Hier vindt u de vruchten van de noeste arbeid die de leden van heemkundekring “Dûn Hontige Fánt” door de jaren heen hebben weten te verzamelen.

Blader door het archief om een indruk te krijgen van de vele kleurrijke bewoners en lotgevallen die de Pixelburgse geschiedenis rijk is. Klik op de foto bij iedere gebeurtenis voor een vergroting.

<p>Een zware dag voor de Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand en zijn assistent Dhr. Miggelmans. De gevel van zijn villa in Voxelsteyn was in de nacht besmeurd met hopjesvla en opruiende leuzen. De Pixelgarde was nog op de fiets gesprongen om de daders te achtervolgen maar raakte ze na een wilde achtervolging kwijt op een modderige zandweg in Subpixelerwaard.</p><p>In de rechtszaal stak onderzoeksjournalist Bulle Peerezakje van wal met een schijnbaar eindeloze litanie aan complottheorieën die de nodige reuring veroorzaakten onder het toegestroomde publiek. De verhalen van Peerezakje sloten naadloos aan op de wereldschokkende relaas van Jos Tebbe gisteren. De Heer van Pixelburg is een gewetenloze spin in een web van criminaliteit, aldus Peerezakje. Zo was hij direct betrokken bij het ophitsen van het volk tegen het oude curlingterrein eind zeventiger jaren. Hetgeen resulteerde in het grote protest van 1981 waarbij de Pixelgarde het waterkanon moest inzetten. De onderzoeksjournalist van de Pixelburger Courant wees eveneens op de gigantische hoeveelheden cursussen en trainingen die de Heer van Pixelburg bijwoonde in de afgelopen tien jaar. Cursussen als <i>“Contextblinde Genderdiffusie Effectief Hanteren”</i> en <i>“Minderheden verbinden met Meerheden in de Gemiddelden”</i> zouden volgens Bulle Peerezakje codetaal zijn voor allerhande geheime smeergelddeals en andere zaken die het daglicht niet kunnen verdragen.</p><p>Peerezakje had eveneens sterke aanwijzingen (uit anonieme bron) dat de criminele daden van de Heer van Pixelburg ingegeven werden door de Bosduvel. Als hogepriester van de geheimzinnige demoon zou de Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand de Bosduvel vereren op een groot altaar gemaakt van levende papegaaien in zijn villa.</p><p>Na deze bekentenissen was Mr. François Pêcheur genoodzaakt de zitting te schorsen vanwege het gebrul en getier van de aanwezigen op de publieke tribune. Vanaf dat moment raakte de Enquête in een stroomversnelling. Voor de schorsing maakte journalist Peerezakje nog een kalme, zelfverzekerde indruk, na het reces was er weinig meer over van enige assertiviteit. Een trillende, doodsbange Peerezakje viel op zijn knieën voor Mr. François Pêcheur en vroeg om vergiffenis. Alle verhalen zouden door de journalist uit zijn duim gezogen zijn, onder druk van Jos Tebbe. De vastgoedmagnaat zou zo de Heer van Pixelburg en de bouwfirma’s van Pixelburg in diskrediet te brengen. Tebbe zou al tijden azen op het braakliggende curlingterrein en met deze ingenieuze lastercampagne de grondprijs tot onder het nulpunt willen drukken. Peerezakje verklaarde verder dat hij persoonlijk de Heer van Pixelburg altijd al een hele geschikte bestuurder en integer mens gevonden had. Zijn verdere excuses waren niet meer te verstaan door de ongecontroleerde huilbuien van de journalist.</p><p>Mr. François Pêcheur kon niet anders dan de <i>Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg</i> officieel te sluiten en de Heer van Pixelburg volledig te zuiveren van alle blaam. Jos Tebbe liet in een telefonische verklaring het volgende weten over de zaak: “Absurde leugens aan mijn adres. Peerezakje is overduidelijk een labiele, krankzinnige gek.”</p><p>In een brief aan de enquêtecommissie lieten de overige twee Heren van Pixelburg weten altijd overtuigd geweest te zijn van de onschuld van hun immer integere collega en dat de waarheid uiteindelijk altijd naar boven komt.</p>
Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg: Dag 3

Een zelfverzekerde Bulle Peerezakje staat de pers te woord voor de Rechtbank van Pixelburg. Volgens ooggetuigen verliet de onderzoeksjournalist na afloop van de Enquête met betraande ogen het gebouw via de achterdeur. Volgens omstanders maakte hij een zenuwachtige, gejaagde indruk.

