paar uur geduurd voor Guru gered kon worden. De waterslang bleek nogal wat lekken te vertonen waardoor de druk niet opgevoerd kon worden. Pas na verwoede plakpogingen slaagde de brandweer erin om de boom waarin Guru zat van top tot teen nat te spuiten, zonder resultaat. Uiteindelijk was het Klotske zelf die met een doos hondenbrokken van Woef Guru uit de boom leidde. Jammer genoeg was er toen al een halve Pixelrijn verspild en stonden er grote delen van de weg onder water. Berentippel beloofde om in het vervolg minder kwistig om te springen met water en de juiste middelen in te zetten.</p>
Wateroverlast door overijverige brandweer

Klotskes kat Guru veroorzaakte heel wat overlast