Terug naar het volledige overzicht

22 Januari 2016

Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg: Dag 3

<p>Een zware dag voor de Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand en zijn assistent Dhr. Miggelmans. De gevel van zijn villa in Voxelsteyn was in de nacht besmeurd met hopjesvla en opruiende leuzen. De Pixelgarde was nog op de fiets gesprongen om de daders te achtervolgen maar raakte ze na een wilde achtervolging kwijt op een modderige zandweg in Subpixelerwaard.</p><p>In de rechtszaal stak onderzoeksjournalist Bulle Peerezakje van wal met een schijnbaar eindeloze litanie aan complottheorieën die de nodige reuring veroorzaakten onder het toegestroomde publiek. De verhalen van Peerezakje sloten naadloos aan op de wereldschokkende relaas van Jos Tebbe gisteren. De Heer van Pixelburg is een gewetenloze spin in een web van criminaliteit, aldus Peerezakje. Zo was hij direct betrokken bij het ophitsen van het volk tegen het oude curlingterrein eind zeventiger jaren. Hetgeen resulteerde in het grote protest van 1981 waarbij de Pixelgarde het waterkanon moest inzetten. De onderzoeksjournalist van de Pixelburger Courant wees eveneens op de gigantische hoeveelheden cursussen en trainingen die de Heer van Pixelburg bijwoonde in de afgelopen tien jaar. Cursussen als <i>“Contextblinde Genderdiffusie Effectief Hanteren”</i> en <i>“Minderheden verbinden met Meerheden in de Gemiddelden”</i> zouden volgens Bulle Peerezakje codetaal zijn voor allerhande geheime smeergelddeals en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.</p><p>Peerezakje had eveneens sterke aanwijzingen (uit anonieme bron) dat de criminele daden van de Heer van Pixelburg ingegeven werden door de Bosduvel. Als hogepriester van de geheimzinnige demoon zou de Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand de Bosduvel vereren op een groot altaar gemaakt van levende papegaaien in zijn villa.</p><p>Na deze bekentenissen was Mr. François Pêcheur genoodzaakt de zitting te schorsen vanwege het gebrul en getier van de aanwezigen op de publieke tribune. Vanaf dat moment raakte de Enquête in een stroomversnelling. Voor de schorsing maakte journalist Peerezakje nog een kalme, zelfverzekerde indruk, na het reces was er weinig meer over van enige assertiviteit. Een trillende, doodsbange Peerezakje viel op zijn knieën voor Mr. François Pêcheur en vroeg om vergiffenis. Alle verhalen zouden door de journalist uit zijn duim gezogen zijn, onder druk van Jos Tebbe. De vastgoedmagnaat zou zo de Heer van Pixelburg en de bouwfirma’s van Pixelburg in diskrediet te brengen. Tebbe zou al tijden azen op het braakliggende curlingterrein en met deze ingenieuze lastercampagne de grondprijs tot onder het nulpunt willen drukken. Peerezakje verklaarde verder dat hij persoonlijk de Heer van Pixelburg altijd al een hele geschikte bestuurder en integer mens gevonden had. Zijn verdere excuses waren niet meer te verstaan door de ongecontroleerde huilbuien van de journalist.</p><p>Mr. François Pêcheur kon niet anders dan de <i>Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg</i> officieel te sluiten en de Heer van Pixelburg volledig te zuiveren van alle blaam. Jos Tebbe liet in een telefonische verklaring het volgende weten over de zaak: “Absurde leugens aan mijn adres. Peerezakje is overduidelijk een labiele, krankzinnige gek.”</p><p>In een brief aan de enquêtecommissie lieten de overige twee Heren van Pixelburg weten altijd overtuigd geweest te zijn van de onschuld van hun immer integere collega en dat de waarheid uiteindelijk altijd naar boven komt.</p>
Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg: Dag 3

Een zelfverzekerde Bulle Peerezakje staat de pers te woord voor de Rechtbank van Pixelburg. Volgens ooggetuigen verliet de onderzoeksjournalist na afloop van de Enquête met betraande ogen het gebouw via de achterdeur. Volgens omstanders maakte hij een zenuwachtige, gejaagde indruk.