<p>De tweede zittingsdag begon met de nodige ophef in Voxelsteyn, alwaar de villa van de Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand gelegen is. Een aantal takelwagens sleepten de veertien Limoëns van de Heer van Pixelburg weg, waarna de weg vrij was voor de gerechtsdeurwaarders van de firma <i>Hevendraaf & Poezendreuver</i>. Talloze dure snuisterijen werden in beslag genomen en in de kenmerkende zwarte busjes van <i>Hevendraaf & Poezendreuver</i> geladen, waaronder tientallen spelcomputers, een nest met een slapende vrouw erin en een marmeren beeldhouwwerk van urinerende papegaaien.</p><p>In de rechtszaal wist Mr. François Pêcheur te melden dat de beslaglegging in het kader van de <i>Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg</i> ten uitvoer was gebracht. Alle objecten worden onderzocht en na afronding van de Enquête weer aan de rechtmatige eigenaar teruggegeven. Of er sprake was van kokende woede bij de Heer van Pixelburg is lastig te zeggen vanwege de motorhelm die andermaal gedragen werd.</p><p>De tweede zittingsdag stond vooral in het teken van Jos Tebbe. Gisteren schitterde de vastgoedmagnaat door afwezigheid, omdat hij vastzat op een vliegveld op Hawaii. Dankzij het huren van een vliegtuig kon Tebbe toch aanwezig zijn bij de Enquête. De verklaring van de eigenaar van zowel <i>Tebbe Trade Tower</i> als <i>Tebbe Trade Center</i> zorgde voor schokgolven van verontwaardiging en ongeloof in de rechtszaal. Volgens Jos Tebbe zouden de Heer van Pixelburg en zijn assistent Dhr. Miggelmans meermalen bijeengekomen zijn in het huis van Sjon Tak om snode plannen te smeden. Tijdens deze bijeenkomsten zou het Voxelsteyner Abdijbier (met name de Quadrupel) rijkelijk gevloeid hebben hetgeen het bizarre gedrag van de anders zo verantwoordelijke Heer van Pixelburg zou kunnen verklaren. Het resultaat van het geheime overleg met vele hooggeplaatste ondernemers en ambtenaren aan de keukentafel bij Sjon Tak zou een radicaal masterplan zijn voor Pixelburg Centrum. Het uiterst geheime Masterplan <i>“Pixelburg, Wereldrijk”</i> zou voorzien in het slopen van de gehele, prachtige, historische kern van de gemeente om er vervolgens hoogwaardige nieuwbouw voor de hogere en middeninkomens te plegen. Het braakliggende curlingterrein zou de plek zijn waar een gigantische wolkenkrabber zou moeten verrijzen met daarop de beeltenis van Adelbert van Merriënboer. De Heer van Pixelburg zou er volgens Tebbe voor zorgen voor het elimineren van enige politieke obstakels en het vergeven van de belangrijke bouwcontracten aan de betrokken ondernemers bij de samenzwering. Desgevraagd gaf Tebbe aan zelf niet betrokken te zijn geweest bij de algehele sloop van het historische stadscentrum. Hij zou de informatie in samenwerking met onderzoeksjournalist Bulle Peerezakje uit betrouwbare bronnen hebben verkregen en slechts uit liefde voor de stad Pixelburg getuigen bij de<i> Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg</i>.</p><p>Van de ontmoetingen in het huis van Sjon Tak is overigens geen bewijs. Wel ontving de Heer van Pixelburg in 2003 een magnumfles <i>“Hopjesvlabier Gran Cru 1997</i>” van Aannemersbedrijf Van Merriënboer-Tak. Volgens Dhr. Miggelmans betrof de bezorging van de fles bier echter op een misverstand en is deze meteen teruggezonden naar het aannemersbedrijf. De Heer van Pixelburg noemde het bestaan van een masterplan voor Pixelburg “pertinente onzin”. Er zou namelijk geen enkel fysiek bewijs zijn voor de hele affaire en ook staat de binnenstad van Pixelburg nog fier overeind.</p><p>Morgen worden de getuigenverklaringen van de overige ondernemers die nog steeds op Hawaii vastzitten verwacht, als ze tenminste terug kunnen reizen naar Pixelburg. De overige twee Heren van Pixelburg lieten in een schriftelijke verklaring weten dat ze er alle vertrouwen in hebben dat het recht zal zegevieren en de waarheid boven tafel zal komen. Over de mogelijke schuld van hun collega deden ze geen uitspraken.</p>
Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg: Dag 2

De Gaaienstraat waar de monumentale woonstede van Sjon Tak gelegen is en waar volgens Jos Tebbe de plannen voor een nieuw Pixelburg tot stand kwamen.

  • Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg: Dag 2
  • Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg: Dag 2
<p>Een spannende eerste dag vandaag voor de aanwezigen bij de <i>Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg</i>: zou de Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand persoonlijk aanwezig zijn gedurende de zitting? Uiteindelijk verscheen de vermeende spil in de smeergeldaffaire samen met zijn assistent een uur te laat in de rechtbank. De reden voor de vertraging zou een openstaande brug zijn geweest en de massaal toegestroomde mensenmassa die de straten rondom de rechtbank zou blokkeren. Het publiek dat speciaal was gekomen om de ware identiteit van de de Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand te leren kennen kwam bedrogen uit, want zowel zijn assistent (Dhr. Miggelmans) als hij droegen een motorhelm om hun gezicht te maskeren.</p><p>Mr. François Pêcheur, voorzitter van de Enquête, ondervroeg beide mannen over een hele lijst verdachtmakingen. De Heer van Pixelburg zou in de jaren negentig regelmatig in het geheim bijeengekomen zijn met hooggeplaatste werknemers van Van Merriënboer-Tak International, COROP en WADYTSOBA Architecten. Gedurende deze gesprekken zouden plannen gemaakt zijn om het herontwikkelingsproces van het braakliggende curlingterrein zo lang mogelijk te frustreren, om zodoende de grondprijs op te stuwen. Het zou bijvoorbeeld een verklaring zijn waarom de commissie onder leiding van Balthaar van Efemeren niet eens een aanzet tot een plan-van-aanpak-schets-concept wist te publiceren. De betrokkenen, waaronder de Heer van Pixelburg en zijn directe assistenten, zouden in ruil voor de vertraging grote sommen geld toegespeeld hebben gekregen, maar ook goederen en luxe reizen.</p><p>Zowel de Heer van Pixelburg en zijn assistent ontkenden in alle toonaarden en deden de beschuldigingen af als lariekoek. Toen Mr. François Pêcheur hen de agenda’s voorlegde waarin de illegale snoepreisjes vastgelegd waren leek Dhr. Miggelmans wat te gaan stotteren. Volgens de Schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken zou het hier echter gaan om volkomen normale studiereizen en buitenlandse inspiratiedagen. “Iedereen weet dat er op dit moment in Costa Rica uiterst moderne stedelijke ontwikkelingen gaande zijn en het stratenplan van de Dominicaanse Republiek is een inspiratiebron voor velen.” Om de aantijgingen over het aannemen van smeergeld moest de Heer van Pixelburg slechts lachen: “Daar heb ik nog geen greintje bewijs voor gezien en voor mijn veertien Limoëns heb ik gewoon netjes zelf de rekening voldaan.”</p><p>Eigenlijk zou de <i>Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg </i>op de eerste zittingsdag nog andere getuigen horen, waaronder Adelbert van Merriënboer, Jos Tebbe en de gehele Raad van Bestuur van COROP. Adelbert van Merriënboer kampt met een zwakke gezondheid en heeft zich al enige tijd teruggetrokken op zijn kunstmatige privé-eiland in de Kaspische Zee. De andere opgeroepen getuigen zaten allen vast op Hawaii, waar een belangrijk vastgoedcongres gehouden werd en het momenteel slecht weer is.</p>
Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg: Dag 1

De Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand met zijn trouwe assistent Dhr. Miggelmans. Zij droegen motorhelmen om hun ware identiteit te maskeren gezien de belangrijke rol die zij vervullen in het dagelijks bestuur van de Gemeente Pixelburg.

