Terug naar het volledige overzicht

20 Januari 2016

Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg: Dag 1

<p>Een spannende eerste dag vandaag voor de aanwezigen bij de <i>Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg</i>: zou de Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand persoonlijk aanwezig zijn gedurende de zitting? Uiteindelijk verscheen de vermeende spil in de smeergeldaffaire samen met zijn assistent een uur te laat in de rechtbank. De reden voor de vertraging zou een openstaande brug zijn geweest en de massaal toegestroomde mensenmassa die de straten rondom de rechtbank zou blokkeren. Het publiek dat speciaal was gekomen om de ware identiteit van de de Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand te leren kennen kwam bedrogen uit, want zowel zijn assistent (Dhr. Miggelmans) als hij droegen een motorhelm om hun gezicht te maskeren.</p><p>Mr. François Pêcheur, voorzitter van de Enquête, ondervroeg beide mannen over een hele lijst verdachtmakingen. De Heer van Pixelburg zou in de jaren negentig regelmatig in het geheim bijeengekomen zijn met hooggeplaatste werknemers van Van Merriënboer-Tak International, COROP en WADYTSOBA Architecten. Gedurende deze gesprekken zouden plannen gemaakt zijn om het herontwikkelingsproces van het braakliggende curlingterrein zo lang mogelijk te frustreren, om zodoende de grondprijs op te stuwen. Het zou bijvoorbeeld een verklaring zijn waarom de commissie onder leiding van Balthaar van Efemeren niet eens een aanzet tot een plan-van-aanpak-schets-concept wist te publiceren. De betrokkenen, waaronder de Heer van Pixelburg en zijn directe assistenten, zouden in ruil voor de vertraging grote sommen geld toegespeeld hebben gekregen, maar ook goederen en luxe reizen.</p><p>Zowel de Heer van Pixelburg en zijn assistent ontkenden in alle toonaarden en deden de beschuldigingen af als lariekoek. Toen Mr. François Pêcheur hen de agenda’s voorlegde waarin de illegale snoepreisjes vastgelegd waren leek Dhr. Miggelmans wat te gaan stotteren. Volgens de Schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken zou het hier echter gaan om volkomen normale studiereizen en buitenlandse inspiratiedagen. “Iedereen weet dat er op dit moment in Costa Rica uiterst moderne stedelijke ontwikkelingen gaande zijn en het stratenplan van de Dominicaanse Republiek is een inspiratiebron voor velen.” Om de aantijgingen over het aannemen van smeergeld moest de Heer van Pixelburg slechts lachen: “Daar heb ik nog geen greintje bewijs voor gezien en voor mijn veertien Limoëns heb ik gewoon netjes zelf de rekening voldaan.”</p><p>Eigenlijk zou de <i>Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg </i>op de eerste zittingsdag nog andere getuigen horen, waaronder Adelbert van Merriënboer, Jos Tebbe en de gehele Raad van Bestuur van COROP. Adelbert van Merriënboer kampt met een zwakke gezondheid en heeft zich al enige tijd teruggetrokken op zijn kunstmatige privé-eiland in de Kaspische Zee. De andere opgeroepen getuigen zaten allen vast op Hawaii, waar een belangrijk vastgoedcongres gehouden werd en het momenteel slecht weer is.</p>
Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg: Dag 1

De Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand met zijn trouwe assistent Dhr. Miggelmans. Zij droegen motorhelmen om hun ware identiteit te maskeren gezien de belangrijke rol die zij vervullen in het dagelijks bestuur van de Gemeente Pixelburg.