Terug naar het volledige overzicht

12 Januari 2013

Crisis treft kantoormarkt Pixelburg

<p>De immer voortdurende economische crisis is niet aan Pixelburg voorbij gegaan. En &eacute;&eacute;n van de meest voorname indicatoren is het exponentieel toegnomen aantal leegstaande kantoor-units. In Texloo staan enkele kantoor kolossen inmiddels al jaren, zij het deels, leeg. In Texelen staat ook veel van de kleinschalige kantoorprojecten te verpieteren.&nbsp;</p> <p>De gemeente zoekt naar oplossingen om te voorkomen dat kantoorparken vervallen en veranderen in desolate spook-gebieden. Het probleem ligt volgens een woordvoerder van de stad bij de eigenaren en makelaars: "Eigenaren zijn terughoudend met het verlagen van de huren om te voorkomen dat de waarde van de panden drastisch daalt. Dan liever slopen of her-ontwikkelen en makelaars zorgen vooral voor ruis en onduidelijkheid met vage, niet overheid-gereguleerde raamvoorwaarden&rdquo;.&nbsp;</p> <p>Bedrijfsmakelaar Peter van Voortschranzen van Brakwater makelaardij snapt de leegstand niet: &rdquo;als je als ondernemer niet eens een kale huur van 17,750 pixelpond per maand, per vierkante meter, voor minimaal 15 jaar duur kan ophoesten, ben je dan wel ondernemer? En het is wel fijn als wij onze targets halen, die Menszeuge rijdt zichzelf niet h&egrave;&hellip;&rdquo;.&nbsp;</p> <p>Volgens Tiel van Kaaswaal, woordvoerder van MKB belangen Pixelburg, moeten banken ook de hand in eigen boezem steken en mee delen in het verlies. Zij het lokaal. Aalther Aalthuus Finance Company, samen met de Pixelburgse bank een grote hypotheek en krediet verstrekker, staat kritisch tegenover deze uitspraak. AAFC verklaart: &rdquo;als meneer Kaaswaal denkt te kunnen stellen dat de crisis mede veroorzaakt is door rotzooi kredieten en overgewaardeerde hypotheken dan willen wij hem graag ons langlopend pegels voor een pergola pakket aanbieden met gegarandeerd -35% rendement!&rdquo;</p> <p>Vanuit de gemeenteraad kwam het idee om stadsmakelaars aan te stellen om het beleid jegens leegstand, en de onderhandelingen met pandeigenaren in goede banen te leiden maar tot dusverre heeft dat niet geleid tot substanti&euml;le veranderingen. Huren blijven hoog en ondernemers trekken weg of gaan in meerdere mate thuiswerken. Bedrijfsverzamel gebouwen lijken het beter te doen maar bieden relatief weinig kantoor/werk-oppervlak of louter flex-plekken wat menig startend ondernemer tegenstaat.</p>
Crisis treft kantoormarkt Pixelburg

Doorheen gans Pixelburg staan reeds jarenlang kantoor units te huur.