<p>Jarenlang bleven de Heren van Pixelburg een enigma. Slechts het imposante Slot Voxelsteyn, Villa Savoye en Villa Druart in Subpixelerwaard herinneren aan de machtige personen die grote invloed hebben op het dagelijks bestuur van de gemeente Pixelburg. Met de grote smeergeldaffaire lijkt er echter een einde te komen aan de onbetwiste macht van een van de Heren. Al tientallen jaren is de bestemming voor het oude curlingterrein onduidelijk en eind 2014 trad Balthaar van Efemeren nog af als plaatsvervangend voorzitter van de bestemmingscommissie omdat het hem niet gelukt was een plan-van-aanpak-schets-concept op te leveren voor het einde van dat jaar. Het terrein ligt nog immer braak en is inmiddels een blamage die tot ver buiten de regionale grenzen bekend is. Er komen zelfs toeristen uit de Grote Stad om foto’s te maken van wat inmiddels het duurste bouwkavel in honderden jaren stadsgeschiedenis is geworden.<br></p><p>Dankzij gedegen onderzoek en saillante onthullingen van journalist Bulle Peerezakje van de Pixelburger Courant is men op bestuurlijk niveau inmiddels zo ver om verantwoordelijken aan te wijzen die schuld hebben aan de hele affaire rondom het curlingterrein. Journalist Peerezakje beet zich enkele jaren vast in de materie en kwam met onthutsende verhalen over smeergeld en wanbeleid binnen de Pixelburgse bouwsector en de politiek. Het schokkendst zijn echter de onthullingen over de Pixelburgse Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand, die volgens Bulle Peerezakje in zijn dossier <i>“Smeergeld storten in een bodemloze bouwput” </i>actief betrokken was bij de smeergeldaffaire. De beschuldigingen van Peerezakje zijn mede de aanleiding voor een <i>Officiële Enquête Wanbeleid Gemeente Pixelburg</i>. Het zal de eerste gelegenheid zijn waar een van de Heren van Pixelburg in het openbaar zal verschijnen en zich onder ede zal moeten verantwoorden. De overige twee Heren van Pixelburg lieten eerder in een verklaring weten dat ze er van overtuigd zijn dat de Minister van Oorlog, schepen van verkeer, mobiliteit en openbare werken, en tevens hoofd raad van middenstand volkomen juist gehandeld heeft en van alle blaam gezuiverd zal worden.</p><p>De meerdaagse Enquête zal worden voorgezeten door Mr. François Pêcheur van de Kantonrechtbank Pixelburg. Uw Heemkundekring zal uiteraard verslag doen van alle zittingsdagen.</p>
Monsterproces tegen een van de Heren van Pixelburg van start

Een luchtfoto van het braakliggende curlingterrein. Soms worden er nog illegale curlingwedstrijden gehouden, hetgeen de belijning in het zand kan verklaren.

<p>Na het verbod op woningen in jaren ’30 stijl, wat heel wat projectontwikkelaars in het harnas heeft gejaagd heeft de gemeenteraad nu ook bepaalde interieur accessoires in de ban gedaan. Zo is het per 1 januari 2016 verboden om kussens te verkopen of in bezit te hebben waar teksten op afgebeeld staan. Ook is het verboden om plakletters op de aantreden van trappen te bevestigen omwille de veiligheid. Teksten leiden af bij de gevaarlijke bezigheid van het traplopen aldus een gemeentelijke verklaring. Teksten op kussens zouden er dan weer toe leiden dat mensen boeken zouden gaan verwarren met banken en/of stoelen wat ernstige gevolgen kan hebben voor het gevoelige zitvlees. </p><p>Het of, en hoe men het nieuwe verbod gaat naleven ligt nu bij de gemeentelijke afdeling ”naleving van burger beschermende initiatieven”.</p>
Verbod op woonaccessoires met teksten

