Terug naar het volledige overzicht

Gwijde van Dampierre

Een afbeelding van Gwijde van Dampierre op een marginale tekening in een manuscript uit de late 14de eeuw. Het is nu te bezichtigen in de bibliotheek van Pixelburg.

Gwijde van Dampierre

(1308 – †1392)

Gwijde van Dampierre was een geestelijk leider uit Pixelburg. Hij werd geboren in Texelen, maar werd op zijn 8ste al toegelaten als moniksstudent in de abdij. Hij werd op latere leeftijd goede vrienden met de jonge Clavanus De Beuckelaer tot Den Polder,wat er toe leidde dat hij in 1364 bisschop van Pixelburg werd. Van Dampierre had een aparte manier van preken: hij geloofde dat het lichaam van God getoond moest worden zoals Hij het geschapen had. Hij liep dan ook zoveel mogelijk zonder zijn robes rond. In Texelen werd hij gezien als verrader, omdat hij al vroeg in zijn leven in de abdij van Pixelburg was gaan wonen.