Terug naar het volledige overzicht

Venevicus Laeregatus van Pilmea

Venevicus doet een wild plasje.

Venevicus Laeregatus van Pilmea

(-41 – †3)

<p>Op de plaats waar nu het oude centrum van Pixelburg staat bevond zich vroeger een Romeinse nederzetting, Ulpia Pixelburgium genaamd.</p> <p>Rond -14 BC vestigde de Romeinse veldheer Venevicus L&aelig;regatus van Pilmea zich aan de Pixelrijn, toen nog de Rhenus Pixulus, om vanuit deze strategische locatie de omliggende wildernis te onderwerpen.</p> <p>Tijdens de vele bouwerkzaamheden zijn de fundementen van een Romeins badhuis blootgelegd en in de omgeving van Bitvoort een heus Colosseum, compleet met het skelet van een dinosaurus en twee gladiatoren die hem bereden. Bij de laatste vondst wordt getwijfeld aan de authenticiteit.</p> <p>Van Venevicus L&aelig;regatus van Pilmea is een standbeeld van een onbekende meester opgenomen in de Pixelburgse kunstcollectie (zie afbeelding) dat grofweg dateert uit de tijd dat veldheer Venevicus zijn zegetocht aflegde door de Pixelburgse contreien.</p> <p>Van Venevicus is vrij weinig bekend, buiten dat hij een bekwaam legerleider was en erg hield van hopjesvla. Over de authenticiteit van dit laatste feit wordt eveneens getwist. Wel is zeker dat Venevicus L&aelig;regatus van Pilmea de uitvinder is van het wildplassen, aangezien de beeldhouwer van het standbeeld hem zeer karakteristiek in steen heeft weten te vatten.</p>