Totaal verboden, de hier afgebeelde aanbieding

  • Verbod op woonaccessoires met teksten
<p>Een oud zeer dat Pixelburg sedert de bouw van het nieuwe curling stadion bezigt is het enorme braakliggende stuk grond net buiten het historische centrum dat vrijkwam met de sloop van de oude curlingbanen. Vele scenario's passeerden reeds de revue: een enorm winkelcentrum, museum, stadspark, kerncentrale of simpelweg woningen. Geen van deze plannen vonden een doorgang. Het bestemmingsplan is al eerder versoepeld om ontwikkeling te bespoedigen maar met onder andere de komst van de vastgoed crisis vanaf 2011 leek de zaak echt te stagneren.</p><p> </p><p>Bewoners vinden het braakliggende stuk terrein een affront jegens het mooie Pixelburg. Hoe kan het dat een gemeente die uit zijn voegen barst zomaar enkele hectaren bouwgrond ter beschikking heeft in het centrum en deze geen nuttige invulling kan geven? Kan de gemeente überhaupt nog iets (goeds) betekenen in de ogen van de Pixelburgers waar het om een inmiddels zeer beladen onderwerp gaat? Projectontwikkelaars blijven mede vanwege de niet malse publieke opinie ver weg van deze stedenbouwkundige berenval, bij de gemeente ontbreekt het aan kennis en strategische inzicht om de knoop door te hakken. En het koffieautomaat is in combinatie met hartenjagen ook een grotere prioriteit.</p><p> </p><p>In de raadsvergaderingen staat een eventueel besluit inzake het terrein al 25 jaar op de agenda. Maar telkens wanneer het onderwerp ter sprake moet komen is onverhoopt het Voxelsteyner Abdij bier op, of is de koffie lauw; reden genoeg om het agendapunt in kwestie weer een vergadering op te schuiven. </p><p> </p><p style="margin-bottom: 0px; font-size: 12px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"></p><p></p><p></p><p>Toch wist permanent plaatsvervangend voorzitter (Pixelburg heeft officieel namelijk geen burgemeester) Balthaar van Efemeren middels een list harde uitspraken te ontlokken. In de pauze liet hij in het geniep enkele extra fusten abdij bier en thermoskannen koffie opdraven die hij op het immer retournerende vergader-actiepunt #148 excuus-moment in de strijd wierp. De geëpateerde gemeenteraad moest het punt nu wel in behandeling nemen (iets wat Balthaar niet in dank werd afgenomen, zijn fietszadel werd die avond nog besmeurd met hopjesvla wat hem een fikse wandeling naar huis opleverde) en besloot uiterlijk december 2014 met een plan-van-aanpak-schets-concept te komen.</p>
Bestemming oud curlingbaan-terrein nog steeds onduidelijk

Een van de ideeën die minder enthousiast werd ontvangen: een duurzame kerncentrale met passieve hopjesvla koeling.

<p>Goed nieuws voor de fans van het kwaliteitsblad <a href="http://pixelburg.nl/pages/inzicht">„Het voortschrijdend inzicht”</a>. Nummer 10183 is namelijk het eerste exemplaar dat ook voor tablets en smartphones is uitgebracht. Dus vanaf nu altijd de laatste roddels binnen handbereik!</p>
Het voortschrijdend inzicht nu ook voor draagbare apparaten

Het voortschrijdend inzicht in optima forma: voor mobiele apparaten wel te verstaan

<p>Pixelburg kent een rijke geschiedenis, en die geschiedenis is mede gevormd door de inspanningen van de kleurrijke figuren die Pixelburg maken tot de dynamische gemeente die het is. </p><p>De commissie heeft de volgende criteria gehanteerd bij het maken van een short-list van ereburgers:</p><p>Culturele bijdrage.</p><p><span style="line-height: 1.42857143;">Maatschappelijke bijdrage.</span></p><p>Wetenschappelijke bijdrage.</p><p>Economische bijdrage.</p><p><br></p><p>Na verschillende rondvragen en assessments is de volgende lijst ontstaan:</p><p>Pjotr Danko, artistiek coiffeur</p><p>Zanger Rico, artiest & papegaaien behartiger</p><p>Robert Knipp, artiest</p><p>Kaatje Herry, artiest</p><p>Rinus Van Gever, artiest</p><p>Helga Bertens, modeontwerpster</p><p>Jos Janssen, schoenontwerper </p><p>Gerards van Delft, entrepreneur</p><p>Bil van der Hekken, entrepreneur</p><p>Job Stevens, entrepreneur</p><p>Jos Tebbe, entrepreneur</p><p>Voor bezwaar inzake het toekennen van het ereburgerschap aan de bovenstaande personen kan men zich schriftelijk wenden tot de gemeentelijke afdeling Bezwaar tussen het kastje en de muur.</p>
Ereburgerschap-kandidaten benoemd door commissie

De Ereburgerpenning van de Gemeente Pixelburg.

