Hieronder volgt een chronologisch overzicht van alle bijzondere (ere)burgers die Pixelburg rijk is. Ondanks het feit dat deze lijst met grote zorgvuldigheid is samengesteld door de Afdeling Burgerzaken kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.diepen. Klik op de foto's naast iedere burger voor een vergroting.

U kunt ook kiezen om burgers te tonen uit specifieke jaren, of een willekeurige bewoner op te diepen. Klik op de foto's naast iedere burger voor een vergroting.

Clavanus De Beuckelaer tot Den Polder

Heer Clavanus doodt een draak

Clavanus De Beuckelaer tot Den Polder

(1340 – †1378)

Heer De Beuckelaer tot Den Polder is verantwoordelijk voor de bouw van Slot Voxelsteyn, oorspronkelijk een jachtslot voor deze rijke edelman en thans de woonplaats van een van de Heren van Pixelburg.

Clavanus de Beuckelaer tot Den Polder, die zichzelf onaantastbaar waande, kwam drie jaar na voltooiing van het slot om het leven toen een eend in zijn oog vloog tijdens een jachtpartij.

De weduwe van De Beuckelaer tot Den Polder werd na die tragische gebeurtenis ontvoert door de mannen van burchtgraaf Mozesjan Okelebeerszoon IX, een rivaal uit Texelen, en bij wijze van vernedering overgoten met pek en eendenveren op een bolderkar door de straten van Pixelburg getrokken.

Mozesjan Okelebeerszoon IX

Mozesjan Okkelebeerszoon IX in gesprek met Satan

Mozesjan Okelebeerszoon IX

(1313 – †?)

Over Mozesjan Okelebeerszoon IX is zeer weinig bekend. In de geschiedenis zijn referenties te vinden aan zijn burcht gelegen in Texelen en zijn rol in de publiekelijke vernedering van de weduwe van Clavanus De Beuckelaer tot Den Polder, die de bouw van Slot Voxelsteyn voltooide en stierf door een onfortuinlijk ongeval in 1378 AD. Wel maakt Mozesjan deel uit van de imposante stamboom van de Okelebeerszoon familie. Al weten de afstammelingen net zo weinig over hun voorouder als de beste geschiedkundigen in Pixelburg.

Wel praten zowel Peerjan Okelebeerszoon, als Deodatjan Okelebeerszoon niet graag over de beruchte Burchtgraaf van Texelen. Hun voorouder Hansjan Okelebeerszoon IV schreef in een briefwisseling met een tijdgenoot het volgende over zijn voorvader:
"Gelyck mynen voorvaederen is myn geluck, maer ook syn ramspoedt sal mynen part syn. 't Duivelschen pact welck Mozesjan, Zoon van Okelebeer den Negende, mynen voorvader, beklonck met den Satan, den vuilen Beëlzebub, sal tevensch mynen ondergang in 't werck stellen."
Dit voorspellende fragment markeert een trend in de levens van het geslacht Okelebeerszoon. Allen vergaarden ze een fortuin en allen raakten ze het op ongelukkige wijze allemaal weer kwijt. Of de daden van Mozesjan hier mee van doen hebben, is lastig te herleiden.

De enige afbeelding die bekend is van Mozesjan beeldt de man af in gesprek met de duivel. De deskundigen zijn het er niet over eens, maar denken dat dit een indicatie is dat de Burchtgraaf van Texelen gewoonweg niet populair was in de omgeving.

Gwijde van Dampierre

Een afbeelding van Gwijde van Dampierre op een marginale tekening in een manuscript uit de late 14de eeuw. Het is nu te bezichtigen in de bibliotheek van Pixelburg.

Gwijde van Dampierre

(1308 – †1392)

Gwijde van Dampierre was een geestelijk leider uit Pixelburg. Hij werd geboren in Texelen, maar werd op zijn 8ste al toegelaten als moniksstudent in de abdij. Hij werd op latere leeftijd goede vrienden met de jonge Clavanus De Beuckelaer tot Den Polder,wat er toe leidde dat hij in 1364 bisschop van Pixelburg werd. Van Dampierre had een aparte manier van preken: hij geloofde dat het lichaam van God getoond moest worden zoals Hij het geschapen had. Hij liep dan ook zoveel mogelijk zonder zijn robes rond. In Texelen werd hij gezien als verrader, omdat hij al vroeg in zijn leven in de abdij van Pixelburg was gaan wonen.
Venevicus Laeregatus van Pilmea

Venevicus doet een wild plasje.

Venevicus Laeregatus van Pilmea

(-41 – †3)

Op de plaats waar nu het oude centrum van Pixelburg staat bevond zich vroeger een Romeinse nederzetting, Ulpia Pixelburgium genaamd.

Rond -14 BC vestigde de Romeinse veldheer Venevicus Læregatus van Pilmea zich aan de Pixelrijn, toen nog de Rhenus Pixulus, om vanuit deze strategische locatie de omliggende wildernis te onderwerpen.

Tijdens de vele bouwerkzaamheden zijn de fundementen van een Romeins badhuis blootgelegd en in de omgeving van Bitvoort een heus Colosseum, compleet met het skelet van een dinosaurus en twee gladiatoren die hem bereden. Bij de laatste vondst wordt getwijfeld aan de authenticiteit.

Van Venevicus Læregatus van Pilmea is een standbeeld van een onbekende meester opgenomen in de Pixelburgse kunstcollectie (zie afbeelding) dat grofweg dateert uit de tijd dat veldheer Venevicus zijn zegetocht aflegde door de Pixelburgse contreien.

Van Venevicus is vrij weinig bekend, buiten dat hij een bekwaam legerleider was en erg hield van hopjesvla. Over de authenticiteit van dit laatste feit wordt eveneens getwist. Wel is zeker dat Venevicus Læregatus van Pilmea de uitvinder is van het wildplassen, aangezien de beeldhouwer van het standbeeld hem zeer karakteristiek in steen heeft weten te vatten.