Terug naar het volledige overzicht

Sint Genepuphfus

Sint Genepuphfus krijgt de boodschap van de engelen. De discipelen zijn inmiddels in zwijm gevallen van alle gassigheid. Op de achtergrond de Pixelgarde die op gepaste afstand van de methaanwolk (niet afgebeeld) blijven.

Sint Genepuphfus

(314 – †332)

<p>Genepuphfus Balk was een gewone timmerman in Pykselsche Burgh. Op een avond, na het eten van een copieuze bonenschotel, werd de man bevangen door een hardnekkig geval van flatulentie.</p><p>De winderigheid van <span style="line-height: 1.42857143;">Genepuphfus werd op een gegeven moment zo erg dat hij zijn beroep als timmerman niet meer kon uitoefenen. Het laten van windjes is niet bevorderlijk voor de hand-oog coördinatie en daarom sloeg </span><span style="line-height: 1.42857143;">Genepuphfus consequent op zijn vingers.</span></p><p>De werkplaats en nabije van <span style="line-height: 1.42857143;">Genepuphfus Balk waren na enkele weken veelvuldig winden gehuld in een gigantische, donkere methaanwolk, die de autoriteiten van Pykselsche Burgh de nodige zorgen baarde. De wolk en de onfortuinlijke </span><span style="line-height: 1.42857143;">Genepuphfus trokken ook veel bekijks, de timmerman had inmiddels een discipelen die in zijn onaflatende windensymfonie goddelijke geluiden hoorden.</span></p><p>Na een aantal maanden besloot het stadsbestuur van Pykselsche Burgh tot actie over te gaan; <span style="line-height: 1.42857143;">Genepuphfus Balk en zijn gaswolk dienden te vertrekken. Een wanhopige </span><span style="line-height: 1.42857143;">Genepuphfus en zijn discipelen werden met harde hand door de Pixelgarde buiten de stad gezet, alwaar de timmerman schreiend op een heuvel neerzeeg. Op dat moment daalde er een groepje engelen uit de hemel die hem vertelden dat zijn flatulentie een geschenk van de here god was en dat </span><span style="line-height: 1.42857143;">Genepuphfus zich daarom een heilige mocht noemen. Na verstrekken van de obligate aureool vertrokken de engelen weer, </span><span style="line-height: 1.42857143;">Genepuphfus met zijn discipelen achterlatend.</span></p><p><span style="line-height: 1.42857143;">Aangezien je van het heiligdom alleen niet kunt eten zijn Sint </span><span style="line-height: 1.42857143;">Genepuphfus waarschijnlijk een trage hongerdood gestorven buiten de muren van Pykselsche Burgh. Vandaag de dag vieren de Pixelburgers nog steeds </span><span style="line-height: 1.42857143;">Genepuphfusdag, waarbij het serveren van de traditionele bonenschotel tijdens de avonddis niet vergeten wordt.</span></p>