<p>Het Boppe Kiltjenaar stadion was een avond lang het toneel van onlusten en recalcitrante tieners. Ditmaal was het niet een curlingmatch dat de gemoederen hoog deed oplopen maar een dubbelconcert van twee tieneridolen: Kaatje Herry en niet in de laatste plaats, Jurgen Lieber. Het voorprogramma verzorgd door Kaatje kende weer een welgemikt hopjesvla incident waarbij de zangeres wederom een bloedneus opliep. Beveiliging wist de hopjesvla werper, Robert K. uit Pixelburg, in de kladden te vatten waarna werd besloten het concert alsnog voort te zetten.</p> <p>Kaatje is woedend en heeft gesteld niet te zullen rusten voordat de laatste liters hopjesvla voorgoed uit Pixelburg zijn verdwenen, evenals Robert Knipp. Ze noemde het een &rdquo;ouderwetse plakpap&rdquo; en &rdquo;iets voor mensen die Nordic Walken, zoals Robert Knipp&rdquo;. De hopjesvla scherpschutter Robert K. werd met een waarschuwing en concertverbod naar huis gezonden.</p> <p>Echte problemen ontstonden toen tienerrocker Jurgen Lieber het pand betrad en enkele duizenden fans probeerden op het podium te geraken. In de ontstane consternatie vluchtte Jurgen het stadion uit richting Bitsel achtervolgd door hordes fans. De Pixelgarde was nog uren bezig om de puisterige onruststokers naar huis te sturen. Pas na een zoektocht van bijna vier uur vond men Jurgen Lieber in een boom nabij het spoortraject te Bitsel vanwaar hij terug naar zijn villa werd ge&euml;scorteerd.&nbsp;</p> <p>Schade aan het stadion loopt in de tienduizenden Pixelponden. Boppe Kiltjenaar heeft aangegeven de schade te willen verhalen op het management van beide tiener-idolen.</p>
Tienerrock dubbelconcert loopt uit de hand; 1 persoon opgepakt

Daags na het concert is de schade toegedaan door hysterische fans nog duidelijk zichtbaar.

<p>De tijd dat Texelen een toonaangevend stuk diensten-nijverheid was is alweer decennia geleden. Enkele van de oudere torens, waaronder het inmiddels vacante hoofdkantoor van de haven en industrie autoriteiten, staan volgens de gemeente een broodnodige herontwikkeling in de weg en dienen opgenomen te worden in een verduurzaming van het gebied.</p> <p>Met de komst van de economische crisis in 2008 verdampte veel van de vastgoed (over)waarde in Texelen. Eigenaren weigerden in eerste instantie huurprijzen te verlagen of langlopende contracten te versoepelen met als gevolg faillissementen en leegloop. In 2011 stond reeds 27% van het kantooraanbod in Texelen leeg, in 2014 was dat opgelopen tot 46%.&nbsp;</p> <p>&rdquo;Het is trekken aan een dood paard&rdquo; aldus een woordvoerder van de gemeente. &rdquo;De afschrijvingen zijn onhoudbaar, als we niet snel een beslissing nemen inzake de middellange termijn moeten we het gebied als verloren beschouwen en dat is onacceptabel&rdquo;. De gemeente heeft de grond in Texloo in de jaren &rsquo;90 als onderpand gebruikt om de herontwikkeling van het stationsgebied te financieren. Dat lijkt nu te leiden tot een enorm begrotingstekort van vele miljoenen.</p> <p>Een van de pilot-projects zal het opknappen van de Universiteitstoren zijn. Met een nieuw omgevingsplan en verduurzaming van het gebouw zelf wil de gemeente een eco-office-parc cre&euml;ren welke uniek is in schaal en uitvoering. Het moet next-gen-high-tech industrie uit de grote stad aantrekken middels concurrerende tarieven, een premium vestigingsklimaat in een Europees voorbeeldproject en flexibele huurcontracten.</p>
Universiteitstoren Pixelburg krijgt facelift, Texloo gaat op de schop

De universiteitstoren Pixelburg.

6 November 2013

De Paardy's

<p>Pixelburg is geenszins een ge&iuml;soleerde gemeente en de laatste trends en modegrillen blijven dan ook niet buiten de stadsgrenzen. Sinds enkele jaren heeft zich kleine groep mensen gevestigd die zich graag over geven aan een wel heel vreemde hobby; ze verkleden zich namelijk graag als paard. De leden van deze groep zien hun vreemde gedrag als een religie en noemen zichzelf Paardy's. Het belangrijkste gebod binnen de Paardy religie is de heilige natuur van het paard. Paarden zijn volgens de aanhangers van het geloof superieur aan mensen en dienen met het grootste respect behandeld te moeten worden. De heilige geschriften van de Paardy's profeteren ook over het komende utopia waar paarden de wereld regeren. Wandelaars hebben in de bossen rondom al verscheidene altaren gevonden die gewijd zijn aan de bizarre paardengoden van de Paardy's, deze dragen bizarre namen als Regenboogtikje, Roze Taart, Fladderschuw of Appeldrank.</p> <p>Barblach Twakselslaft is de hogepriester, de opper-Paardy, van de kersverse religie. Inwoners van Pixelburg kunnen hem regelmatig zien galopperen in de weides rondom het centrum van Pixelburg. Voor de hardwerkende agrari&euml;rs in de omtrek zijn de Paardy's een doorn in het oog, een van de voorschriften van de religie is namelijk dat de Paardy's ongebreideld gras mogen grazen. Diverse boeren hebben al geklaagd over kale plekken in hun sappige weiden en eisen dat de gemeenteraad actie onderneemt.</p> <p>Ook Pastoor Mikkels heeft niets op met de menselijke hoefdieren en ziet ze graag zo snel mogelijk vertrekken. "Die paardmensen zijn een smet op Gods vernuftige creatie." Twakselslaft wijst graag op lange history van de Paardy's, zijn overgrootmoeder zou al in paardenkostuum in het openbaar zijn verschenen. Zij pleitte indertijd ook voor stemrecht voor paarden en het heilig veklaren van de pony. Barblach Twakselslaft speelt ook met de gedachte om een politieke partij op te richten om de rechten van paarden nog beter te kunnen verdedigen.</p>
De Paardy's

De grootmoeder van Barblach Twakselslaft

<p>De immer voortdurende economische crisis is niet aan Pixelburg voorbij gegaan. En &eacute;&eacute;n van de meest voorname indicatoren is het exponentieel toegnomen aantal leegstaande kantoor-units. In Texloo staan enkele kantoor kolossen inmiddels al jaren, zij het deels, leeg. In Texelen staat ook veel van de kleinschalige kantoorprojecten te verpieteren.&nbsp;</p> <p>De gemeente zoekt naar oplossingen om te voorkomen dat kantoorparken vervallen en veranderen in desolate spook-gebieden. Het probleem ligt volgens een woordvoerder van de stad bij de eigenaren en makelaars: "Eigenaren zijn terughoudend met het verlagen van de huren om te voorkomen dat de waarde van de panden drastisch daalt. Dan liever slopen of her-ontwikkelen en makelaars zorgen vooral voor ruis en onduidelijkheid met vage, niet overheid-gereguleerde raamvoorwaarden&rdquo;.&nbsp;</p> <p>Bedrijfsmakelaar Peter van Voortschranzen van Brakwater makelaardij snapt de leegstand niet: &rdquo;als je als ondernemer niet eens een kale huur van 17,750 pixelpond per maand, per vierkante meter, voor minimaal 15 jaar duur kan ophoesten, ben je dan wel ondernemer? En het is wel fijn als wij onze targets halen, die Menszeuge rijdt zichzelf niet h&egrave;&hellip;&rdquo;.&nbsp;</p> <p>Volgens Tiel van Kaaswaal, woordvoerder van MKB belangen Pixelburg, moeten banken ook de hand in eigen boezem steken en mee delen in het verlies. Zij het lokaal. Aalther Aalthuus Finance Company, samen met de Pixelburgse bank een grote hypotheek en krediet verstrekker, staat kritisch tegenover deze uitspraak. AAFC verklaart: &rdquo;als meneer Kaaswaal denkt te kunnen stellen dat de crisis mede veroorzaakt is door rotzooi kredieten en overgewaardeerde hypotheken dan willen wij hem graag ons langlopend pegels voor een pergola pakket aanbieden met gegarandeerd -35% rendement!&rdquo;</p> <p>Vanuit de gemeenteraad kwam het idee om stadsmakelaars aan te stellen om het beleid jegens leegstand, en de onderhandelingen met pandeigenaren in goede banen te leiden maar tot dusverre heeft dat niet geleid tot substanti&euml;le veranderingen. Huren blijven hoog en ondernemers trekken weg of gaan in meerdere mate thuiswerken. Bedrijfsverzamel gebouwen lijken het beter te doen maar bieden relatief weinig kantoor/werk-oppervlak of louter flex-plekken wat menig startend ondernemer tegenstaat.</p>
Crisis treft kantoormarkt Pixelburg

Doorheen gans Pixelburg staan reeds jarenlang kantoor units te huur.

<p>Achterklap en roddels of gewoon de keiharde waarheid omtrent menig bekend Pixelburger? Al jaren weet hoofdredacteur Bens Iddeletra iedere week weer alle 45 pagina's vol te krijgen. De afgelopen jaren groeide het aandeel "kleurenplaatjes" en advertenties exponentieel maar het is en blijft een belangrijke bron van vertier en leedvermaak voor menigeen.</p> <p>Meest bekend zijn de column van Zure Nel, de wekelijkse kookreceptuur van Archibald Sjek en de "raad-je het plaatje?" prijsvraag. Met duizenden vaste abonnees en wekelijks minstens evenzoveel los verkochte nummers is Bens ervan overtuigd dat Het Voortschrijdend Inzicht een zonnige toekomst tegemoet gaat. "Er is altijd een niet te stillen honger naar roddelatuur" zo stelt de redacteur.</p> <p>Ook bijzonder is de prijs van een los nummer, dat is onveranderd sinds 1996. En dat zal zo blijven als het aan Bens ligt: "vermaak is voor iedereen en moet derhalve betaalbaar blijven, juist in deze financieel economisch zware tijden". Het jubileumnummer ligt komende zaterdag vanaf 9.00 uur in de schappen van de betere shag-venter of boekenspeciaalzaak. Uw heemkundekringkundige mocht alvast een plaat schieten van de cover.</p>
Het Voortschrijdend Inzicht viert numeriek jubileum: tienduizendste exemplaar een feit

De immer uitgebalanceerde prachtcover van het blad

<p>Karel Lesscher begon op achtienjarige leeftijd in de jaren 90 met het verkopen van zelf samengestelde computers vanop zijn zolderkamer in Pixelburg Zuid. Mikrochip was zijn grote voorbeeld, de poster van Bill van der Hekken hing boven Karels bed. Al snel kon Karel echter de vraag niet meer aan en moest hij noodgedwongen uitgebreiden. Een eerste pand werd gehuurd in Texelen in 1992, en tien medewerks vervoegden Karel.</p> <p>Toch bleek deze locatie al snel ook weer te klein te zijn, vooral toen het personeelsbestand zich uitbreidde naar 75 personen. Een nieuw pand werd toen gebouwd in nieuwe verkavelingen, niet ver van de grote hoofdkantoren van Rond Fruit en Mikrochip computers. In 1999 werd het nieuwe gebouw betrokken.</p> <p>Na tal van overnames en andere succesverhalen begon Lesscher met de bouw van een nieuw hoofdgebouw in Bitsel, dat in oktober 2012 plechtig werd ingehuldig. Een enorm datacenter bevindt zich in de kelders, en erboven hebben de medewerkers een prachtig zicht op de snelweg ten zuiden van Pixelburg.</p>
Een Pixelburgs succesverhaal: Lesscher Computers

De zolderkamer waarin het succesverhaal van Karel Lesscher begon.

  • Een Pixelburgs succesverhaal: Lesscher Computers
  • Een Pixelburgs succesverhaal: Lesscher Computers
  • Een Pixelburgs succesverhaal: Lesscher Computers
  • Een Pixelburgs succesverhaal: Lesscher Computers
<p>Tijdens renovatiewerkzaamheden initieerde een vlamboog een felle brand die uiteindelijk het grootste deel van de universiteitstoren consumeerde. De donkere wolken waren tot in de verre omtrek zichtbaar. De hevige rookontwikkeling was tevens een reden voor de gemeente Pixelburg om voor het eerst sinds het aanleggen van het systeem gebruik te maken van het luchtalarm. Onbekend was of er gevaarlijke stoffen waren vrijgekomen, derhalve nam men geen risico en een onheilspellend geloei schalde over de regio.</p><p>Alras startte men met plannen voor herbouw en nog geen 18 maanden later werd het nieuwe universiteitsgebouw geopend.</p>
Grote brand universiteit Pixelburg

De brand vastgelegd door studenten van de Polytechnische Hogeschool Pixelburg